«3 Μελέτες Περιπτώσεων για τους Κλάδους Υγείας, Περιουσίας, Αυτοκινήτου»

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020

Ώρα: 18.00 – 19.30

Κόστος webinar:  Δωρεάν!

Περιγραφή και σκοπός του webinar

Ο μετασχηματισμός πεποιθήσεων θεωρείται από μόνος του εμπόδιο στην εκπαίδευση επαγγελματιών και δη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών καθότι δια των ετών άσκησης του Έργου τους έχουν αποκτήσει διαφορετικές βιωματικές πεποιθήσεις, στις οποίες έχουν επενδύσει συναισθηματικά.

Η έννοια της «μετασχηματίζουσας μάθησης» είναι ο βασικός πυλώνας της τηλεκπαίδευσης, κατά την οποία οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών καλύπτονται με υποστήριξη και συμβουλευτική διαμέσου μελετών περιπτώσεων (case studies), στις οποίες ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής συμμετέχει και εκφράζεται ενεργά στην επίλυσή τους.

Στόχος-Αντικείμενο του webinar

Ο επαγγελματίας ή ο νεοεισερχόμενος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής βάλλεται σε όλα τα μέτωπα και επίπεδα από:

 • Παλαιές οφειλές και διακανονισμούς
 • Bank assurance
 • Πωλήσεις μέσω internet
 • Φορολογία
 • Κρίση
 • Ανεργία
 • Επιπτώσεις της Πανδημίας Covid-19
 • Νέο επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Ιδιαίτερες νομικές ευθύνες που περιβάλλονται από νέο νομικό και θεσμικό πλαίσιο
 • Την επήρεια των οδηγιών Solvency II και IDD στη καθημερινότητά του.

Ταυτόχρονα αντιμετωπίζει:

 • Έλλειψη αυτοπεποίθησης για το αν μπορεί να ανταπεξέλθει στο ήδη διαμορφωμένο περιβάλλον
 • Αρνητικά συναισθήματα λόγω εμπειρίας από παλαιότερες εκπαιδεύσεις
 • Δυσκολίες στην καθημερινή επιβίωση
 • Φόβος θυματοποίησης από γνωστοποιήσεις θεμάτων που τους αφορούν
 • Αδυναμία κατανόησης του σημερινού εκπαιδευτικού πλαισίου 
 • Αμφιθυμία και σύγχυση σχετικά με το αν προηγείται η ανάπτυξη εργασιών από την εκπαίδευση ή το αντίθετο
 • Εσωτερική σύγκρουση για εκείνα που ίσχυαν στην προ-κρίσης και μετά κρίσης εποχή
 • Αρνητική ενίσχυση και υποστήριξη από το ίδιο του το περιβάλλον 

Στο πλαίσιο αυτό το παρόν webinar διαδραματίζει βασικό ρόλο καθώς αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο οργανωμένης προσπάθειας για την κοινωνική και οικονομική υποστήριξη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. 

Μετά το πέρας της τηλεκπαίδευσης ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής:

 • Σε επίπεδο γνώσεων θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει, διακρίνει, ερμηνεύει περιγράφει και να ορίζει τους τρόπους για την πρόσκτηση νέων πελατών κάτω από τις προϋποθέσεις που ορίζει το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και να μπορεί να αναλαμβάνει κινδύνους προς ασφάλιση με επιστημονικό και καθόλα αποδεκτό και εύχρηστο τρόπο (ανάπτυξη «φυσικού προβλήματος», «Επιμέτρηση και ανάλυση και μοντελοποίηση» του κινδύνου και των οικονομικών επιπτώσεών του «Οργάνωση και μηχανοργάνωση» των καθημερινών εργασιών του με σκοπό την ταχύτητα).
 • Σε επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων θα είναι σε θέση να σχεδιάζει, διορθώνει, ελέγχει, επιλύει, εφαρμόζει, ασφαλιστικές λύσεις «με αιτιολογημένη συμβουλή» δομημένες στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον με συνοδό ενδεδειγμένης επιχειρηματολογίας και ειδικών τεχνικών πωλήσεων που βασίζονται στο Κίνδυνο και τις εκφάνσεις του.
 • Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών θα είναι σε θέση να ενθαρρύνει, παροτρύνει, προτιμήσει, υποστηρίξει, υιοθετήσει νέα στάση και συμπεριφορά έναντι της Αγοράς  των υποψηφίων ασφαλισμένων ή των υφισταμένων ασφαλισμένων των χαρτοφυλακίων που διατηρούν καθότι ο ασφαλισμένος πλέον έχει πρόσβαση και γνώση και επιλέγει τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

Σε ποιους απευθύνεται το webinar

Σε όλους τους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ιδιοκτήτες ασφαλιστικών επιχειρήσεων αλλά και σε νέους που έχουν επιλέξει να ασχοληθούν με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Θεματολογία

Θα παρουσιαστούν τρεις επίκαιρες μελέτες περιπτώσεων που αφορούν στους κλάδους υγείας, περιουσίας και αυτοκινήτου (μία ανά κλάδο), στις οποίες οι συμμετέχοντες θα συμμετέχουν ενεργά στην επίλυσή τους. Οι μελέτες περιπτώσεων έχουν μελετηθεί με διαφοροδιάγνωση ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν vice versa για τη διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου, ωστόσο με νέα επιχειρηματολογία πώλησης, δηλαδή, την έννοια του Κινδύνου, την Πιθανότητα να συμβεί και την Οικονομική Επίπτωσή του στον υποψήφιο ασφαλισμένο.

Για να παρακολουθήσετε το webinar επισκεφτείτε το insurancewebinars.gr την ημέρα και ώρα διεξαγωγής.

Χρύσανθος Νικολάκος

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Εισηγητή

Χρύσανθος Νικολάκος

Πιστοποιημένος Μεσίτης Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων – Διαχειριστής  Κινδύνων Ασφαλίσεων (E.E.A.-Υπ. Αν.)

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση (Τ.τ.Ε. 400020195)

Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Π.Δ.Ε.-Τ.Ε  (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)

Ελεγκτής Δόμησης (Υ.Π.Ε.Κ.Α. 3517)

Τεχνικός Ασφαλείας (Σ.ΕΠ.Ε. – Υ.Π.Α.Κ.Π.) – Μέλος Συνδέσμου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος (Ε.Σ.Τ.Α.Ε. 2380)

Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ΄Τάξης (Υ.Π.Ε.Κ.Α.)

Ενεργειακός Ελεγκτής Α΄Τάξης (Υ.Π.Ε.Κ.Α.)

Πιστοποιημένος Εκτιμητής Αξιών Ακινήτων- Τακτικό Μέλος Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.)-(A.VA.G.)

Πιστοποιημένος Εκτιμητής Αξιών Ακινήτων- Τακτικό Μέλος Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (Ε.ΛΙ.Ε.)-(H.V.I.)

Δικαστικός Πραγματογνώμων Κτηρίων – Αξιών Ακινήτων – Εργ. Ατυχημάτων – Τροχαίων – Πυρασφάλειας (Δικαστ. Αθηνών-Πειραιά)

Εκπαιδευτής προγραμμάτων στο Ε.Κ.Π.Α. – Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Εκπαιδευτής προγραμμάτων στο Π.Α.Δ.Α. – Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων  (Υπ.Παιδείας Θρησκ.Πολιτ.Αθλητ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)