Ποιον ασφαλιστικό κλάδο δεν “αγγίζουν” οι Τράπεζες; (aagora.gr)

Μια ευχάριστη διαπίστωση για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές“αποκαλύπτουν” τα στοιχεία της έρευνας που εκπόνησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων 2015 του κλάδου «13. Γενική Αστική Ευθύνη». Είναι ένας κλάδος που για να τον ασκήσει κανείς και να συμβουλέψει σωστά τους πελάτες του, προτείνοντάς τους το προϊόν που ταιριάζει ακριβώς στις ανάγκες τους, απαιτούνται ιδιαίτερες και εξειδικευμένες γνώσεις, που προφανώς δεν διαθέτουν τα τραπεζικά στελέχη που προωθούν και ασφαλιστικά προϊόντα

Μεταξύ των άλλων πολύ σημαντικών στοιχείων, φέτος, για πρώτη φορά, η αρμόδια Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ ενέταξε στο ερωτηματολόγιο (σε προαιρετική βάση) τη διερεύνηση της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) ανά κανάλι πωλήσεων.

Στο συγκεκριμένο σκέλος του ερωτηματολογίου συμμετείχαν 15 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη (από το σύνολο των 27 που συμμετείχαν στην έρευνα), οι οποίες εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν αθροιστικά το 52,8% της παραγωγής από πρωτασφαλίσεις το 2015 στον κλάδο της Γενικής Αστικής Ευθύνης.  Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσοστό, από το οποίο προκύπτει ότι τον συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης δεν τον “αγγίζουν” οι τράπεζες, αφού στο bancassurance αντιστοιχεί μόλις το 0,1% του συνόλου της παραγωγής του Κλάδου!

Ας δούμε τα στοιχεία αναλυτικά:

Στο πλαίσιο της έρευνας, τα κανάλια πωλήσεων ορίστηκαν ως εξής: Ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο), Ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες), Συνεργασία με τράπεζες (bancassurance), Απευθείας πωλήσεις.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων των εταιρειών που απάντησαν σχετικά, κατανέμεται ως εξής:

Ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο): 7,2%

Ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες): 74,9%

Συνεργασία με τράπεζες (bancassurance): 0,1%

Απευθείας πωλήσεις: 17,8%.

Αυτό που προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία είναι ότι βασικός τροφοδότης εργασιών για τις ασφαλιστικές εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες και πράκτορες), τα οποία εισέφεραν σχεδόν το 75% της συνολικής παραγωγής του κλάδου αστικής ευθύνης το 2015!

Το υπόλοιπο 17,8% προέρχεται από απευθείας πωλήσεις και μόλις το 7,2% από το ιδιόκτητο δίκτυο (ασφαλιστικούς συμβούλους) –η μικρή συμβολή των ιδιόκτητων δικτύων στην παραγωγή ομολογούμε ότι δεν είναι κάτι που περιμέναμε!

Αν επικεντρωθούμε στα στοιχεία που αφορούν ειδικά την κατανομή της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις επαγγελματικών ευθυνών, παρατηρούμε (δείτε στους πίνακες που παραθέτουμε αναλυτικά τα στοιχεία) ότι το ποσοστό που αντιστοιχεί στο bancassurance είναι 0%.

Στα ανεξάρτητα δίκτυα αντιστοιχεί 81,3%, στα ιδιόκτητα δίκτυα 11,1% και στις απευθείας πωλήσεις 7,5%.

Άλλα στοιχεία που είναι αξιοσημείωτα είναι και τα εξής:

  • Το 98,7% της παραγωγής ασφαλίστρων στην περιβαλλοντική ευθύνη και το 92,8% στην ευθύνη προϊόντοςπροέρχεται από μεσίτες και πράκτορες. Σημαντική είναι η συμμετοχή τους, σχεδόν 85%, στην παραγωγή ασφαλίστρων της εργοδοτικής ευθύνης καθώς και στην επαγγελματική: 81%.
  • Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι σημειώνουν τις… υψηλότερες επιδόσεις στην επαγγελματική ευθύνη, αφού εισέφεραν το 11,1% της παραγωγής ασφαλίστρων το 2015, με το μεγαλύτερο ποσοστό να αφορά ασφάλιση δικηγόρων (20,3%) και ιατρών (19,9%). Αντίθετα, τα ποσοστά τους στις ασφαλίσεις λογιστών και αρχιτεκτόνων-μηχανικών είναι πολύ χαμηλά, 4,5% και 3,6%, αντίστοιχα.
  • Όπως προκύπτει από την έρευνα, τόσο οι λογιστές όσο και οι αρχιτέκτοντες-μηχανικοί ασφαλίζουν την επαγγελματική τους ευθύνη με τη διαμεσολάβηση μεσιτών και πρακτόρων: 95,2% και 96,3%, αντίστοιχα.
  • Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, από την πλευρά τους, φαίνεται ότι ασφαλίζονται για την επαγγελματική τους ευθύνη μέσω ανεξάρτητων δικτύων (μεσιτών και πρακτόρων), αφού το εν λόγω δίκτυο εισέφερε 73%της παραγωγής, με το υπόλοιπο 25,7% να προέρχεται από απευθείας πωλήσεις.

Πολλά ακόμα ενδιαφέροντα ευρήματα προκύπτουν εύλογα για έναν προσεκτικό αναγνώστη, από τους πίνακες που παραθέτουμε. Εκείνο που, εν κατακλείδι, θέλουμε και πάλι να υπογραμμίσουμε είναι ότι υπάρχουν κλάδοι ασφάλισης που εκ των πραγμάτων και ως εκ της φύσεως των εργασιών τους δεν μπορούν να ασκηθούν μέσω του bancassurance!

Άρα, αγαπητοί ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, στον συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης είστε… πρωταγωνιστές, δεν υφίστασθε «αθέμιτο ανταγωνισμό από τα τραπεζικά δίκτυα», όπως σε άλλους κλάδους ασφάλισης, και στο χέρι σας είναι να δραστηριοποιηθείτε ακόμα περισσότερο, επενδύοντας στην εξειδικευμένη εκπαίδευσή σας!

 

Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ανά κανάλι πωλήσεων

2015

 

Κανάλι Πωλήσεων

 

Καλύψεις

 

Ασφαλιστικοί

σύμβουλοι

(ιδιόκτητο δίκτυο)

Ανεξάρτητα

δίκτυα (μεσίτες,

πράκτορες)

Συνεργασία με

τράπεζες

(bancassurance)

Απευθείας

πωλήσεις

Σύνολο

Γενική

8,3%

65,0%

0,3%

26,5%

100%

Προϊόντος

2,9%

92,8%

0,0%

4,3%

100%

Εργοδοτική

8,0%

84,7%

0,0%

7,2%

100%

Επαγγελματική

11,1%

81,2%

0,0%

7,7%

100%

Ευθύνη στελεχών διοίκησης

0,2%

74,6%

0,0%

25,2%

100%

Κλινικές δοκιμές

0,0%

67,4%

0,0%

32,6%

100%

Περιβαλλοντική

1,3%

98,7%

0,0%

0,0%

100%

Σύνολο

7,2%

74,9%

0,1%

17,8%

100%

 

Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων επαγγελματικών ευθυνών ανά κανάλι πωλήσεων

2015

Κανάλι Πωλήσεων

Επαγγελματική ευθύνη

 

Ασφαλιστικοί

σύμβουλοι

(ιδιόκτητο δίκτυο)

Ανεξάρτητα

δίκτυα (μεσίτες,

πράκτορες)

Συνεργασία με

τράπεζες

(bancassurance)

Απευθείας

πωλήσεις

 

Σύνολο

Ιατρών

19,9%

77,6%

0,0%

2,5%

100%

Διαμεσολαβούντων

1,3%

73,0%

0,0%

25,7%

100%

Αρχιτεκτόνων-μηχανικών

3,6%

96,3%

0,0%

0,2%

100%

Δικηγόρων

20,3%

70,9%

0,1%

8,7%

100%

Λογιστών

4,5%

95,2%

0,0%

0,3%

100%

Λοιπά επαγγέλματα

4,3%

87,0%

0,0%

8,7%

100%

Σύνολο

11,1%

81,3%

0,0%

7,5%

100%

 

Πηγή :  www.aagora.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]