Αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 106α του πτωχευτικού υπέβαλε η Euromedica

H Εuromedica ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της διασφάλισης και της προστασίας των δραστηριοτήτων της, κατέθεσε αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επί της οποίας χορηγήθηκε η από 23.12.2019 προσωρινή διαταγή.

Με την εν λόγω προστασία που παρασχέθηκε από τις δικαστικές αρχές, αναστέλλονται προσωρινά τα ατομικά και συλλογικά καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος της Εταιρείας, εκκρεμή ή μη (άρθρο 106α παρ. 6 σε συνδ. με άρθρο 106 παρ. 1 Πτωχευτικού Κώδικα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών μέτρων, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης. Δικάσιμος για τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης περί λήψης προληπτικών μέτρων ορίστηκε η 31.01.2020.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η κατά τα ανωτέρω αιτούμενη προληπτική προστασία της Εταιρείας θα διασφαλίσει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας, την ισορροπία στον ταμειακό της προγραμματισμό και θα της επιτρέψει να σχεδιάσει απρόσκοπτα και να προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλάνο αναδιοργάνωσης, με στόχο να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της.

Σημειώνεται ότι κυρίαρχο στοιχείο του πλάνου αναδιοργάνωσης θα αποτελέσει η κεφαλαιακή ενίσχυση και η πλήρης αναδιάρθρωση της χρηματοοικονομικής της λειτουργίας, με γνώμονα και αποκλειστικό στόχο την προστασία των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων μερών και εν γένει πιστωτών της καθώς και τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας.

Η Εταιρεία, με τη δέουσα υπευθυνότητα, άμεσα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με επόμενα στάδια της διαδικασίας εξυγίανσης, καταλήγει.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]