Στη Βουλή και στην Ευρωπαία Επίτροπο Ανταγωνισμού η πιθανότητα “μεθόδευσης” της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής

Ο Βουλευτής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Ε’ Αντιπρόεδρος Βουλευτής Αρκαδίας – Κίνημα Αλλαγής, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών σχετικά με τις ανακοινώσεις του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνική Ασφαλιστικής με θέμα “Εθνική Ασφαλιστική- μεθόδευση ενεργειών για την μείωση της πραγματικής αξίας πώλησή της”.

Η σχετική ερώτηση έχει ως εξής:

Κύριοι Υπουργοί,

Η Εθνική Ασφαλιστική έχει ξεχωριστή θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και παραμένει ένα σημαντικό κεφάλαιο για το κύριο μέτοχό της της Εθνική Τράπεζα Ελλάδας. Για την επιτυχημένη πορεία και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της Εθνικής Ασφαλιστικής καθοριστικά έχουν συμβάλει οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της. Είναι γνωστό ότι η προσπάθεια πώλησής της το προηγούμενα διάστημα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνοδεύτηκε από ερασιτεχνικούς χειρισμούς που όχι μόνο δεν οδήγησαν στον επιδιωκόμενο στόχο αλλά επιβάρυναν την ίδια την Εθνική Ασφαλιστική. Οι εργαζόμενοι όμως σήμερα βρίσκονται σε αναστάτωση και με συνεχόμενες ανακοινώσεις τους στις 8 και 10 Σεπτεμβρίου καταγγέλλουν μεθοδεύσεις όσον αφορά την αποτίμηση της πραγματικής τρέχουσας αξίας της Εθνικής Ασφαλιστικής και συγκεκριμένα αναφέρουν:

  • (8.9.2020)… ελεγκτική εταιρία, σοβαρή, αξιόπιστη, μια από τις big four των εταιριών αυτού του κλάδου. Κάνοντας τον συστηματικό και διαρκή έλεγχό της, πρότεινε αλλαγές στις παραδοχές που ακολουθούσε η Εταιρία μας, αλλαγές που συνεπάγονται την αύξηση των απαιτούμενων αποθεμάτων, με λογική συνέπεια τη μείωση της κερδοφορίας της. Θέτοντας παράλληλα το ερώτημα πώς ο σύμβουλος πώλησης είναι και σύμβουλος του υποψήφιου αγοραστή.
  • (10.9.2020)… η καθαρή θέση της Εταιρίας μας, λοιπόν, σύμφωνα με τις επίσημες λογιστικές καταστάσεις, είναι σήμερα πάνω από ένα δισεκατομμύριο (1,05). Άρα, αυτό θα έπρεπε να είναι το κάτω όριο τιμής πώλησής της. Πώς το προσπερνάμε αυτό το όριο;… ο μέτοχος, στα δικά του βιβλία τη μειώνει κατά πεντακόσια (500) εκατομμύρια, βάζοντας τον πήχη της πώλησης στα όρια του ξεπουλήματος.

Μετά τα παραπάνω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Ποια μέτρα θα λάβουν ώστε κατά την διαδικασία της αποτίμησης πριν την πώληση η καθαρή θέση της εταιρείας να αποτιμηθεί αντικειμενικά και να αποφευχθούν στρεβλώσεις εις βάρος των εργαζομένων
2. Είναι αλήθεια ότι ο σύμβουλος πώλησης είναι και σύμβουλος του υποψήφιου αγοραστή;

Την ίδια στιγμή ο Σύλλογος Υπαλλήλων απέστειλε στην Ευρωπαία Επίτροπο Ανταγωνισμού την παρακάτω επιστολή αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη πώληση της Εταιρείας. Διαβάστε αναλυτικά την Επιστολή μεταφρασμένη στα Ελληνικά:

Δεδομένου ότι η παγκόσμια οικονομία παραμένει σε κρίση και η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει αρνητικά τον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο της χώρας μας, έχοντας σε αναμονή το ζήτημα της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε ορισμένους προβληματισμούς μας σχετικά με τα παραπάνω.

Ειδικότερα, κατά την τρέχουσα περίοδο ορκωτός ελεγκτής της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει αναλάβει η PWC, η οποία, στο πλαίσιο του ελέγχου που διενήργησε, πρότεινε αλλαγές στις παραδοχές που ακολουθούσε η Εταιρία μας, αλλαγές που συνεπάγονται την αύξηση των απαιτούμενων αποθεμάτων, με λογική συνέπεια τη μείωση της κερδοφορίας της. Παράλληλα, όμως, η συγκεκριμένη ελεγκτική εταιρία, ανέλαβε και συμβουλευτικό ρόλο στο υποψήφιο για την αγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής fund CVC.

Εύλογα γίνεται αντιληπτό ότι τίθενται ζητήματα δεοντολογίας, καθώς η πλήρης πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά και παραγωγικά στοιχεία της Εθνικής Ασφαλιστικής, δίνει τη δυνατότητα στον σύμβουλο αγοράς να επηρεάσει τον τρόπο αποτίμησης μίας μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρίας, όπως είναι η Εθνική Ασφαλιστική.

Αναλυτικότερα, και σύμφωνα με όσα ισχύουν στην παγκόσμια οικονομία, υπάρχουν δύο ακραία σενάρια αποτίμησης:

Σενάριο 1ο [Αρνητικό σενάριο για τον πωλητή]: Η τιμή πώλησης ορίζεται σύμφωνα με την καθαρή θέση της Εθνικής Ασφαλιστικής, δηλαδή το ενεργητικό της μείον τις υποχρεώσεις της.

Σενάριο 2ο [Θετικό σενάριο για τον πωλητή]: Η τιμή πώλησης καθορίζεται από τη σημερινή προεξόφληση των μελλοντικών χρηματοροών της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Δηλαδή, αξία της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι η παρούσα αξία της αποτίμησης των ελεύθερων ταμειακών ροών της στο μέλλον. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι η πραγματική αξία μιας επιχείρησης έγκειται αποκλειστικά στην ικανότητά της να δημιουργεί πλούτο στο μέλλον και είναι πολύ πιο αξιόπιστη από οποιονδήποτε άτυπο κανόνα. Εξάλλου, συνήθως, η πώληση συμφωνείται μεταξύ πωλητή και αγοραστή στο εύρος μεταξύ των δύο παραδοχών.

Η καθαρή θέση της Εταιρίας μας, λοιπόν, σύμφωνα με τις επίσημες λογιστικές καταστάσεις, είναι σήμερα πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ (1,06 δισ. €). Με την πλήρη συνεργασία της PWC ο μέτοχος, στα δικά του βιβλία μειώνει την αξία της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά πεντακόσια εκατομμύρια (500 εκ. €), βάζοντας τον πήχη της πώλησης στα όρια του ξεπουλήματος, γεγονός κραυγαλέα προκλητικό και με αποτέλεσμα τη μείωση καθαρής θέσης σε κερδοφόρα επιχείρηση!

Μία τόσο σκανδαλώδης τακτική θα έπρεπε να έχει την αναλογούσα αντιμετώπιση από την Επιτροπή και θα έπρεπε να εξεταστεί ενδελεχώς το ζήτημα του διττού ρόλου της ελεγκτικής – συμβουλευτικής εταιρίας PWC.

Είναι σκόπιμο για τον λόγο αυτό να μην υπάρχει με θρησκοληπτική ευλάβεια επιμονή για πιθανή ζημιά, αλλά να δοθεί χρόνος στη συγκυρία αυτή για εξεύρεση άλλης λύσης, αν απαιτείται. Εξάλλου αποτελεί αδιάσειστη πεποίθησή μας η αντίθεσή μας και η διαφωνία μας με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ελπίζουμε ότι θα θέσετε άμεσα σε διερεύνηση το θέμα και θα επανέλθετε με συγκεκριμένες απαντήσεις για αυτό.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή σας.

————————–

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]