Η έκθεση της Geneva Association για τα προβλήματα της ασφάλισης ζωής (και) στις αναπτυγμένες αγορές

Η Geneva Association έδωσε στη δημοσιότητα τη μελέτη της με τίτλο Addressing Obstacles to Life Insurance Demand, η οποία αναλύει τους παράγοντες που επιδρούν ανασχετικά στη θετική πορεία της ασφάλισης ζωής, αναδεικνύοντας το όχι αυτονόητο, σύμφωνα με το οποίο ανασχετικοί παράγοντες καταγράφονται και σε ώριμες (=αναπτυγμένες) αγορές.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σε ορισμένες ώριμες αγορές (Γερμανία, Ελβετία, Η. Βασίλειο, Η.Π.Α, Ιαπωνία) η ασφαλιστική διείσδυση (% ασφαλίστρων επί ΑΕΠ) έχει καταγράψει από τις αρχές του 21ου αιώνα μείωση, μια τάση που επιταχύνθηκε εξ αφορμής της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Απαρχή αυτής της εξέλιξης απετέλεσε το 2001 το σπάσιμο της φούσκας του λεγόμενου dot.com, η πτώση των χρηματιστηρίων και η αποκλιμάκωση των επιτοκίων, φαινόμενα που εντάθηκαν μετά το 2008 και φαντάζουν πιο απειλητικά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του CONVID-19.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα απεικονίζουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τη σχέση μεταξύ μακροοικονομικών παραμέτρων και της ζήτησης για ασφάλεια ζωής, ειδικότερα για προïόντα όπως αυτά της προστασίας ζωής, οι ασφαλίσεις επιβίωσης και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα που κατέχουν και τη μερίδα του λέοντος στον κλάδο ζωής και είναι αυτά ακριβώς που έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα στη δημοτικότητα τους.

Προκειμένου να εμβαθύνει στο πρόβλημα η Geneva Assocaition διεξήγαγε μια έρευνα, στα πλαίσια της οποίας 7.000 ερωτηθέντες από επτά (7) ώριμες αγορές (Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Η. Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ιταλία [1.000 ερωτηθέντες ανά χώρα]) κατέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά με αυτό που τους οδηγεί στη λήψη (ή μη) της απόφασης για αγορά ασφάλειας ζωής.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ερμηνεύτηκαν συνδυαστικά με σχετικές θεωρητικές (ακαδημαïκές) αναλύσεις (αποφασιστικής σημασίας εν προκειμένω ήταν η μελέτη Underinsurance in Mature Economies της Geneva Association), και η σε βάθος ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηθέντων οδήγησε σε τρεις (3) παράγοντες που είναι:

>μεταβλητές συμπεριφοράς (αντιληπτική ικανότητα υποψηφίων και πελατών)

>σκέψεις και περισπασμοί οικονομικής φύσεως και

>έλλειψη γνώσης για το ασφαλιστικό αντικείμενο..

Η έρευνα αποκάλυψε μια εντυπωσιακή έλλειψη επίγνωσης/ευαισθητοποίησης αναφορικά με το θέμα “ασφάλιση” μεταξύ των ερωτηθέντων. Προïόντα-κλειδιά, όπως αυτά της προστασίας ή επενδυτικά προïόντα βασισμένα στην ασφάλιση (U/L) είναι – όπως προέκυψε από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων – άγνωστα στο 50% εξ αυτών, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία αυτών φάνηκε ανέτοιμη να υιοθετήσει εξειδικευμένες ασφαλιστικές προτάσεις (ενδεικτικά αναφέρεται πως μόνο το 7% εξ αυτών είναι ασφαλισμένο με την παροχή της ασφάλισης σοβαρών ασθενειών).

Όσον αφορά στους λόγους που οδηγούν σε αναβολή ή και ματαίωση λήψης απόφασης για αγορά ασφάλειας, αυτοί είναι

α. για την περίπτωση αναβολής λήψης απόφασης

-η αξιολόγηση άλλων προτεραιοτήτων ως πλέον σημαντικών,

-το υψηλό κόστος και

-η έλλειψη σχετικής γνώσης.

β. για την περίπτωση ματαίωσης (αποκλεισμού) λήψης απόφασης

-το υψηλό κόστος και

-η αδυναμία κατανόησης του μηχανισμού λειτουργίας της ασφάλισης.

Με βάση τα ανωτέρω η Geneva Association – προκειμένου να προωθηθεί/ενισχυθεί ο ρόλος της ασφάλισης και να βελτιωθεί/ενισχυθεί η ετοιμότητα των καταναλωτών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που συνδέονται με την μακροζωία, τους κινδύνους της νοσηρότητας και θνησιμότητας, καθώς και το φλέγον πρόβλημα της συνταξιοδότησης – προτείνει τα εξής:

1. σε επίπεδο σχεδιασμού προιόντων

Κρίνεται αναγκαίος ο επανασχεδιασμός των προïόντων και η προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα με την κατά το δυνατό αποσύνδεση τους από την συνεχιζόμενη κατιούσα πορεία των επιτοκίων

2. σε επίπεδο κόστους

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, το κόστος της ασφάλισης θεωρείται κομβικής σημασίας στη λήψη απόφασης αγοράς ενός ασφαλιστικού προïόντος.

Εκτιμάται ότι η διεύρυνση χρήσης των νέων τεχνολογιών, η βελτίωση των τεχνικών τμηματοποίησης-στόχευσης-τοποθέτησης και η βελτίωση/αναβάθμιση των τεχνικών πρόληψης των ζημιών επιτρέπουν ή θα επιτρέψουν τον εξορθολογισμό του σχετικού κόστους.

3. σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας

Εκτιμάται ότι οι ασφαλιστές ζωής δεν έχουν μέχρι σήμερα αντιμετωπίσει με επιτυχία το λειτουργικό τους κόστος. Το κόστος αποτελεί μια μεταβλητή κομβικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

4. σε επίπεδο ενημέρωσης/εκπαίδευσης

Κρίνεται αναγκαία και συνιστάται η μέγιστη δυνατή εξωστρέφεια του ασφαλιστικού κλάδου. Οι ασφαλιστές και οι ενώσεις τους θα μπορούσαν να συνεργαστούν με δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ενώσεις καταναλωτών. Οι ασφαλιστές θα μπορούσαν επίσης να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση βασικών γνώσεων ασφάλισης και προστασίας στα σχολεία.

Πηγή: Geneva Association (25.04.2020), Addressing Obstacles to Life Insurance Demand

Δείτε την έκθεση ΕΔΩ

Δρ. Γιώργος Κ. ΚασάπηςΑσφαλιστικός Πράκτορας

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]