Στο +16,1% ο κλάδος Γενικής Αστικής Ευθύνης το 2018

Κατά την διάρκεια του 2018, ο κλάδος ασφάλισης «13. Γενικής αστικής ευθύνης» συγκέντρωσε παραγωγή από πρωτασφαλίσεις 89,3 εκατ. €, αυξημένη σε σχέση με το 2017 κατά 16,1%. Αντιστοίχως, την ίδια χρονιά η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών αυξήθηκε κατά 3,9% ενώ η συνολική παραγωγή (Ζωής και Ζημιών) αυξήθηκε κατά 1,9%.

Από την έρευνα της ΕΑΕΕ στον κλάδο ασφάλισης της Γενικής αστικής ευθύνης ανάμεσα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη της, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ισχύ βρέθηκε ότι είναι κατανεμημένα ως εξής:

Ειδικότερα για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν την επαγγελματική αστική ευθύνη, αυτά αφορούν κυρίως σε ιατρούς (55,1%) και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (19,4%).

Η συχνότητα ζημιών του κλάδου της Γενικής αστικής ευθύνης συνολικά εκτιμάται στο 6,6% για το 2018 (2017: 5,7%), η μέση ζημία του ίδιου έτους στα 2.988€ (2017: 5.498€) ενώ το μέσο κόστος κάλυψης του κινδύνου έφθασε στα 199€ (2017: 314€).

Ως προς την επαγγελματική αστική ευθύνη, η συχνότητα ζημιών εκτιμάται στο 1,6% (2017: 1,0%) για τους ιατρούς και στο 0,3% (2017: 0,1%) για τους διαμεσολαβητές ενώ οι αντίστοιχες μέσες ζημίες εκτιμώνται στα 13,5 χιλιάδες € για τους γιατρούς (2017: 29,2 χιλιάδες €) και 3,3 χιλιάδες € για τους διαμεσολαβητές (2017: 3,2 χιλιάδες €).

Διαβάστε το σύνολο της έρευνας ΕΔΩ.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]