Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ) για την αναπροσαρμογή ασφαλίστρων στα συμβόλαια ζωής

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ) για την αναπροσαρμογή ασφαλίστρων στα συμβόλαια ζωής:

“Συνάδελφοι,

Αυτή την χρονική περίοδο βρίσκεται σε διαδικασία ψήφισης  στην Βουλή, νομοσχέδιο που εμπεριέχει ρύθμιση για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων στα συμβόλαια ζωής (προγράμματα υγείας).

Η ρύθμιση αυτή θεωρητικά προσπαθεί να καθορίσει αντικειμενικούς κανόνες ως προς την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων. Δυστυχώς όμως, το κείμενο της ρύθμισης έχει αρκετές αοριστίες: όπως τι εννοούμε μακροχρόνια σύμβαση; Με τι κριτήρια καθορίζονται και ποιοι είναι οι αντικειμενικοί παράγοντες που στηρίζουν την αρχή της καταλληλότητας, ποιοι είναι οι σαφείς και αντικειμενικοί δείκτες που λαμβάνονται υπόψη για να είναι είναι πραγματικά και επίκαιρα τα δεδομένα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας κ.α  . Επίσης, παρέχει νομοθετική εξουσιοδότηση στον εκάστοτε υπουργό να εκδίδει υπουργική απόφαση ώστε να καθορίζει τους κρίσιμους δείκτες και παράγοντες από τους οποίους θα εξαρτάται η όποια αναπροσαρμογή. 

Η εν λόγω ρύθμιση με τις αοριστίες και ασάφειές της, αντίκειται στην απόφαση 1030 / 2001 του Αρείου Πάγου που ορίζει ότι η αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου πρέπει να γίνεται με βάση κριτήρια που προβλέπονται στη σύμβαση και τα οποία είναι εύλογα, αντικειμενικά και προβλέψιμα για τον καταναλωτή, ώστε να μπορεί να ελέγχει την εγκυρότητα της αύξησης του ασφαλίστρου.

Επιπλέον, η παρ. 2 του άρθρου 268 του νομοσχεδίου δεν είναι συμβατή με την αρχή της διαφάνειας που θα πρέπει να διέπει την αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου. Συγκεκριμένα, οι ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν να διαμορφώνουν τα κριτήρια και τους αντικειμενικούς δείκτες αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου. Σε περίπτωση που η αναπροσαρμογή βρίσκεται εκτός των ορίων και των παραγόντων και δεικτών της παρ.1, ενημερώνουν απλώς και παρέχουν διευκρινίσεις για την απόκλιση στους ασφαλισμένους , 60 ημέρες πριν την κάθε αναπροσαρμογή. 

Επίσης, στην παρ. 3 αναφέρεται ότι σε περίπτωση που οι συμβατικές ρήτρες είναι ασαφείς ή ελλιπείς και δεν προβλέπουν κριτήρια που να πληρούν τις αρχές της διαφάνειας και της καταλληλότητας , τότε εφαρμόζονται εκ του νόμου οι παράγοντες και τα κριτήρια της παρ.1.  Ωστόσο, η παρ. 1 δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένους παράγοντες ή δείκτες με αποτέλεσμα να αφήνει τις εταιρίες να καθορίσουν οι ίδιες τους παράγοντες.

Συνάδελφοι,

Η ΟΑΣΕ πρεσβεύει ότι  η δυνατότητα αναπροσαρμογών ασφαλίστρων υγείας θα πρέπει να υπακούει την αρχή της διαφάνειας με αντικειμενικούς δείκτες που θα καθορίζονται εκ των προτέρων από τις αρμόδιες αρχές (πχ ΕΛΣΤΑΤ) και όχι από τον εκάστοτε υπουργό. Οι όροι αναπροσαρμογής πρέπει να αναφέρονται ρητά και με σαφήνεια στις ασφαλιστικές συμβάσεις Υγείας.

Επίσης, αντί να προβλέπει μόνο το ήδη υπάρχον δικαίωμα του καταναλωτή να μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση αν δεν εγκρίνει την επιπλέον αύξηση,  να λαμβάνει μέριμνα για τυχόν παραβιάσεις των αντικειμενικών κριτήριων που ορίζει ο νόμος.

Η ΟΑΣΕ στηρίζει την εύρυθμη και διαφανή λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς  και για αυτό ζητά  η υπό συζήτηση ρύθμιση να βάζει σαφείς όρους, ρήτρες και κανόνες στην αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων, να βασίζεται στην αρχή της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας και είναι δίκαιη, προστατεύοντας τα συμφέροντα των καταναλωτών και λαμβάνοντας υπόψη την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών εταιριών.   

Επίσης ζητά να θεσμοθετηθούν ταυτόχρονα παρόμοιοι δείκτες αναπροσαρμογών και για τις ιδιωτικές νοσηλευτικές μονάδες καθώς και για τις ιδιωτικές μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας ώστε οι ασφαλιστικές εταιρίες να μην επιμερίζονται μονομερώς τα κόστη της αυθαίρετης αύξησης των νοσηλίων.”

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]