Καθαρά κέρδη 176 εκατ. € είχαν οι ασφαλιστικές εταιρίες το 2018

Στην παρούσα αναφορά καταγράφονται τα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία 42 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 με καθεστώς εγκατάστασης (33 Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες, 3 Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί και 6 Υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων).

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, το σύνολο του Ενεργητικού των παραπάνω ασφαλιστικών επιχειρήσεων έφτασε το 2018 τα 17,5 δισ. €, αυξημένο κατά 0,5% σε σχέση με το Ενεργητικό των ιδίων επιχειρήσεων για το 2017. Οι επενδύσεις (13,9 δισ. € το 2018) αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος (79,1%) του Ενεργητικού. Το σύνολο των μετοχικών κεφαλαίων ανήλθε στο 1,3 δισ. € (2017: 1,2 δισ. €) και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ήταν 3,4 δισ. € (2017: 3,7 δισ. €).

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις που σχηματίστηκαν το 2018 για το σύνολο των ασφαλίσεων, ανήλθαν στα 12,9 δισ. € και αναλύονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Το 2018, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέγραψαν συνολικό αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων (κέρδη) ύψους 404 (2017: 364) εκατ. € το οποίο επιβαρύνθηκε με φόρους ύψους 228 (2017: 49) εκατ. €, φθάνοντας τελικά σε κέρδη μετά από φόρους 176 εκατ. € (2017: 314).

Δείτε το σύνολο της έρευνας εδώ.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]