Τα PEPP στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύθηκε “Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/1238 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση Πανευρωπαϊκού Ατομικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος (PEPP)”

Ο  κανονισμός θεσπίζει ενιαίους κανόνες σχετικά με την καταχώριση, την παραγωγή, τη διανομή και την εποπτεία των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων που διανέμονται στην Ένωση με τον χαρακτηρισμό «πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν» ή «PEPP».

Το προϊόν  θα φέρει κάποια κοινά χαρακτηριστικά σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα προσφέρεται από χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή καταχωριστεί σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο (ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες, ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, επενδυτικές εταιρίες και διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού).

Επιπλέον,  θα μπορεί, κατ’αρχήν τουλάχιστον να μεταφερθεί και σε άλλο κράτος μέλος, καθώς οι αποταμιευτές θα μπορούν να συνεχίσουν να συνεισφέρουν σε αυτό ακόμα και αν αλλάξουν τόπο διαμονής.

O Κανονισμός τίθεται σε ισχύ είκοσι μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης, δηλαδή στις 14 Αυγούστου.

Δείτε τον κανονισμό ΕΔΩ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]