«Q & A για τον Κλάδο Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων Πυρός»

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα: 18.00 – 19.30

Κόστος webinar:  Δωρεάν!

Περιγραφή και σκοπός του webinar

Η ασφάλιση των Πυρός και Διακοπής Εργασιών είναι μία από τις παλαιότερες,  παραδοσιακές  κατηγορίες ασφαλιστικής δραστηριότητας.

Η ασφάλιση Πυρός για τους επιχειρηματικούς κινδύνους διαφέρει από τις ασφαλίσεις κατοικιών. Οι  απαιτήσεις για ενημέρωση και εξειδίκευση αυξάνονται συνεχώς όσο το τεχνολογικό, νομικό και οικονομικό περιβάλλον εξελίσσονται ενώ νέοι κίνδυνοι αναδύονται και νέες καλύψεις επινοούνται προκειμένου να καλύψουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες ασφαλιστικής κάλυψης.

Οι υπεύθυνοι ανάληψης κινδύνου αλλά και οι διαμεσολαβητές χρειάζονται σε βάθος γνώση και τεχνογνωσία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των ασφαλιστικών καλύψεων των μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ρωτήσουν οτιδήποτε τους απασχολεί και θα ήθελαν να ενημερωθούν σχετικά με τον κλάδο.

Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει αναλύει και συζητά σύνθετα ζητήματα ασφάλισης Πυρός,  αξιολόγησης των κινδύνων και διαχείρισης των σύνθετων αυτών ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

 

Σε ποιους απευθύνεται το webinar

 • Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών, ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (συντονιστές ασφαλιστικούς συμβούλους, Unit Managers, πράκτορες μεσίτες ασφαλίσεων).
 • Ιδιοκτήτες και Στελέχη Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, Risk Managers που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης του ενεργητικού των εταιριών που εκπροσωπούν.
 • Στελέχη και υπαλλήλους Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται την χρηματοδότηση εμπορικών και βιομηχανικών εταιρειών και χρειάζεται να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισής τους, προς τον σκοπό προστασίας των χρηματοδοτικών τους χορηγήσεων.

Θεματολογία

Ασφάλιση Πυρός και Διακοπής Εργασιών Επιχειρηματικών ασφαλίσεων

 • Ασφαλιστικό αντικείμενο και η έκταση της κάλυψης
 • Βασικές έννοιες και Κατηγορίες ασφαλιστηρίων συμβολαίων
 • Καλύψεις & Εξαιρέσεις

Διαδικασία ανάληψης Κινδύνου Πυρός και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων

 • Πώς παρουσιάζεται ένας κίνδυνος προς ασφάλιση;
 • Τι πληροφορίες χρειάζεται ένας underwriter;
 • Τι είναι Φυσικός και Ηθικός Κίνδυνος;
 • Πώς προσδιορίζουμε τα ασφαλιζόμενα κεφαλαία και ποια η σημασία του ορθού υπολογισμού τους;
 • Πώς προστατεύουμε τους πελάτες μας από την υπασφάλιση;

Πυρασφάλεια

 • Ενεργητική και Παθητική Πυροπροστασία

Τιμολόγηση των κινδύνων

 • Κατηγοριοποίηση και Ταξινόμηση
 • Απαλλαγές

Ειδικά θέματα Ασφαλίσεων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων

 • Πώς ασφαλίζονται τα αποθέματα και οι αποθήκες;
 • Τι συνιστά επίταση Κινδύνου;

Τι κάνουμε σε περίπτωση Ζημιάς;

Αλέξης Κώτσαλος

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Εισηγητή

Ο Αλέξης Κώτσαλος είναι έμπειρο στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς με πολυετή εμπειρία στο underwriting, στη διαμεσολάβηση και εξυπηρέτηση μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων.

Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ασφαλίσεις Πυρός & Διακοπής Εργασιών Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων» το οποίο θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Insurance Innovation και την iWrite τον Σεπτέμβριο του 2019.

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του πάνω στη «Στρατηγική Διοίκηση  Επιχειρήσεων» στα Πανεπιστήμια Staffordshire της Αγγλίας και Beijing Foreign Studies University στην Κίνα. Είναι κάτοχος Diploma του Chartered Insurance Institute του Λονδίνου (Cii), και πιστοποιημένος Διαπραγματευτής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Είναι, επίσης, τακτικός εισηγητής  του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) σε θεματικές «Επιχειρηματικών ασφαλίσεων», «Καταστροφικών κινδύνων» και «Διαπραγματεύσεων» και μέλος της Ένωσης Διαπραγματευτών Ελλάδος (ΕΝ.ΔΙ.Ε). Άρθρα και απόψεις του έχουν δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο.

Τα τελευταία χρόνια, εργάζεται στον χώρο των Θαλασσίων ασφαλίσεων (Marine Insurance) της Εθνικής Ασφαλιστικής ΑΕΕΓΑ, ως υπεύθυνος αναλήψεων Πλοίων (Hull & Μachinery), Μεταφορών (Cargo) και Πληρωμάτων (Crew).