Περισσότερη εξωστρέφεια από τον ΣΕΜΑ

Μία νέα πρωτοβουλία ενημέρωσης των μελών του ανέλαβε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων. Με απόφαση του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Συνδέσμου θα ενημερώνονται για τα πεπραγμένα κάθε συνεδρίασης καθώς και για τις αποφάσεις που λαμβάνει η διοίκηση, με ειδική επιστολή που θα τους αποστέλλεται μετά τη λήξη των Διοικητικών Συμβουλίων.

Η πρωτοβουλία αυτή στόχο έχει αφενός να τονώσει την εξωστρέφεια του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΜΑ, αφετέρου να επικοινωνήσει κάθε απόφασή του σε όλα τα μέλη της οικογένειας του Συνδέσμου, ώστε αυτά με τη σειρά τους να παρεμβαίνουν όποτε το κρίνουν σκόπιμο καταθέτοντας τις δικές τους προτάσεις, απόψεις ή παρατηρήσεις για τα τεκταινόμενα στο χώρο των μεσιτών ασφαλίσεων και εν γένει της ασφαλιστικής αγοράς.

Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας του ΣΕΜΑ κ. Νίκος Κόκκινος, με αφορμή την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσε ότι, “στόχος της διοίκησης είναι να δημιουργήσει μία νέα γέφυρα επικοινωνίας με τα μέλη του φορέα ώστε να τα φέρει πιο κοντά του, αλλά και να οργανώσει ένα ισχυρότερο μέτωπο προώθησης των θέσεων του ΣΕΜΑ προς την ασφαλιστική αγορά”.

“Η ελεύθερη έκφραση όλων όσων θέλουν να προσφέρουν στα κοινά και η ενίσχυση της διαφάνειας κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, είναι δύο βασικοί πυλώνες άσκησης του συνδικαλιστικού έργου κάθε φορέα της αγοράς. Τους πυλώνες αυτούς ο ΣΕΜΑ θα τους ενισχύσει, ώστε να αυξήσει την αποδοτικότητα του έργου του και να τονώσει την παρεμβατικότητά του” δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]