Πτώχευση- Ανάκληση αδείας Ασφαλιστικής εταιρίας. Η έγερση των αξιώσεων κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου

Η έγερση των αξιώσεων κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου για εκκρεμείς υποθέσεις προ του Νόμου 4036/16 (31.12.2015)

Στις εκκαθαρίσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες επέρχονται από την 1-1- 2016 και εφεξής εφαρμόζεται αποκλειστικά η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 242 του Ν. 4364/2016 και για τους δικαιούχους ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων. (Αναγγελία της απαιτήσεως στον ασφαλιστικό εκκαθαριστή, επαλήθευση αυτών των απαιτήσεων και σύνταξη από τον τελευταίο κατάστασης των βεβαιωμένων απαιτήσεων).

Διευκρινίζεται ότι δεν έχει σημασία ο χρόνος κατά τον οποίο συνέβη το ατύχημα, αλλά ο χρόνος κατά τον οποίο επήλθε η ασφαλιστική εκκαθάριση. Στη θέση της αγωγής η οποία ασκείτο πριν από την ισχύ του νόμου υπεισέρχεται η πάρα πάνω διαδικασία της αναγγελίας της απαιτήσεως, της επαλήθευσής της και της σύνταξης της κατάστασης των απαιτήσεων από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή.

Για τις υφιστάμενες έως και την 31-12- 2015 ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις οι δικαιούχοι ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων (δηλαδή οι παθόντες σε τροχαία ατυχήματα) οφείλουν να εγείρουν αγωγή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου το οποίο νομιμοποιείται παθητικά. Οι εκκρεμείς δίκες επί των υποθέσεων αυτών για τις εκκαθαρίσεις που υφίσταντο κατά την 31-12- 2015 συνεχίζονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο. Η άποψή μας αυτή στηρίζεται στο επιχείρημα ότι η κατάργηση της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Ν. 489/1976, οφείλεται σε ακούσιο νομοθετικό κενό, το οποίο πρέπει να πληρωθεί με τελολογική ερμηνεία (τελολογική συστολή).

Ερμηνευτική προσέγγιση των άρθρων 242, 248 του Ν. 4364/2016 και 53 του Ν. 4438/2016) υπό Γεωργίου Αμπατζή Δικηγόρου ε.τ.


Δείτε το σχετικό άρθρο στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου

Πηγή: asfalisinet.gr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]