Η «ακτινογραφία» των top 10 εταιρειών με βάση τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για την περίοδο 2010-2018

Του Γιώργου Κασάπη, Ασφαλιστικού Πράκτορα

Η ακτινογραφία των top 10  εταιρειών με βάση τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για την περίοδο 2010-2018 στηρίζεται σε τρεις άξονες:

α. στη γεωγραφική κατανομή = χώρες/περιοχές στις οποίες οι εν λόγω εταιρείες έχουν την έδρα τους,

β. στον εταιρικό τύπο = εάν αυτές είναι μετοχικές ή αλληλοασφαλιστικές και

γ. στο κλάδο δραστηριότητας = εάν αυτές δραστηριοποιούνται στους Κλάδους Ζωής/Υγείας, στους Κλάδους Ασφαλίσεων κατά Ζημιών ή είναι ασφαλιστές Υγείας κατ’ αποκλειστικότητα σύμφωνα με το μοντέλο που βλέπουμε στις Η.Π.Α.

Αναλυτικά:

α. Γεωγραφική κατανομή

H Δ. Ευρώπη (Γαλλία, Γερμανία, Η. Βασίλειο, Ιταλία) δίνει το παρόν με συνολικά 33 παρουσίες, και ακολουθούν Β. Αμερική (Η.Π.Α.) με 32 και Ασία με 25 παρουσίες (Ιαπωνία και Λ. Δ. Κίνας).

Αναλυτικά στοιχεία: Χώρες-έδρες των top 10 ασφαλιστικών εταιρειών με βάση τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 2010-2018

β. Εταιρικός τύπος

Οι εταιρείες μετοχικού τύπου αποτελούν τη πλειοψηφία του top 10 της δεκαετίας με 72 παρουσίες έναντι 18 (παρουσιών) των εταιρειών αλληλοασφαλιστικού τύπου.

Αναλυτικά στοιχεία: Αριθμός top 10 ασφαλιστικών εταιρειών με βάση τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και ανά εταιρικό τύπο 2010-2018

γ. Κλάδος δραστηριότητας

Οι εταιρείες Ζωής/Υγείας δίνουν το παρόν με 41 συμμετοχές, και ακολουθούν οι εταιρείες Ασφαλίσεων κατά Ζημιών με 26 και οι ασφαλιστές Υγείας με 23 συμμετοχές.

Αναλυτικά στοιχεία: Αριθμός top 10 ασφαλιστικών εταιρειών με βάση τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και ανά κλάδο δραστηριότητας 2010-2018

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]