Πώς προστατεύονται οι καταναλωτές στην ταξιδιωτική ασφάλιση;

Ενημέρωση για τς ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται με τον κλάδο της ταξιδιωτικής ασφάλισης εξέδωσε η EIOPA, επκεντρώνοντας σε ζητήματα που αφορούν στην προστασία των καταναλωτών. Ο όγκος των ταξιδιωτών αυξήθηκε με την ανάκαμψη της οικονομικής κρίσης και την μείωση του ταξιδιωτικού κόστους.Ο κλάδος της ταξιδιωτικής ασφάλισης συνεπώς, αντιμετωπίζει σημαντικές αλλαγές, ευκαιρίες αλλά ταυτόχρονα αύξηση των υφιστάμενων προβλημάτων και των νέων κινδύνων. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες στα επιχειρηματικά τους μοντέλα, ενώ νέα είδη διανομέων έχουν εισέλθει στην αγορά.
Η EIOPA εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχη για την πώληση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων online και τη δυνητική διάβρωση της αξίας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Η λήψη εποπτικών ενεργειών για την κατανόηση των προϊόντων ταξιδιωτικής ασφάλισης, τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και ζημιών των καταναλωτών.Η EIOPA απέστειλε αερωτηματολόγιο σε 201 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 29 ευρωπαϊκές χώρες για τη συλλογή στοιχείων. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές (ΕΑΑ) διένειμαν το ερωτηματολόγιο σε επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% του συνόλου των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στην ταξιδιωτική  ασφάλιση στις εθνικές αγορές.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ τι αναφέρει για το θέμα η EIOPA

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]