ΕΑΕΕ: Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α΄ εξαμήνου 2016

Η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις Ζωής, συνεχίζει την συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων του κλάδου.
Στο πλαίσιο αυτό διαμόρφωσε σχετικό ερωτηματολόγιο (με αρχική εφαρμογή στο πρώτο τρίμηνο του 2016), εστιάζοντας στην καταγραφή των μεγεθών της παραγωγής και των αποζημιώσεων υπό το πρίσμα του αναλαμβανομένου κινδύνου. Συνεπώς, το ερωτηματολόγιο:

  • Διαχωρίζει τις ασφαλίσεις Ζωής σε ατομικές και ομαδικές
  • Εξετάζει τις εργασίες της Ζωής με βάση τον κίνδυνο (ασφάλιση Ζωής, ασφάλιση
    υγείας, ασφάλιση Ζωής συνδεδεμένη με επενδύσεις)
  • Αναλύει την παραγωγή ασφαλίστρων ανά κανάλι διανομής

Στην έρευνα περιλαμβάνονται τα στοιχεία 21 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 99,88% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στις ασφαλίσεις Ζωής, σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2015. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 11 δραστηριοποιούνται μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής και 10 είναι Μικτές. Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα αναφορά προήλθαν από ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν για την αντίστοιχη χρονική περίοδο (τρίμηνο ή εξάμηνο) του έτους οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη. Η παρούσα μελέτη καταγράφει αθροιστικά τις απαντήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2016 και τις παραθέτει με τις αντίστοιχες του πρώτου τριμήνου των ιδίων επιχειρήσεων. Τα στοιχεία της έρευνας που παρουσιάζονται και αφορούν την προγενέστερη χρονική περίοδο, έχουν ενημερωθεί σε κάποια σημεία με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία για ορισμένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με μεταγενέστερες δηλώσεις τους.

Δείτε εδώ  αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία της έρευνας

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]