Πως θα κάνετε προαιρετική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ. Προϋποθέσεις και παραδείγματα

Εκδόθηκε εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με την οποία ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις που μπορεί να γίνει προαιρετική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ

Ειδικότερα:
Δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης έχουν: – τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4387/2016 περί «Υπαγωγής στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών», καθώς και – οι ασφαλισμένοι φορέων, κλάδων και λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ με βάση το άρθρο 53 του ίδιου νόμου, περί «Ένταξης φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών στον ΕΦΚΑ», ανεξαρτήτως από τον χρόνο πρώτης υπαγωγής τους στην ασφάλιση.

Τα ανωτέρω πρόσωπα (του άρθρου 53) μπορούν να υπαχθούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον τελευταίο ενταχθέντα φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις: I. α) Να έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση πέντε (5) έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος ή 300 ημέρες, εντός της τελευταίας, πριν την υποβολή της αίτησης, πενταετίας και να υποβάλλουν αίτηση εντός ενός έτους από την τελευταία ασφάλισή τους σε φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό κύριας ασφάλισης ή β) Να έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση δέκα (10) έτη ή 3.000 ημέρες ασφάλισης ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους.

Παραδείγματα:
1) Ασφαλισμένος που έχει διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή του στο π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 31/10/2017 και στον π. ΟΑΕΕ 20/10/2017 με ημερομηνία λήξης ασφάλισης 31/10/2017, επιλέγει τον φορέα που θα υπαχθεί προαιρετικά.
2) Ασφαλισμένος που έχει διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή του στο π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 15/4/2017 και στον π. ΟΑΕΕ 10/4/2017 με ημερομηνία λήξης ασφάλισης 30/4/2017, μπορεί να συνεχίσει την ασφάλισή του προαιρετικά στον π. ΟΑΕΕ.
3) Ασφαλισμένος που έχει διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή του στον π. ΟΓΑ 31/3/2017 και στον π. ΟΑΕΕ 10/3/2017 με ημερομηνία διαγραφής 31/3/2017, ο ασφαλισμένος θα επιλέγει τον φορέα που θα υπαχθεί προαιρετικά.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ εδώ

Πηγή: asfalisinet.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]