Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Οδηγίες προς τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

Α) Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη συλλογή, αποθήκευση ή επεξεργασία, εντός του χώρου εργασίας.

 • Αποφεύγετε να αφήνετε έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα πελατών σε κοινή θέα, αποτρέποντας την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.
 • Αποθηκεύστε τα έγγραφα όταν δεν χρησιμοποιούνται, σε χώρους με φυσική προστασία (πχ ερμάριο που κλειδώνει, δωμάτιο που ελέγχεται η πρόσβαση)
 • Ενεργοποιήστε κωδικούς πρόσβασης (με έμφαση στην πολυπλοκότητα και συχνότητα αλλαγής τους) στο πληροφοριακό σύστημα του γραφείου σας, όπως υπολογιστές, ασύρματα δίκτυα, εκτυπωτικά μηχανήματα.
 • ΜΗΝ κοινοποιείτε τους κωδικούς σας. Είναι αυστηρά προσωπικοί. Η Εταιρεία δεν θα σας ζητήσει να τους αποκαλύψετε.
 • Αποφεύγετε την περιήγηση σε ιστοσελίδες που δεν γνωρίζετε την αξιοπιστία τους (η διεύθυνση τους δεν αρχίζει από HTTPS)
 • Αποφεύγετε να κάνετε εγκατάσταση λογισμικών που δεν γνωρίζετε την προέλευση τους.
 • Φροντίστε για την καλή λειτουργία του υπολογιστή σας εγκαθιστώντας σε τακτά χρονικά διαστήματα τις αναβαθμίσεις λογισμικού (updates)
 • Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε επίσημο λογισμικό προστασίας (antivirus)
 • Χρησιμοποιήστε τεχνικές κρυπτογράφησης ή/και ψηφιακής υπογραφής κατά την αποστολή προσωπικών δεδομένων σε εξωτερικούς παραλήπτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Β) Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη συλλογή, αποθήκευση ή επεξεργασία, εκτός του χώρου εργασίας.

 • Αποφεύγετε τη χρήση κοινόχρηστων υπολογιστών και δικτύων
 • Ενεργοποιήστε τις δυνατότητες κρυπτογράφησης των συσκευών που περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Αν δεν είναι εφικτό, κρυπτογραφήστε τα αρχεία προτού τα αποθηκεύσετε στις φορητές συσκευές.
 • ΜΗΝ αφήνετε φορητές συσκευές ή φυσικό αρχείο χωρίς συνεχή εποπτεία
 • ΜΗΝ αφήνετε εκτεθειμένους χαρτοφύλακες ή άλλα μέσα μεταφοράς σε κοινόχρηστους ή πολυσύχναστους χώρους (εμπορικά κέντρα, χώρους εστίασης κλπ).
 • Μεταφέρετε το συντομότερο δυνατό τα δεδομένα στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή στο συνεργαζόμενο γραφείο.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]