Στη «ρότα» της ελληνικής ναυτιλίας οι Γάλλοι ασφαλιστές

Με τους Έλληνες εφοπλιστές η γαλλική ασφαλιστική αγορά έχει μακροχρόνιες και αμοιβαίως επωφελείς επιχειρηματικές σχέσεις που τις χαρακτηρίζει επιπροσθέτως ο σεβασμός και η εκτίμηση αναφέρουν στη «Ν» οι κ.κ. Berrurier και Allard και συμπληρώνουν ότι η PARISMAT συμβάλλει στην προώθηση της γαλλικής ασφαλιστικής αγοράς σε όλους τους τομείς -ναυτιλία, αεροπορία, μεταφορές- χωρίς να παραβλέπει κανέναν από τους τρεις.

  • Μπορείτε να μας δώσετε συνοπτικά το πλαίσιο λειτουργίας της γαλλικής ασφαλιστικής αγοράς, για παράδειγμα, τι ποσοστό της παγκόσμιας αγοράς κατέχει, σε ποια θέση βρίσκεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποιοι είναι οι στόχοι της και με ποια στρατηγική σχεδιάζει να τους επιτύχει;

«Η γαλλική ναυτιλιακή ασφαλιστική αγορά αποτελεί έναν από τους καλύτερους παίκτες στη διεθνή ασφαλιστική αρένα, με ρίζες που κρατούν από τις αρχές σύστασης της ασφαλιστικής βιομηχανίας στα τέλη του 19ου αιώνα. Τον 20ό αιώνα επικεντρώθηκε στους πελάτες τις τοπικής επιχειρηματικής αγοράς κατά κύριο λόγο, παρά ταύτα, από τη στιγμή που ο γαλλικός εμπορικός στόλος συρρικνώθηκε από τα τέλη της δεκαετίας του 1070, οι Γάλλοι ασφαλιστές και μεσίτες αποφάσισαν να υιοθετήσουν μια διεθνή οπτική και να αναζητήσουν νέους πελάτες στην παγκόσμια πλέον αγορά.

Πρώτο στόχο αποτέλεσε η Ελλάδα εξαιτίας της ηγετικής θέσης της ελληνικής ναυτιλίας -κάτι που είναι αυτονόητο, θα έλεγα-, αλλά και λόγω της κοινής πολιτιστικής κουλτούρας των χωρών μας. Οι Έλληνες εφοπλιστές, έχοντας συγχρόνως και το πλεονέκτημα της στρατηγικής θέσης του λιμένα του Πειραιά, αναζητούν μια εναλλακτική έναντι της κυρίαρχης και μονοπωλιακής ασφαλιστικής αγοράς του Λονδίνου. Αυτή είναι η αρχή μιας επωφελούς συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων εφοπλιστών και της γαλλικής ασφαλιστικής αγοράς, η οποία με τα χρόνια αναπτύχθηκε για να ικανοποιήσει τις νέες απαιτήσεις των πελατών της και σήμερα βρίσκεται μεταξύ των καλύτερων στην ευρωπαϊκή αγορά στην οποία ηγούνται η αγορά του Λονδίνου, όπως είπαμε, αλλά και της Σκανδιναβίας. Επίσης, οι Γάλλοι ασφαλιστές θεωρούν ότι το πολιτικό περιβάλλον της Ευρώπης ευνοεί την ανάπτυξη της γαλλικής οικονομίας πέραν των συνόρων της σήμερα».

  • Ποια είναι η «μεγάλη ιδέα» και οι στόχοι της Πρωτοβουλίας PARISMAT; Τι είναι αυτό που θέλει να βελτιώσει και τι ποιο το νέο που φέρνει στη γαλλική ασφαλιστική αγορά;

«Η Πρωτοβουλία PARISMAT έχει ως στόχο να λειτουργήσει επικουρικά, αλλά και να καλλιεργήσει αυτή τη νέα δυναμική που αναπτύσσει η γαλλική ασφαλιστική αγορά. Να σημειωθεί επίσης ότι η PARISMAT δεν αφορά μόνο τη ναυτιλία, καθώς καλύπτει συγχρόνως την αεροπορική βιομηχανία όπως και τις μεταφορές γενικότερα.

Όμως, δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερη χώρα από την Ελλάδα για να διοργανώσουμε την πρώτη μας εκδήλωση. Η PARISMAT οργάνωσε μια εκδήλωση “γνωριμίας” στην Αθήνα στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, δηλώνοντας δημόσια την παρουσία μας, καθώς με τους Έλληνες εφοπλιστές έχουμε μακροχρόνιες και αμοιβαίως επωφελείς επιχειρηματικές σχέσεις που τις χαρακτηρίζει επιπροσθέτως ο σεβασμός και η εκτίμηση και τις καλλιεργούμε με την ίδια αφοσίωση για δεκαετίες τώρα. Το γεγονός ότι η PARISMAT συμβάλλει στην προώθηση της γαλλικής ασφαλιστικής αγοράς σε όλους τους τομείς -ναυτιλία, αεροπορία, μεταφορές- χωρίς να παραβλέπει κανέναν από τους τρεις, θεωρούμε ότι αυτό είναι προς όφελος και της δικής μας αγοράς και των εφοπλιστών, οι οποίοι έτσι μπορούν να έχουν μια συνολική άποψη.

Η PARISMAT αποτελεί κοινή πρωτοβουλία των Mathieu Berrurier, Chairman της Ucamat (Ένωση των Γάλλων Μεσιτών) και Henry Allard, Vice Chairman της Ucamat και Chairman του Groupe Eyssautier και της Filhet Allard Maritime, που αποτελούν διακεκριμένες εταιρείες μεσιτών της γαλλικής αγοράς».

  • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της γαλλικής ασφαλιστικής αγοράς κυρίως για τη ναυτιλία; Τι είναι αυτό το διαφορετικό που προσφέρετε έναντι των ανταγωνιστών σας; Αλλά και ποια είναι τα σημεία τα οποία πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιώσετε από την πλευρά σας;

«Η γαλλική ασφαλιστική αγορά προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στους Έλληνες εφοπλιστές. Να αρχίσουμε με την ισχυρή κεφαλαιουχική βάση και ασφάλεια, όλοι οι ασφαλιστές μας είναι της κατηγορίας “Α”, με εξαιρετικό πιστωτικό ιστορικό και έχουν με τα χρόνια αποδείξει την ικανότητά τους να αποπληρώνουν γρήγορα τις αξιώσεις των πελατών. Οι Γάλλοι ασφαλιστές μιλούν “τη γλώσσα των εφοπλιστών” και κάποιοι από αυτούς ήταν πρώην αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού. Συναντούν τους εφοπλιστές-πελάτες σε τακτική βάση με σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες τους. Καλλιεργούν μια προσέγγιση “ανάληψης ρίσκου” (risk taking approach), πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η γαλλική ασφαλιστική αγορά αναλαμβάνει τον κίνδυνο και παραμένει ανεξάρτητος παίκτης μη στηριζόμενη στις δυνατότητες κάποιου άλλου.

Επίσης οι ασφαλιστές μας λειτουργούν στη βάση της πρόληψης της ζημίας: Κάποιοι ασφαλιστές προσλαμβάνουν στις εταιρείες τους τεχνικούς συμβούλους που είναι πρώην αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού και οι οποίοι:

  • Προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στους εφοπλιστές χωρίς επιπλέον χρέωση.
  • Διευκολύνουν την ασφαλιστική διαδικασία.
  • Συμβάλλουν στην καλύτερη διεκπεραίωση των απαιτήσεων των πελατών.

Οι Γάλλοι ασφαλιστές και μεσίτες μοιράζονται την εμπειρία των πελατών τους. Επιδιώκουν να έρχονται αυτοί πρώτα και να προειδοποιούν τους πελάτες σε εξειδικευμένα ζητήματα, παρά να περιορίσουν την κάλυψή τους. Αυτό σημαίνει στην ουσία προληπτική και όχι μετα-δραστική προσέγγιση. Δουλεύουν επίσης συνεργατικά με τους πελάτες τους στις περιπτώσεις ζημίας και όχι ζητώντας τους να λειτουργήσουν ως “prudent uninsured”: κάνουν ένα βήμα προς τα εμπρός προσφέροντας συμβουλευτική, χρησιμοποιώντας τα δίκτυά τους και επικυρώνοντας τις κινήσεις των ασφαλισμένων καθ’ όλη τη διάρκεια του ατυχήματος, έτσι ώστε να δημιουργούν στους εφοπλιστές τη βεβαιότητα ότι θα έχουν όλη την απαιτούμενη στήριξη από τους ασφαλιστές τους όταν τελικώς παρουσιαστεί το claim.

Αλληλεγγύη της αγοράς: Οι Γάλλοι ασφαλιστές ακολουθούν πιστά ο ένας τον άλλον θέτοντας διαδικασίες που επιτρέπουν στους μεσίτες να εμπλέκουν διάφορους ασφαλιστές στο ίδιο ασφαλιστικό συμβόλαιο. Κατά τη διάρκεια χειρισμού του claim, η αγορά είναι οργανωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε η αποζημίωση να κατατίθεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων αμέσως μόλις ο κύριος ασφαλιστής συμφωνήσει για το claim.

Σημαντική διαθεσιμότητα ασφαλιστών: Η γαλλική ασφαλιστική αγορά μπορεί να καλύψει έως και το 100% των συνήθων απαιτήσεων σε Hull and Machinery για κάθε στάνταρντ εμπορικό πλοίο. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα: η GAREX, που είναι μια γαλλική war pool ασφαλιστική εταιρεία, καλύπτει το 100% της αξίας του πλοίου μέχρι το ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Ικανότητα αποπληρωμής αξιώσεων: Χάρη στον οργανισμό Cesam, είμαστε σε θέση να αποπληρώσουμε το ποσοστό μας επί της αξίωσης βάσει συμβολαίου, και για λογαριασμό όλων των συμβαλλόμενων ασφαλιστών, μέσα σε 5 ημέρες το λιγότερο από την ημέρα που το claim έχει συμφωνηθεί από τον κύριο ασφαλιστή.

Βιωσιμότητα: Η λειτουργία των γαλλικών ασφαλιστικών εταιρειών και των ενδιαμέσων ρυθμίζονται από το Autorite de Controle Prudentiel et de Resolution (ACPR) και, μιλώντας γενικότερα, όλοι οι Γάλλοι που λειτουργούν στην ασφαλιστική αγορά ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα που τίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ασφάλειες είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα που επίσης έχει να κάνει με ανθρώπους και η αγορά μας είναι πολύ σταθερή, με εργαζόμενους να παραμένουν τα περισσότερα χρόνια σε έναν εργοδότη, γεγονός που μπορεί να μη συμβαίνει σε άλλες αγορές.

Όσον αφορά τη φιλοσοφία, οι Γάλλοι ασφαλιστές έχουν δεσμευθεί έναντι των Ελλήνων εφοπλιστών σε καλές και δύσκολες εποχές για περισσότερα από 40 χρόνια και σήμερα επενδύουν για τη διατήρηση και την ενδυνάμωση αυτής της σχέσης».

  • Γιατί αποφασίσατε αυτή τη χρονική στιγμή να έρθετε πιο κοντά στην ελληνική ναυτιλιακή αγορά; Προτίθεστε να οργανώσετε παρόμοιες κινήσεις σε άλλες αγορές; Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι καλύτεροι πελάτες σας;

«Η ναυτιλιακή αγορά είναι σημαντικό τμήμα της Πρωτοβουλίας PARISMAT, έτσι ώστε η πατρίδα της μεγαλύτερης ναυτιλίας του κόσμου να αποτελεί το καλύτερο μέρος για να αρχίσουμε, όπως ήδη αναφέραμε και στην αρχή της συνέντευξης. Παρά κάποια μείωση του ποσοστού της γαλλικής αγοράς τα τελευταία χρόνια, είμαστε πάντα κοντά στους Έλληνες εφοπλιστές.

Η γαλλική ασφαλιστική αγορά είναι γνωστή στην Ελλάδα και γι’ αυτό θεωρήσαμε ότι μια εκδήλωση όπως αυτή που διοργανώσαμε στις 19 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αθήνα θα είχε απήχηση από τη ναυτιλιακή κοινότητα και θετικό αποτύπωμα. Το αποτέλεσμα δικαίωσε την απόφασή μας και έχουμε ήδη ζητήσει να το επαναλάβουμε στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον ή -γιατί όχι;- και στο Παρίσι αυτή τη φορά!

Αλλά, όπως είπαμε, η PARISMAT αφορά επίσης την αεροπορική βιομηχανία και τις μεταφορές γενικότερα, ή ακόμη και άλλους τομείς της ναυτιλιακής ασφαλιστικής αγοράς, όπως την ασφάλιση φορτίων. Ήδη κάνουμε ενέργειες για μια εκδήλωση αφιερωμένη στους μεταφορείς αγαθών, αγορά στην οποία οι Γάλλοι ασφαλιστές έχουν παραδοσιακά ηγετική θέση».

Πηγή: naftemporiki.gr

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]