" /> Η Generali απέκτησε τις Seguradoras Unidas και AdvanceCare στην Πορτογαλία - Insurance Innovation

Την εξαγορά του 100% των εταιρειών Seguradoras Unidas και AdvanceCare, από την εταιρεία Calm Eagle Holdings S.à r.l. και τη Calm Eagle Parent Holdings II S. r.l. αντίστοιχα, ολοκλήρωσε η Generali στην Πορτογαλία. Η Generali έλαβε τις απαιτούμενες εγκρίσεις από όλους τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς και αρχές ανταγωνισμού και, συνεπώς, ολοκλήρωσε τη συναλλαγή που ανακοινώθηκε στις 18 Ιουλίου 2019.

Ο Pedro Carvalho θα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος των ασφαλιστικών φορέων του Ομίλου Generali στην Πορτογαλία (Generali Vida, Generali Seguros, Seguradoras Unidas), ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας στον Jaime Anchústegui, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Generali.

Ο Pedro εντάσσεται στον όμιλο μετά από μια σημαντική εμπειρία ως ανώτερο στέλεχος στην ασφαλιστική βιομηχανία.

Print Friendly, PDF & Email