" /> Τύποι συμπεριφοράς και αποτελεσματική επικοινωνία. Πώς οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα καταλάβουνε τι πραγματικά ζητούν οι πελάτες τους. - Insurance Innovation

«Τύποι συμπεριφοράς και αποτελεσματική επικοινωνία.

Πώς οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα καταλάβουνε τι πραγματικά ζητούν οι πελάτες τους.»

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, ώρα: 18.00 – 19.30

Κόστος webinar: Δωρεάν!

Περιγραφή και σκοπός του webinar

Το webinar έχει σκοπό να παρουσιάσει τις τεχνικές, τις μεθόδους και τα εργαλεία ανάλυσης σχέσεων και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των πελατών τους. Με το τέλος του webinar, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναλύουν και να κατανοούν τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των υποψήφιων αλλά και ενεργών πελατών με τη χρήση της συναλλακτικής ανάλυσης.

Σε ποιους απευθύνεται το webinar

Σε όλους τους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ιδιοκτήτες ασφαλιστικών επιχειρήσεων αλλά και σε νέους που έχουν επιλέξει να ασχοληθούν με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Θεματολογία

  • Επικοινωνία και συμπεριφορά – έννοιες και ορισμοί.
  • Διαπροσωπικές Σχέσεις στο χώρο των ασφαλιστικών πωλήσεων.
  • Τα τρία πρόσωπα του ΕΓΩ. Δομική ανάλυση.
  • Τεχνικές επικοινωνίας με τη χρήση της συναλλακτικής ανάλυσης.

Νίκος Σαπουντζής

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Εισηγητή

Ο Νίκος Σαπουντζής είναι Life and Executive Transformation Expert, και εργάζεται επί σειρά ετών με επαγγελματίες, ζευγάρια, οικογένειες και νέους ανθρώπους.

Αξιοποίησε την εκπαίδευση του στις συμπεριφορικές επιστήμες για να βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους στο σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών ζωής, τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον προσωπικό τομέα.

Ο Νίκος κατέχει τα πτυχία Life Skills Coaching Advanced Diploma, NCFE Life Skills Coaching Advanced Award, IAC – Coaching Masteries Certification I, πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Master in Business Administration, Master in Agricultural Marketing. Είναι πιστοποιημένος Certified Basic Ericksonian Hypnotist και NLP Trainer.

Τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα όπως επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού, διαχείριση οργανωσιακής αλλαγής, ανάπτυξη τεχνικών αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαχείριση ομάδων, διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων για την διαχείριση του εργασιακού άγχους.

.