Προστασία των καταναλωτών – πωλήσεις αγαθών και ψηφιακού περιεχομένου

Την επόμενη εβδομάδα οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν νέους κανόνες για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών οπουδήποτε κάνουν αγορές στην ΕΕ – είτε στο διαδίκτυο είτε σε κατάστημα.

Στις 26 Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει δύο οδηγίες που προστατεύουν τους καταναλωτές σε περίπτωση πώλησης ελαττωματικού προϊόντος και εναρμονίζουν τις νομοθεσίες των κρατών μελών για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού σε όλη την ΕΕ.

Ψηφιακό περιεχόμενο

Η ανάγκη θέσπισης νέων κανόνων σχετικά με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου αντανακλούν τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Σε πολλά κράτη μέλη δεν υπάρχουν ρητοί κανόνες για την πώληση ψηφιακού περιεχομένου, όπως είναι οι εφαρμογές, η μουσική και τα παιχνίδια, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μένουν απροστάτευτοι σε περίπτωση που ο έμπορος δεν προμηθεύει το περιεχόμενο ή την υπηρεσία ή παρέχει κάποιο ελαττωματικό προϊόν.

Οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν τόσο τις συμβάσεις που αφορούν μία και μόνο προμήθεια όσο και τις συμβάσεις που αφορούν συνδρομές (σε υπηρεσίες συνεχούς ροής μουσικής για παράδειγμα). Ο καταναλωτής προστατεύεται όχι μόνο σε περίπτωση χρηματικής αντιπαροχής αλλά και σε περίπτωση «πληρωμής» μέσω της παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμβαίνει συχνά στα κοινωνικά δίκτυα. Ο καταναλωτής δικαιούται μείωση τιμής ή πλήρη αποζημίωση μέσα σε 14 μέρες εάν δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση ελαττωματικού προϊόντος ή υπηρεσίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Υλικά αγαθά

Εάν το λογισμικό είναι ενσωματωμένο στο προϊόν, όπως στην περίπτωση των έξυπνων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών (τα έξυπνα ψυγεία, για παράδειγμα), ο καταναλωτής προστατεύεται από την οδηγία για τις πωλήσεις υλικών αγαθών.

Οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν όλες τις αγορές υλικών αγαθών εντός ή εκτός διαδικτύου σε όλη την ΕΕ και επιδιώκουν την εναρμόνιση των εθνικών προδιαγραφών προστασίας των καταναλωτών. Με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την παροχή ασφάλειας δικαίου στις επιχειρήσεις, η οδηγία αναμένεται να προωθήσει τις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές για τις μικρές επιχειρήσεις. Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, οι καταναλωτές σε όλη την ΕΕ θα έχουν δύο χρόνια στη διάθεσή τους για να στραφούν στον πωλητή, είτε πρόκειται για αγορά εφαρμογής είτε για αγορά πλυντηρίου.

Επιπλέον, οι νέοι κανόνες διπλασιάζουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο καταναλωτής απαλλάσσεται από το σχετικό βάρος απόδειξης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ελάττωμα που εμφανίζεται εντός ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσης ή προμήθειας, θεωρείται ότι υπήρχε κατά τη στιγμή της παράδοσης: ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι η υπηρεσία ή το προϊόν ήταν ελαττωματικό. Μετά την έγκριση των οδηγιών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη θα έχουν περιθώριο δύο ετών για να προσαρμοστούν στους νέους κανονισμούς.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]