Όλες οι αλλαγές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση των διαμεσολαβούντων

Αλλαγές στην εκπαίδευση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης φέρνει με ανακοίνωση της η ΤτΕ. Πιο συγκεκριμένα οι αλλαγές εντοπίζονται στην ύλη και στον περιορισμό των τομέων εκπαίδευσης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Εγκύκλιος της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΕΑΕ)  αναφέρεται στις αλλαγές στην Επαγγελματική εκπαίδευση των ασφαλιστών που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος

Αναλυτικά η εγκύκλιος :

«Επαγγελματική εκπαίδευση για την δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων»

  Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κατά την συνεδρίαση τής 29/04/2020 η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε  σε αντικατάσταση της  απόφασης 45/21.11.13 που ίσχυε σχετικά με τους τομείς επανεκπαίδευσης διαμεσολαβούντων και η νέα διάταξη θα τεθεί σε ισχύ από 1/1/2021.

Σύμφωνα με τον νόμο 4583/18 η επαγγελματική εκπαίδευση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων που προβλέπονται στο παράρτημα ΧΙΙΙ του νόμου.

Ήδη με την απόφαση αυτή της ΤτΕ  οι τομείς εκπαίδευσης περιορίζονται  σε δύο διακριτούς μεταξύ τους,  ως εξής :

Τομέας  Α’ : Προϊόντα-προϊοντική εκπαίδευση

Τομέας  Β΄: Θεσμικά θέματα της ασφαλιστικής αγοράς.

Κατά συνέπεια αναδιαρθρώνεται η εξεταστέα ύλη και περιορίζονται από τρεις σε δύο οι τομείς εκπαίδευσης.

Διατηρούνται οι 15 ώρες ετήσιας επανεκπαίδευσης.

Βασική επιλογή της ΤτΕ είναι η  υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων για όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην διανομή προϊόντων, δηλ. Πράκτορες, Συντονιστές, Μεσίτες, όργανα διοίκησης επιχειρήσεων διαμεσολάβησης, υπαλλήλους αυτών, εξουσιοδοτημένα πρόσωπα πιστωτικών ιδρυμάτων. Η πιστοποίηση της παρακολούθησης θα βεβαιώνεται με  επιτυχές τεστ κατανόησης.

Παράλληλα εισάγεται διάταξη η οποία δίνει διευκρίνιση και λύση σε ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε συχνά κατά το παρελθόν, ορίζοντας ότι σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτήσει το πιστοποιητικό της ΠΕΕ 153/2/2019 αλλά δεν εγγραφεί στο Μητρώο κατά τον ίδιο χρόνο, τότε για την εγγραφή του σε μεταγενέστερο χρόνο θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με το πιστοποιητικό που έχει λάβει και τα πιστοποιητικά επανεκπαίδευσης που απέκτησε μέχρι τον χρόνο της εγγραφής.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης βρίσκεται εδώ.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]