Κύπρος: Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της Liberty Life Insurance

Την ανάκληση άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD αποφάσισε η Αν. Έφορος Ασφαλίσεων Τώνια Τσαγγάρη από τις 23 Οκτωβρίου του 2020.

Οι λόγοι της ανάκλησης της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών με βάση τα όσα δημοσιεύονται σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας έγιναν με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 151(1)(γ) του Νόμου για αθέτηση της υποχρέωσης της εταιρείας για υποβολή πληροφοριών που είναι αναγκαίες για τους σκοπούς της εποπτείας.

H Liberty Life Insurance Public Co Ltd, ιδρύθηκε το 1994 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με κύρια δραστηριότητα την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στους κλάδους ζωής, ατυχημάτων και υγείας.

Τον Ιανουάριο του 1996, υποβάλει αίτηση εισδοχής στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Μάρτιο του ιδίου χρόνου, εισέρχεται στο ΧΑΚ.

Από τις 23 Δεκεμβρίου του 2003, ένας από τους πέντε μεγαλύτερους αντασφαλιστικούς ομίλους παγκοσμίως, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με ποσοστό που φτάνει το 11%.

Στα τέλη Ιουλίου του 2006, η Liberty Life Insurance Public Co Ltd πραγματοποιεί μια σημαντική εξαγορά, διευρύνοντας και ενισχύοντας την παρουσία της στην ασφαλιστική αγορά, αποκτώντας το μετοχικό κεφάλαιο της Ασπίς Πρόνοια Κύπρου Ltd.

Το 2008, μετά και την προκαταρκτική έγκριση της Εφόρου Ασφαλίσεων, ολοκληρώνονται με επιτυχία οι εργασίες για τη συγχώνευση της Liberty Life Insurance Public Co Ltd και της Ασπίς Πρόνοια Κύπρου Ltd. Η νέα Εταιρία που δημιουργείται με την εν λόγω εξαγορά, εγγράφεται στο γραφείο Εφόρου Εταιριών με την ονομασία Aspis Liberty Life Insurance Public Co Ltd.

Πηγή: mavrosgatos.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]