Στο προσκήνιο ξανά μετά μια δεκαετία τα αμοιβαία κεφάλαια

Σαφές σημάδι αλλαγής κλίματος εμπιστοσύνης αλλά και αναζήτησης εναλλακτικών πηγών τοποθέτησης αποταμιευτικών και επενδυτικών κεφαλαίων σε μια εποχή μηδενικών επιτοκίων καταθέσεων στην χώρα μας αποτελεί η αναγέννηση του θεσμού των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ειδικότερα το 2019, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης αυξήθηκε σημαντικά κατά 17% και στο κλείσιμο του έτους διαμορφώθηκε στα 17 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στο τέλος του 2019 η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 29% από την αρχή του έτους και 3,3% από το προηγούμενο τρίμηνο, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε 7,9 δισ. ευρώ.

Η αγορά των ΟΣΕΚΑ, αναλύεται σε 4 μεγάλες κατηγορίες: Ομολογιακοί 37%, Μικτοί 23%, Μετοχικοί 18% και Funds ofFunds 14%. Η εφαρμογή του Κανονισμού ΑΚΧΑ 1131/2017, με την κατάργηση της κατηγορίας Διαχείρισης Διαθεσίμων, οδήγησε σε μερική ανακατάταξη στις κατηγορίες Χρηματαγοράς και Ομολογιακών. Οι μεγαλύτερες θετικές μεταβολές ενεργητικών από την αρχή του έτους σημειώθηκαν:

– στους Ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ Ελλάδος +94% σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής του Κανονισμού ΑΚΧΑ

– στην κατηγορία των Ελληνικών Μετοχικών ΟΣΕΚΑ +68%,

–  στις μικρότερες κατηγορίες ΟΣΕΚΑ Σύνθετοι – Absolute Return +90% και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη +78%.

Το ενεργητικό των ΟΕΕ (Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) που διαχειρίζονται μέλη της ΕΘΕ σημείωσε αύξηση 29,5% από την αρχή του έτους και ανέρχεται σε 73,55 εκ.ευρώ.

Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων από τα μέλη της ΕΘΕ αυξήθηκε κατά 20,35%  κατά τη διάρκεια του 2019 και διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους σε 6.677 εκ.ευρώ.

Στον κλάδο των Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, η απορρόφηση της  GRIVALIA Properties  από την Τράπεζα EUROBANK οδήγησε σε μείωση του συνολικού ενεργητικού του κλάδου, ο οποίος με τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία 30/6/2019 καταγράφει σύνολο επενδύσεων σε ακίνητα 2.384 εκ.ευρώ. Το 2019 εισήλθαν στον κλάδο  δύο νέες ΑΕΕΑΠ, η Orilina Properties και η NovalProperty, οι οποίες προστέθηκαν και στα μέλη της ΕΘΕ.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]