Οι top 10 ασφαλιστικές αγορές με βάση τα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις 2010-2019

Του Δρ. Γιώργου Κ. Κασάπη, Ασφαλιστικού Πράκτορα

Επίκαιρα στοιχεία δεκαετίας

Υπάρχουν τέσσερις μέθοδοι συγκριτικής ανάλυσης των ασφαλιστικών αγορών:

1.  τα συνολικά ασφάλιστρα (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις / καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα),

2. η ασφαλιστική διείσδυση ([απλή ασφαλιστική διείσδυση = λόγος ασφαλίστρων προς ΑΕΠ),

3. η ασφαλιστική πυκνότητα (το κατά κεφαλή ασφάλιστρο).

και

4. ο δείκτης σταθμισμένης ασφαλιστικής διείσδυσης, ο οποίος λαμβάνει υπόψη και το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας σε συνδυασμό με το βαθμό ασφαλιστικής διείσδυσης.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ανάρτησης, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος της, γίνεται αναφορά στις κορυφαίες ασφαλιστικές αγορές με βάση τα παραγωγικά στοιχεία της δεκαετίας 2010-2019.

Ειδικότερα:

1. Συνολικά ασφάλιστρα (=ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις)

Γεωγραφική κατανομή

Οι ευρωπαïκές αγορές δίνουν το παρόν με 43 παρουσίες, και ακολουθούν οι αγορές της Ασίας με 37 και της Β. Αμερικής με 20 παρουσίες.

Κατηγορία αγοράς

90 ασφαλιστικές αγορές ανήκουν στη κατηγορία των ανεπτυγμένων έναντι 10 που εντάσσονται στη κατηγορία των αναδυομένων (αγορών).

Oι Η.Π.Α. καταλαμβάνουν επί 10 έτη την πρώτη θέση, και ακολουθούν η Ιαπωνία (δεύτερη θέση 2010-2016) και Λ. Δ. Κίνας (δεύτερη θέση 2017-2019).

Αναλυτικά στοιχεία Οι top 10 ασφαλιστικές αγορές με βάση τα συνολικά ασφάλιστρα 2010-2019

2. Ασφάλιστρα Ζωής

Γεωγραφική κατανομή

Οι ασιατικές αγορές δίνουν το παρόν με 48 παρουσίες, και ακολουθούν οι αγορές της Ευρώπης με 40 και της Β. Αμερικής με 11 παρουσίες, ενώ παρούσα είναι και η Ωκεανία (1 συμμετοχή).

Κατηγορία αγοράς

82 ασφαλιστικές αγορές ανήκουν στη κατηγορία των ανεπτυγμένων έναντι 18 που εντάσσονται στη κατηγορία των αναδυομένων (αγορών).

Oι Η.Π.Α. καταλαμβάνουν επί 10 έτη την πρώτη θέση, και ακολουθεί η Ιαπωνία (δεύτερη θέση 2010-2016 και 2018, 2019) και Λ. Δ. Κίνας (δεύτερη θέση 2017).

Αναλυτικά στοιχεία Οι top 10 ασφαλιστικές αγορές με βάση τα ασφάλιστρα Ζωής 2010-2019

3. Ασφάλιστρα Γενικών Κλάδων

-Γεωγραφική κατανομή

Οι ευρωπαικές αγορές δίνουν το παρόν με 46 παρουσίες, και ακολουθούν οι αγορές της Ασίας με 30 και της Β. Αμερικής με 20 παρουσίες,  ενώ παρούσα είναι και η Ωκεανία (4 συμμετοχές).

-Κατηγορία αγοράς

90 ασφαλιστικές αγορές ανήκουν στη κατηγορία των ανεπτυγμένων έναντι 10 που εντάσσονται στη κατηγορία των αναδυομένων (αγορών).

Oι Η.Π.Α. καταλαμβάνουν επί 10 έτη την πρώτη θέση, και ακολουθεί η Γερμανία (δεύτερη θέση 2010, 2011 και 2013) και Λ. Δ. Κίνας (δεύτερη θέση 2012 και 2014-2019).

Αναλυτικά στοιχεία Οι top 10 ασφαλιστικές αγορές με βάση τα ασφάλιστρα Γενικών Κλάδων 2010-2019

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]