Μεγάλη αύξηση στη παραγωγή ασφαλίστρων των κλάδων ασφάλισης πλοίων για το 2018

Κατά τη διάρκεια του 2018, η παραγωγή ασφαλίστρων των κλάδων ασφάλισης πλοίων, δηλαδή των κλάδων 6.Πλοίων και 12.Αστικής ευθύνης πλοίων, έφθασε τα 18,5 εκατ. € (12,7 εκατ. € και τα 5,8 εκατ. € αντιστοίχως), καταγράφοντας αντίστοιχα αύξηση κατά 24,4% και 5,1% σε σχέση με το 2017. Παρομοίως, η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών συνολικά αυξήθηκε κατά 3,9% ενώ η συνολική παραγωγή (Ζωής και Ζημιών) αυξήθηκε κατά 2,0%.

Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετείχαν κατά 78,3%, οι απευθείας πωλήσεις 4,8%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 9,6% και η συνεργασία με τις τράπεζες συμμετείχε με 7,3% επί του συνόλου.

Το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλισμένων σκαφών σε πλήθος (μόνο για πολυασφαλιστήρια) είναι αυτά της προσωπικής αναψυχής. Ως προς την κατανομή του συνόλου των σκαφών με βάση τα ασφαλισμένα κεφάλαια, το 63% έχουν ασφαλιζόμενη αξία έως 50 χιλιάδες €, όμως σε αξία αυτά αποτελούν το 4,7% των ασφαλισμένων κεφαλαίων. Αντίθετα, τα σκάφη ασφαλιζόμενης αξίας από 500 χιλ. € έως και 1 εκατ. €, αν και σε πλήθος αντιστοιχούν στο 13,5% του συνόλου, αντιπροσωπεύουν το 63,3% της συνολικής ασφαλιζόμενης αξίας.

Σε πλήθος ζημιών και αποζημιώσεις, υπερέχουν αυτά της προσωπικής αναψυχής. Η μέση αποζημίωση για το σύνολο των σκαφών αυξήθηκε από 7,2 χιλ. € (σύμφωνα με την πρώτη έρευνα για το έτος 2017) στα 8,2 χιλ. € συνολικά. Αντίθετα η μέση συχνότητα ζημίας μειώθηκε από το 3,10% στο 2,58%.

Οι κύριες αιτίες καταβολής αποζημιώσεων έχουν σχέση (ως προς το πλήθος συμβάντων) με την πρόσκρουση/σύγκρουση (20,5%), την αστική ευθύνη (20,5%) και τις μηχανικές βλάβες (10,0%). Το ποσοστό των ζημιών στο ελικοαξονικό σύστημα (οφειλόμενες αθροιστικά είτε σε επιπλέον ή/και σταθερό αντικείμενο) είναι 10,3%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης της εξέλιξης των αποζημιώσεων του κλάδου με βάση την εμπειρία των τελευταίων εννέα ετών, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η μέση ζημία στην οκταετία 2011-2018 εκτιμάται στα 17.603 €.

Δείτε το σύνολο της μελέτης εδώ.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]