Ο ΙΣΑ πρωτοστατεί με τη δημιουργία του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης

Για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που δημιουργεί ο ΙΣΑ, μίλησε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης, στο πλαίσιο της ομιλίας του, στο 2ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης Live On Digital Event, που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, αναφέρθηκε στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, η οποία όπως επεσήμανε δεν συνδυάστηκε με βελτίωση ή διατήρηση των παροχών και τόνισε τα εξής:

«Με εξαίρεση την οργανωτική αναδιάρθρωση με την δημιουργία του ΕΦΚΑ, η βιωσιμότητα του συστήματος επετεύχθη σε γενικές γραμμές κυρίως μέσα από την μείωση των υφιστάμενων και των μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών και την αύξηση του ορίου ηλικίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ως εκ τούτου η δυνατότητα συμπληρωματικής ασφάλισης έχει καταστεί αναγκαία για τη βελτίωση των ασφαλιστικών παροχών και αντικατοπτρίζει μια δίκαια συνεισφορά των ασφαλισμένων με στόχο ένα πιο ανταποδοτικό σύστημα. Στη χώρα μας, το επίπεδο διείσδυσης της συμπληρωματικής ασφάλισης είναι εξαιρετικά χαμηλό, με μόλις το 1,5% περίπου των ήδη συνταξιούχων να καλύπτεται με συνταξιοδοτικές παροχές Ταμείων Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης  ενώ το ποσοστό αυτό αντίθετα, σε  άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Σουηδία και  Ολλανδία, αγγίζει το 80% του συνολικού αριθμού των συνταξιούχων.

O 2ος Πυλώνας, ωστόσο της Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα δείχνει να παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στη χώρα μας την τελευταία πενταετία, παρά την παρατεταμένη κρίση και την παγκόσμια αβεβαιότητα λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα, το 2019 ιδρύθηκαν πέντε νέα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.), και έχω την τιμή να σας αναφέρω ότι μεταξύ αυτών που πρωτοπόρησαν, είναι και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Ο ΙΣΑ πρωτοστατεί

Ο ΙΣΑ δημιουργεί Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, με μια πενταμελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί από το ΔΣ, και ξεκινά κατ’ αρχήν με πρόγραμμα που αφορά τους  ιατρούς- μέλη του, με προοπτική στο μέλλον να μπορούν να ενταχθούν ιατροί και άλλων γεωγραφικών περιοχών από την επικράτεια. Ο λόγος και η φιλοσοφία μας, για να προβούμε σε αυτή την απόφαση, είναι το γεγονός ότι μετά από τον πολύ βαρύ εργασιακό βίο των γιατρών, επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε ένα αντίστοιχα καλό επίπεδο συνταξιοδότησης. Ως ΙΣΑ, πιστεύουμε στον θεσμό, στον λεγόμενο 2ο πυλώνα. Έχουμε ήδη αναθέσει μελέτη για την δημιουργία του Ταμείου, και σ αυτή την προσπάθεια έχουμε αρωγό το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και τον πολύτιμο, διαχρονικό συνεργάτη, καθηγητή Νίκο Φράγκο.

Θεωρούμε ότι το μέλλον της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης είναι δυσοίωνο, και ότι γι’ αυτό, οφείλουμε ως ιατρικός σύλλογος, να προστατέψουμε τα συμφέροντα του ιατρικού κλάδου και να δώσουμε αξιόπιστες και διαφανείς λύσεις στο μέλλον των συναδέλφων μας.

Έτσι ώστε οι ιατροί – μέλη του επαγγελματικού ταμείου μέσα από τις εισφορές τους, με ανταποδοτικό σύστημα, να έχουν μελλοντικά οφέλη, εφάπαξ ή σε μηνιαία βάση: αρχικά σε συνταξιοδοτικές παροχές αλλά και σε ασφαλιστικά προγράμματα σε δεύτερη φάση, όπως προγράμματα υγείας, ζωής κλπ.

Μάλιστα προτίθεται ο ΙΣΑ να βοηθήσει ως προς τις υποδομές για την λειτουργία του Ταμείου, να παράσχει στέγη, και ίσως και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε τα χρήματα των συμμετεχόντων να αξιοποιηθούν στο έπακρο. Αξίζει δε να αναφερθεί ότι το πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης δημιουργήθηκε στην Αμερική για τους πανεπιστημιακούς καθηγητές, πριν από έναν αιώνα, το 1919.

 Η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος

Με την ιδιότητα μου ως Περιφερειάρχη Αττικής, θα ήθελα να υπογραμμίσω  ότι η διοίκησή μας δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Και αναπτύσσουμε, κυρίες και κύριοι πρωτοβουλίες  που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της κάλυψης των εργαζομένων. Τόσο μέσω  του Πυλώνα 2, αλλά και μέσω της ενίσχυσης της ενημέρωσης, για τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο Πυλώνας 3. Θέλουμε, αν μη τι άλλο να συμβάλλουμε στην διαφώτιση των εργοδοτών  και στην επίγνωση  των εργαζομένων, τόσο εντός των ορίων της  Περιφέρειας Αττικής, όσο της ευρύτερης επικράτειας,  για το ότι η εξασφάλιση που παρέχουν οι Πυλώνες 2 και 3 μπορούν να τους βοηθήσουν τους εργαζόμενους να διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα το χρόνο τους,  και τις ευθύνες που προκύπτουν από τους πολλαπλούς τους ρόλους, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και πιο απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.

Επιπροσθέτως, επιθυμούμε να συμβάλλουμε στην δημιουργία ενός φιλικότερου προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον, με την ενημέρωση του εργοδότη (είτε αυτός είναι η Περιφέρεια Αττικής είτε όχι) ότι η ασφάλεια που αισθάνεται ο εργαζόμενος από τη δυνατότητα αξιοποίησης των διαφορετικών συνταξιοδοτικών σχημάτων θα συντελέσει με τη σειρά του στην αύξηση της παραγωγικότητας και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της οικονομίας γενικότερα.

Στο πλαίσιο αυτό, ως Περιφέρεια Αττικής στοχεύουμε στη δημιουργία Επιτροπών Υποστήριξης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών, με σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας, η οποία θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους εργαζόμενους αλλά και τους εργοδότες για να αναδειχθούν οι τρόποι που μπορούν να υλοποιηθούν οι Πυλώνες 2 και 3 στο εργασιακό περιβάλλον, η λήψη των κατάλληλων αποφάσεων που ενισχύουν την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων με έναν αποτελεσματικό τρόπο ο οποίος να μην επιδρά το συνολικό κόστος της επιχείρησης, αλλά και τη στήριξη των εργαζομένων και των εργοδοτών στη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών για την εισαγωγή στα προγράμματα αυτά.

Επιπροσθέτως στόχος μας είναι να παρέχουμε διαρκή υποστήριξη στο στελεχιακό δυναμικό σε συμβουλευτικό ρόλο και να συνδέσουμε τους εργαζομένους με εγχώρια δίκτυα αλλά και διεθνή δίκτυα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, στοχεύουμε να ενημερώσουμε όλους τους συμμετέχοντες για την ωφελιμότητα  ανάπτυξης των συμπληρωματικών Πυλώνων 2 και 3 του ασφαλιστικού συστήματος για τη μείωση των δημογραφικών προβλημάτων και πώς αυτό δεν αποτελεί τροχοπέδη αλλά μπορεί να ενισχύσει την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση του σχεδίου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας υπό τον καθηγητή κ.Πισσαρίδη προτείνεται η ενίσχυση των κεφαλαιοποιητικών πυλώνων του ασφαλιστικού συστήματος για την άμβλυνση των επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης.

Ως Περιφέρεια Αττικής πιστεύουμε κατ’ αρχήν στην μακροβιότητα και την ευζωία των πολιτών ενός τόπου, όπως η Ελλάδα, που παραμένει από τα λιγοστά μέρη στον κόσμο που παράγουν αιωνόβιους. Όπως άλλωστε, αντίστοιχα, αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες και δράσεις για τον Σίλβερ Τουρισμό, και τον Τουρισμό Μακροζωίας.

Ενθαρρύνουμε, έτσι,  ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο όπου ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός κεφαλαιοποίησης υποχρεωτικού ή προαιρετικού χαρακτήρα εντός του 1ου Πυλώνα θα πρέπει να περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή και αξιοποίηση των επαγγελματικών ταμείων του 2ου Πυλώνα αλλά και τη συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης του 3ου Πυλώνα με στόχο την υλοποίηση των προτάσεων της Έκθεσης Πισσαρίδη περί διασποράς, ασφάλειας και ενισχυμένων βαθμών ελευθερίας, ενώ ταυτόχρονα θα επιτύχει τον απεγκλωβισμό από την πάγια απειλή αντιστροφής της κεφαλαιοποιητικής μεταρρύθμισης.

Στο πλαίσιο της αναγκαίας συνεργασίας μεταξύ των βασικών επιχειρηματικών εταίρων και των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στοχεύουμε να δημιουργήσουμε από κοινού μια πλατφόρμα για να αξιολογηθούν οι τρόποι υλοποίησης των Πυλώνων 2 και 3, ενώ θα προβούμε στη διοργάνωση δικτυακών φόρουμ όπου μέσω τηλεδιασκέψεων θα αναδεικνύεται η δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων εργαζομένων και εργοδοτών στα νέα ασφαλιστικά σχήματα.

Είναι στο χέρι μας να μεταβάλλουμε την βαθιά αυτή κρίση σε ευκαιρία αναδιοργάνωσης του οικονομικού μοντέλου της χώρας μας με μια πιο ευρεία ασφαλιστική μεταρρύθμιση που στόχο θα έχει ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σχήμα προς όφελος των πολιτών μας. Πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε την αναδιοργάνωση του ασφαλιστικού συστήματος σε ένα βιώσιμο επίπεδο όχι μόνο για το κράτος, αλλά πολύ περισσότερο για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες! Αρκεί να το τολμήσουμε!»

 

 

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]