ΤτΕ: 8% αύξηση στην παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων

Αναρτήθηκε σήμερα στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο από τη Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η παρούσα Έκθεση εστιάζεται στις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα που έλαβαν χώρα κατά το α΄ εξάμηνο του 2019.

Η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αξιολογεί τις εξελίξεις, εντοπίζει τους κύριους παράγοντες των συστημικών κινδύνων του ελληνικού τραπεζικού τομέα και των λοιπών κλάδων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αναλύει τη λειτουργία των υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών (συστημάτων πληρωμών, καρτών πληρωμών, κεντρικών αποθετηρίων τίτλων και κεντρικού αντισυμβαλλόμενου).

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Ιούνιο του 2019 το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων παρουσίασε αύξηση και διαμορφώθηκε στα 18,4 δισεκ. ευρώ, έναντι 17,1 δισεκ. ευρώ τον Ιούνιο του 2018, συνεχίζοντας την ανοδική τάση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια.

Όσον αφορά τη διάρθρωση του ενεργητικού, οι τοποθετήσεις σε κρατικά ομόλογα αποτελούν διαχρονικά την κύρια κατηγορία επενδύσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Έτσι, το α΄ εξάμηνο του 2019 οι επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα αποτέλεσαν το 45,9% του συνόλου του ενεργητικού, φθάνοντας τα 8,4 δισεκ. ευρώ, έναντι 44,5% και 7,6 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία του ενεργητικού αποτελούν τα στοιχεία έναντι συμβολαίων τον επενδυτικό κίνδυνο των οποίων φέρουν οι ασφαλισμένοι (δηλαδή ασφαλιστικά συμβόλαια οι αποδόσεις των οποίων συνδέονται με επενδύσεις ή συνδυάζονται με δείκτες). Τον Ιούνιο του 2019 η κατηγορία αυτή του ενεργητικού ανήλθε σε 2,7 δισεκ. ευρώ, έναντι 2,4 δισεκ. ευρώ τον Ιούνιο του 2018, και αποτέλεσε το 14,4% του συνόλου του ενεργητικού (Ιούνιος
2018: 13,8%).

Η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στο σύνολο του κλάδου ανήλθε στα 2,1 δισεκ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019, αυξημένη κατά 8% έναντι της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, αύξηση κατά 7% παρουσίασαν και οι ακαθάριστες αποζημιώσεις κατά το α΄ εξάμηνο του 2019, που έφθασαν τα 1,1 δισεκ. ευρώ, έναντι 1,0 δισεκ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2018.

Στο τέλος Ιουνίου του 2019 η συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) του κλάδου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 1,9 δισεκ. ευρώ, ενώ τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 3,2 δισεκ. ευρώ. Την ίδια χρονική στιγμή, η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) για τον κλάδο υπολογίστηκε σε 0,7 δισεκ. ευρώ, ενώ τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 3,1 δισεκ. ευρώ.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]