59,5 εκατ. € οι αποζημιώσεις του κλάδου περιουσίας το 2018 με απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 72,5 εκατ. €

Η ασφάλιση περιουσίας αποτελεί έναν πολύ σημαντικό κλάδο της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στον οποίο δραστηριοποιήθηκαν 33 ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 2018.

Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 47,7%, η συνεργασία με τις τράπεζες συμμετέχει με 37,3% επί του συνόλου, οι απευθείας πωλήσεις 7,5% και οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 7,4%.

Σύμφωνα με την απογραφή που διενέργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2011, υπήρχαν 6,4 εκατ. κατοικίες στην Ελλάδα, εκ των οποίων 4,1 εκατ. κατοικούμενες. Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην έρευνα της ΕΑΕΕ είχαν ασφαλίσει 1,0 εκατ. κατοικίες και 228 χιλιάδες λοιπούς κινδύνους στο τέλος του 2018. Για τα συμβόλαια αυτά, η συνολική ασφαλισμένη αξία σε ότι αφορά την αθροιστική κάλυψη πυρός (κτιρίου και περιεχομένου) και απώλειας κερδών ήταν της τάξεως των 321 δισ. €, εκ των οποίων 124 δισ. € αφορούσαν στην ασφάλιση κατοικιών και 197 δισ. € σε λοιπούς κινδύνους.

Για το σύνολο των ανωτέρω συμβολαίων δηλώθηκαν 17,2 χιλιάδες ζημιές και πληρώθηκαν 59,5 εκατ. € σε αποζημιώσεις ενώ σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 72,5 εκατ. €. Τα ως άνω μεγέθη αποζημιώσεων αναφέρονται στην εκτίμηση στην λήξη του έτους αναφοράς (2018) που αφορά το έτος έκδοσης/έναρξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Με δεδομένο ότι εντός του έτους αναφοράς δεν έχουν λήξει όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα ως άνω μεγέθη θα εξελιχθούν περαιτέρω και συνεπώς για την εκτίμηση του τελικού κόστους των αποζημιώσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη τόσο του πλήθους των ζημιών όσο και του ποσού των αποζημιώσεων μέχρι την λήξη τους καθώς και της πλήρους ωρίμανσης των αποζημιώσεων.

Με βάση την στατιστική επεξεργασία των αποζημιώσεων παρελθόντων ετών (ενότητα 6) προκύπτει ότι οι αποζημιώσεις στο τέλος του 2ου έτους εξελίσσονται με συντελεστή 1,93 σε σχέση με τα μεγέθη στην λήξη του έτους αναφοράς και με συντελεστή 2,40 στο τέλος του 6ου έτους. Σε μεταγενέστερη επεξεργασία θα γίνει επανεκτίμηση του τελικού κόστους των αποζημιώσεων.

Όσον αφορά το μέρος της έρευνας για τις αιτίες των ζημιών, για τις περισσότερες σε πλήθος αναφέρονται ως αίτια τα καιρικά φαινόμενα, οι κλοπές και η φωτιά. Όμως το μεγαλύτερο μερίδιο των αποζημιώσεων συγκεντρώνει το αίτιο της φωτιάς.

Η μέση ζημία (σύμφωνα με την εκτίμηση του πρώτου έτους) έφθασε τα 7.677€ (4.205€ για τις κατοικίες, 11.339€ για τους λοιπούς κινδύνους). Το μέγεθος πιθανώς να διαφοροποιηθεί με βάση την πληρέστερη ενημέρωση, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Σύμφωνα με την μελέτη των αποζημιώσεων, το συνολικό ύψος της αποζημίωσης για τις ζημιές κάθε έτους είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ικανοποιητικά μετά από 3-4 έτη από την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]