Οι top 10 ασφαλιστικές αγορές με βάση την ασφαλιστική διείσδυση και πυκνότητα 2010-2019

Του Γιώργου Κ. Κασάπη, Ασφαλιστικού Πράκτορα

Επίκαιρα στοιχεία δεκαετίας

Υπάρχουν τέσσερις μέθοδοι συγκριτικής ανάλυσης των ασφαλιστικών αγορών:

1.  τα συνολικά ασφάλιστρα (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις / καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα),

2. η ασφαλιστική διείσδυση ([απλή ασφαλιστική διείσδυση = λόγος ασφαλίστρων προς ΑΕΠ),

3. η ασφαλιστική πυκνότητα (το κατά κεφαλή ασφάλιστρο).και

4. ο δείκτης σταθμισμένης ασφαλιστικής διείσδυσης, ο οποίος λαμβάνει υπόψη και το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας σε συνδυασμό με το βαθμό ασφαλιστικής διείσδυσης.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ανάρτησης, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος της, παρουσιάζονται και αναλύονται οι μέθοδοι της (απλής) ασφαλιστικής διείσδυσης και πυκνότητας.

Ειδικότερα:

1. (Απλή) ασφαλιστική διείσδυση

Η παρουσία της Ευρώπης είναι καταλυτική, καταγράφονται 40 παρουσίες χωρών-μελών της ΕΕ, ενώ η ΕΖΕΣ αντιπροσωπεύεται από την Ελβετία (4 παρουσίες). Η Ασία δίνει το παρόν με 37 συμμετοχές, η Αφρική με 11, ενώ Λ. Αμερική/Καραïβική και Β. Αμερική συμμετέχουν στα συγκεκριμένα top 10s με 7 και 1 παρουσίες/α αντίστοιχα.

Αναλυτικά στοιχεία για την δεκαετία 2010-2019 αποτυπώνονται στον πίνακα Οι top 10 ασφαλιστικές αγορές με βάση την ασφαλιστική διείσδυση 2010-2019

2. Ασφαλιστική πυκνότητα

Η παρουσία της Ευρώπης είναι  – και με βάση την ασφαλιστική πυκνότητα – καταλυτική, καταγράφονται 55 παρουσίες χωρών-μελών της ΕΕ, η ΕΖΕΣ αντιπροσωπεύεται από την Ελβετία (10 παρουσίες), ενώ ο ΕΟΧ δίνει το παρόν με τη Νορβηγία (3 συμμετοχές). Η Ασία δίνει το παρόν με 21 συμμετοχές, ενώ Λ. Αμερική/Καραïβική και Β. Αμερική συμμετέχουν στα συγκεκριμένα top 10s με 6 και 5 παρουσίες αντίστοιχα.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]