Κύπρος: Διαφοροποίηση ασφαλιστικών αναγκών λόγω κρίσης (philenews.com)

Λευκωσία: Ο ασφαλιστικός κλάδος δέχτηκε ένα ισχυρό κτύπημα τα τελευταία χρόνια. Τα συνολικά ασφάλιστρα -που δείχνουν και τον κύκλο εργασιών του κλάδου- από το 2011 έχουν μειωθεί κατά 10,6%, ενώ το σοκ του 2013 οδήγησε πολλούς ασφαλισμένους στην εξαγορά των συμβολαίων τους.

Ωστόσο, κόντρα στην οικονομική ύφεση της τελευταίας τριετίας, που έχει επηρεάσει αρνητικά το διαθέσιμο εισόδημα των Κυπρίων και το ύψος της ασφαλιστικής παραγωγής, οι εταιρείες του κλάδου έχουν καταφέρει να σταθεροποιήσουν τη θέση τους. Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων είναι να μπορούν να αντιμετωπίσουν από πολύ καλύτερη θέση τις απαιτήσεις του νέου -και σαφώς αυστηρότερου- εποπτικού πλαισίου Solvency II. Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν σε διαδικασίες, συστήµατα και τεχνικούς κανόνες θα δοκιμάσουν τις αντοχές των εταιρειών.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κλάδος, παρά τη σημαντική υποχώρηση των εργασιών, έχει βελτιώσει σηµαντικά τη χρηµατοοικονοµική θέση του. Για το 2015 το σύνολο των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων αυξήθηκε οριακά κατά 1,5%, σε €763 εκατ., σε σύγκριση με €752 εκατ. το 2014. Η αύξηση αυτή -αν και μικρή- χαρακτηρίζεται ως θετική εάν συγκριθεί με τη συρρίκνωση κατά 2,6% που καταγράφηκε το 2014. Στις Ασφαλίσεις Ζωής, τα συνολικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 3% στα €321 εκατ. το 2015, από €312 εκατ. το 2014.

Αυτή είναι μια σημαντική βελτίωση, δεδομένου ότι το 2014 ο τομέας της Ζωής συρρικνώθηκε κατά 4% σε σύγκριση με το 2013. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών για το 2015, οι εξαργυρώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων κλάδου ζωής, οι οποίες αυξήθηκαν σημαντικά το 2013 και το 2014, μειώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2015 και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα επίπεδα προ της κρίσης. Επιπρόσθετα, στις Γενικές Ασφαλίσεις, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 0,7% από €439 εκατ. το 2014 σε €442 εκ. το 2015 παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,7% σε σύγκριση με μείωση 2% το 2014. Συνολικά, κατά το 2015 η ασφαλιστική βιομηχανία κατέβαλε απαιτήσεις συνολικά €450 εκατ., εκ των οποίων τα €232 εκατ. αφορούσαν τον κλάδο ζωής και τα €218 εκατ. τον γενικό κλάδο, ενώ οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν στα €2,20 δισ. σε σύγκριση με €1,85 δισ. το 2014 καταγράφοντας αύξηση κατά 19%.

Οι καταναλωτές

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου παρουσίασε τρεις έρευνες αγοράς σε συνεργασία με την εταιρεία CMR Cypronetwork. Σύμφωνα με την έρευνα, πέντε στα δέκα νοικοκυριά δεν έχουν κάνει καμία διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά τους συμβόλαια, ποσοστό αυξημένο κατά 10% σε σχέση με το 2015. Παράλληλα, ένας στους πέντε έχει μειώσει την ασφαλιστική του κάλυψη / έχει μειώσει τα συνολικά του ασφάλιστρα (19%) και ένας στους δέκα είτε έχει διακόψει κάποια ασφαλιστικά συμβόλαια, είτε δεν έχει προχωρήσει στη σύναψη οποιωνδήποτε άλλων ασφαλιστικών συμβολαίων (12% και 11% αντίστοιχα).

Παράλληλα, τρεις στους δέκα ερωτηθέντες (27%) ανέφεραν ότι προτεραιότητά τους ως προς την ασφάλιση είναι τα σχέδια υγείας / ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ένας στους δέκα έθεσε ως προτεραιότητά του την ασφάλιση ζωής / κάλυψη θανάτου (12%) και οριακά χαμηλότερη αναλογία την ασφάλιση περιουσίας (10%). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι έξι στους δέκα (59%) δεν έχουν καμιά προτεραιότητα ως προς την ασφάλιση, ποσοστό που αυξάνεται σημαντικά χρόνο με τον χρόνο.

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, η μεγαλύτερη επίπτωση της οικονομικής κρίσης για τις ασφαλιστικές εταιρείες και γενικότερα τον ασφαλιστικό κλάδο είναι η απόλυση προσωπικού η οποία αναφέρθηκε από έναν στους δύο (50%.) Ακολουθεί η μη καταβολή αποζημιώσεων με ποσοστό 32% και η μαζική ρευστοποίηση ασφαλιστικών συμβολαίων (κυρίως ζωής) με 28%.
Μέτριες προς θετικές είναι οι εκτιμήσεις των Κυπρίων για την εικόνα των ασφαλιστικών εταιρειών με το μέσο όρο απαντήσεων να κυμαίνεται από 3,0 μέχρι 3,8 και να παρουσιάζει θετικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2015.

Συγκριτικά, λιγότερο θετική είναι η γνώμη των ερωτηθέντων σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα στις επενδύσεις με τον μέσο όρο να έχει υπολογιστεί στο 3,0. Ακολουθεί η έγκαιρη πληρωμή αποζημιώσεων (3,1), η αξιοπιστία και η γενική εικόνα με μέσο όρο 3,2 αντίστοιχα, ενώ πιο θετικά τοποθετούνται οι Κύπριοι πολίτες σε ό,τι αφορά την οργάνωση, την εξυπηρέτηση (3,5 αντίστοιχα) αλλά και την κερδοφορία / ευρωστία (μέσος όρος 3,6).

Τέλος, επτά στους δέκα Κύπριους (71%) υποστηρίζουν ότι η εικόνα κάθε ασφαλιστικής εταιρείας επηρεάζεται σημαντικά από τη συμπεριφορά, τις γνώσεις και τις πρακτικές των ασφαλιστών της, ενώ περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα ανέφεραν ότι το επίπεδο κατάρτισης των Κυπρίων Διαμεσολαβητών Ασφάλισης είναι ψηλό (45%).

Καλύτερες τιμές και εντιμότητα ζητούν οι επιχειρήσεις

Τις απόψεις του επιχειρηματικού κόσμου για την ασφαλιστική αγορά αλλά και για τους διαφορετικούς επενδυτικούς τρόπους καταγράφει σχετική έρευνα. Επτά στις δέκα επιχειρήσεις (68%) εξακολουθούν να δηλώνουν ότι δεν έχουν κάνει καμιά διαφοροποίηση σε ότι αφορά τα ασφαλιστικά τους συμβόλαια. Παράλληλα, το 7% δηλώνει ότι έχουν μειώσει την ασφαλιστική τους κάλυψη, ή έχουν διακόψει κάποια ασφαλιστικά συμβόλαια (5%), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι μια στις δέκα (9%) έχει αυξήσει τα ασφαλιστικά της συμβόλαια (έναντι 3% το 2015).

Επιπρόσθετα, τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις (37%) εισηγούνται όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν καλύτερες τιμές στα προϊόντα τους. Μια στις τρείς εισηγείται όπως γίνουν πιο έντιμοι (33%), ενώ οριακά χαμηλότερο ποσοστό θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν καλύτερα πακέτα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά παράλληλα να γίνουν και πιο ανθρώπινοι στις συναλλαγές τους (32% αντίστοιχα).

Αναφορικά με τις απόψεις και αντιλήψεις για τον ασφαλιστικό τομέα, εννέα στις δέκα επιχειρήσεις (88%) συμφωνούν στο ότι η εικόνα κάθε ασφαλιστικής εταιρείας επηρεάζεται από τη συμπεριφορά, τις γνώσεις και τις πρακτικές των ασφαλιστών της. Δύο στις πέντε (42%) συμφωνούν με το γεγονός ότι το επίπεδο κατάρτισης των ασφαλιστών είναι ψηλό, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2015 (58%), ενώ μια στις τρεις επιχειρήσεις δηλώνει ότι οι επενδύσεις σε ασφαλιστικά σχέδια/ ταμεία εμπερικλείουν μικρό ρίσκο, άρα είναι πιο ασφαλής (34%). Επιπλέον όσοι υποστήριξαν ότι ο τομέας της ασφάλισης προσφέρει πλέον καλές επαγγελματικές ευκαιρίες δεν ξεπερνούν το 26%. Σύμφωνα με την έρευνα, προτεραιότητα των επιχειρήσεων σε σχέση με την Ασφάλιση, αποτελεί η ασφάλιση ευθύνης εργοδότη και η ασφάλιση μηχανοκίνητων οχημάτων (24% και 25% αντίστοιχα), με όσες επιχειρήσεις να μην έχουν καμία προτεραιότητα να αυξάνονται σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2015 (35% το 2015 έναντι 56% το 2016). Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (60%) που έλαβε μέρος στην έρευνα δηλώνει ότι δεν την ενδιαφέρει καθόλου ένα νέο ασφαλιστικό συμβόλαιο με έμφαση στην αποταμίευση.

Σύμφωνα με έξι στις δέκα επιχειρήσεις, οι καταθέσεις τους στις Εμπορικές Τράπεζες εξακολουθούν να γίνονται κανονικά για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις διάφορες ανάγκες τους (61%), ενώ η εμπιστοσύνη προς τις εμπορικές τράπεζες άρχισε να βελτιώνεται με το ποσοστό όσων εξέφραζαν έλλειψη εμπιστοσύνης αλλά εξακολουθούσαν να κάνουν καταθέσεις  αναγκαστικά να περιορίζεται σημαντικά (14% το 2016 σε σχέση με 29% το 2015). Όσον αφορά τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα η πλειοψηφία δεν έχει συνεργασία μαζί τους (54%). Παρόλα αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό ανέφερε ότι οι καταθέσεις του συνεχίζουν να γίνονται κανονικά (31%).

Τέλος, μια στις δύο επιχειρήσεις (46%) θεωρούν ότι τα ταμεία προνοίας των επιχειρήσεων δεν θα μπορούσαν «καθόλου» να τύχουν διαχείρισης από ασφαλιστικές εταιρείες. Χαμηλότερο ποσοστό (18%) θεωρεί ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούσαν να διαχειριστούν «κάπως» τα ταμεία αυτά.

Πηγή: www.philenews.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]