" /> Ο ΣΑΔΧ (Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Χανίων) ενημερώνει τα μέλη του για τις επαναπιστοποιήσεις - Insurance Innovation

Ο πρόεδρος του ΣΑΔΧ κ. Δημήτρης Σκιτζής ενημερώνει σχετικά με τις επαναπιστοποιήσεις καθώς και την τυχόν παράταση που ενδεχομένως δοθεί.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

“Αγαπητοί συνάδελφοι,

Γνωρίζετε όλοι ήδη την, εκ του νόμου, υποχρέωσή σας να διαθέτετε αποδεδειγμένα επαναπιστοποίηση εκπαίδευσης εβδομήντα πέντε (75) ωρών για το χρονικό διάστημα 2015 – 2019, οι οποίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2019.

Επίσης, έως την 31/3/2020 θα πρέπει όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές να προσκομίσουν στο αρμόδιο Επιμελητήριο τις εν λόγω πιστοποιήσεις, άλλως θα διαγραφούν από τα Μητρώα τους, ακόμη και εάν φέτος δεν είναι το έτος ανανέωσης της άδειάς τους.

Οι βαρύτατες κυρώσεις για όσους δε διαθέτουν τις 75 ώρες ή τις διαθέτουν αλλά δεν τις προσκομίσουν στο αρμόδιο Επιμελητήριο, είναι:

– η μη ανανέωση της άδειας τους (για όσους έχει λήξει)

– η διαγραφή τους από τα Μητρώα του αρμόδιου Επιμελητηρίου (για όσους έχουν ενεργή άδεια και δεν προσκομίσουν στο αρμόδιο Επιμελητήριο τις βεβαιώσεις τους).

Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις, θα απωλέσετε την άδεια άσκησης του επαγγέλματος σας.

Επισημαίνουμε ότι μέχρι και σήμερα, δεν έχει ανακοινωθεί παράταση για καμία από τις ανωτέρω προθεσμίες. Ούτε έχει τη δυνατότητα το εκάστοτε επιμελητήριο να δώσει παράταση, χωρίς σχετική εντολή της εποπτικής αρχής. Πρόθεσή του Επιμελητηρίου Αθηνών και κατ’ επέκταση των Επιμελητηρίων όλης της χώρας, είναι να πείσει τους αρμόδιους φορείς να παρατείνουν τις προθεσμίες για τη συγκέντρωση των 75 ωρών.

Εκτιμάται ότι το σχετικό αίτημα έχει εισακουσθεί οπότε και θα δοθεί αυτή η αναγκαία για κάποιους «τελευταία ευκαιρία». Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση.

Παρακαλείστε οι συνάδελφοι που δεν έχουν συμπληρώσει τις ώρες επαναπιστοποίησης να απαντήσετε στο e-mail sadxania@gmail.com σχετικά με τις ώρες που υπολείπονται για να γίνει εκτίμηση του προβλήματος.”

Print Friendly, PDF & Email