Ενιαία εποπτική αρχή για ασφαλιστικές και επαγγελματικά ταμεία συντάξεων στην Κύπρο

Ενώπιον της Βουλής κατατέθηκε το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου (ΑΑΕΣΚ) Νόμος του 2019» με στόχο την σύσταση ενιαίας εποπτικής αρχής ασφαλιστικών εταιρειών και ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Η Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου (ΑΑΕΣΚ) συστήνεται ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που θα κατέχει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που χορηγούνται και επιβάλλονται, αντίστοιχα, από οποιοδήποτε νόμο ή/και κανονιστική διοικητική πράξη στον Έφορο Ασφαλίσεων και/ή στον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.

Η ανάγκη για την προτεινόμενη μεταρρύθμιση προέκυψε ενόψει των συστάσεων της μελέτης για την ενοποίηση και ενδυνάμωση της εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών και ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που έλαβε μορφή Έκθεσης (Final Report on the Integration of the Pension Funds and Insurance Sectors Supervisory Authorities and on improving the quality of supervision) που διενεργήθηκε από εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων καθώς και από την αντίστοιχη Ισπανική αρχή.

Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την ενίσχυση της εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και των Ασφαλιστικών Εταιρειών με τη δημιουργία νέας ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής.

Σκοποί και Αρμοδιότητες
Κύριοι σκοποί της ΑΑΕΣΚ είναι:
(α) η εποπτεία και διασφάλιση ασφάλειας, αξιοπιστίας, διαφάνειας και ακεραιότητας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών,
(β) η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, αποτελεσματικότητας, ανταγωνιστικότητας, διαφάνειας και μεθοδικής ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς και της αγοράς των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών,
(γ) η προστασία των ασφαλισμένων και των δικαιούχων ασφαλίσματος και των μελών των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, και
(δ) κάθε άλλος σκοπός που ανατίθεται από την οικεία νομοθεσία στον Έφορο Ασφαλίσεων και Έφορο Ταμείων Συνταξιοδοτικών Παροχών.

Πηγή: inbusinessnews.reporter.com.cy

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]