Ζημιά στην περιουσία σας; Τι να προσέξετε για… σίγουρη αποζημίωση

Τα περιουσιακά μας στοιχεία αποτελούν τους καρπούς των κόπων μιας ζωής και συνδέονται με την καθημερινότητα όλων μας. Η ασφάλιση περιουσίας έχει σκοπό την προστασία των ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων, προσφέροντας κάλυψη για τις οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από μία ευρεία γκάμα κινδύνων, όπως η πυρκαγιά, η έκρηξη ή τα φυσικά φαινόμενα.

Αν είστε, λοιπόν, από τους ασφαλιστικά συνειδητοποιημένους πολίτες, τότε είναι βέβαιο ότι θα έχετε ενεργήσει προληπτικά για την περίπτωση που σημειωθεί κάποιο ατυχές γεγονός το οποίο θα προκαλέσει ζημιά στα περιουσιακά σας στοιχεία. Είτε είστε ασφαλισμένοι είτε επιθυμείτε να ασφαλιστείτε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις που έχει ο λήπτης της ασφάλισης, τις οποίες θα πρέπει να τηρήσει σε περίπτωση ζημιάς, για να διασφαλίσει τόσο ότι θα αποζημιωθεί όσο και ότι αυτό θα γίνει το συντομότερο δυνατό.

Ακολουθεί μία ενδεικτική περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ασφαλισμένος, ωστόσο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ζητήσει τη σχετική ενημέρωση από τον ασφαλιστή του, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών.

Αρχικά πρέπει να υπενθυμίσουμε την σημασία που έχει η πλήρης και με ορθά στοιχεία συμπλήρωση της πρότασης ασφάλισης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ασφαλιστηρίου, ώστε να μην προκύψει πρόβλημα με μέρος ή και το σύνολο της αποζημίωσης σας.

Σε περίπτωση ζημιάς λοιπόν ο ασφαλισμένος θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να καλέσει σε βοήθεια τις αρμόδιες Αρχές, όπως την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση πυρκαγιάς ή την Αστυνομία σε περίπτωση κλοπής. Στη συνέχεια, ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να ειδοποιήσει την ασφαλιστική σε χρονικό διάστημα – από τότε που αντιλήφθηκε το ζημιογόνο γεγονός – όχι μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπει το συμβόλαιο.

Παράλληλα, θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση των ασφαλισμένων αντικειμένων, ενεργώντας σαν να μην ήταν ασφαλισμένος, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου. Τα σχετικά έξοδα, εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, βαρύνουν την ασφαλιστική. Αν η αποζημίωση καλύπτει μέρος μόνο της ζημιάς, η ασφαλιστική οφείλει να αποδώσει ανάλογο μέρος των εξόδων, εκτός αν τα έξοδα δημιουργήθηκαν αποκλειστικά μετά από δικές της οδηγίες.

Ο ασφαλισμένος δεν πρέπει να αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της ασφαλιστικής. Πρέπει να διαφυλάσσει, επίσης, τα αντικείμενα που έπαθαν ζημιά και να τα έχει διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον ανεξάρτητο πραγματογνώμονα που στέλνει η εταιρεία. Να μην επισκευάζει τα αντικείμενα που έπαθαν ζημιά και γενικά να μην αλλάζει τον ασφαλισμένο χώρο, χωρίς την έγκριση της εταιρείας. Στο ίδιο πλαίσιο, καλείται να παρέχει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους πραγματογνώμονες, για τη διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών.

Σημαντική είναι δε, η δήλωση της ζημιάς μέσω γραπτής έκθεσης, η οποία θα περιλαμβάνει την καταγραφή της αιτίας της ζημιάς, των πραγματικών περιστατικών και όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με αυτή, καθώς και λεπτομερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών και το κόστος αυτών.

Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να ενημερώσει την ασφαλιστική για οποιοδήποτε γεγονός ή οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης τρίτου ή οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε απαίτηση. Η ενημέρωση πρέπει να είναι γραπτή και να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της ευθύνης και του ύψους της τυχόν απαίτησης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα ζητήσει η εταιρεία.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραβιάσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο συμβόλαιο, η ασφαλιστική έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο επαναλαμβάνεται ότι θα πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι να ενημερώνονται αναλυτικά για τους όρους του συμβολαίου, έτσι ώστε η ασφάλιση να είναι αποτελεσματική.

Πηγή: liberal.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]