Γνωρίστε τον Ασφαλιστικό Συνεταιρισμό “Πάνορμος”

Ο “ΠΑΝΟΡΜΟΣ” είναι µία καινοτόμος και πρωτοποριακή επιχείρηση Ασφαλιστικής ∆ιαµεσολάβησης που λειτουργεί µε τη µορφή του Cluster, δηλαδή τη σύµπραξη µικροµεσαίων κυρίως επιχειρήσεων, που είναι όλες ίσες µεταξύ τους.
Η ίδρυση του Συνεργατικού Δικτύου με την ονομασία Ασφαλιστικού Συνεταιρισμού “PANORMOS”- “ΠΑΝΟΡΜΟΣ” βασίζεται στην καινοτόμα ιδέα (Εμπορική Συνεργασία) Σύμπραξης και Αλληλεξάρτησης, Ανεξάρτητων, Ανταγωνιστών, Ασφαλιστικών & Αντασφαλιστικών Διαμεσολαβητών κάθε βαθμίδας (Νομικών ή Φυσικών Προσώπων).
Αρχές 2014 ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις & συναντήσεις, οι οποίες μετουσιώθηκαν σε πράξη το φθινόπωρο του 2015. Πιο συγκεκριμένα, ο “ΠΑΝΟΡΜΟΣ” έχει έναρξη δραστηριοτήτων στις 17 Νοεμβρίου 2015, πραγματοποίησε ιδρυτική Γενική Συνέλευση στις 18 Νοεμβρίου 2015 και ξεκίνησε τις πρώτες του συνεργασίες με Ασφαλιστικές Εταιρείες το 2017. Εμπνευστές & “γεννήτορες” της ιδέας του συνεργατικού σχήματος “Πάνορμος” οι: Κλήμης Δημαρχιάδης, Κωνσταντίνος Λάμπρου, Ιωάννης Δρούλιας, Ηλίας Φυλακτός, Βασίλης Μουντάκης.
Στο Καταστατικό Ίδρυσης του “ΠΑΝΟΡΜΟΥ” συνυπέγραψαν 32 επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.
Σκοπός του Ασφαλιστικού Συνεταιρισμού “Πάνορμος” είναι η  κάλυψη επαγγελματικών αναγκών, η ενίσχυση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των Παραδοσιακών Διαμεσολαβητικών Επιχειρήσεων, η αξιοποίηση ευκαιριών για την ανάπτυξη εργασιών, η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και η δημιουργία υπεραξίας, στην αλυσίδα: Ασφαλιστική Εταιρεία – Διαμεσολαβητής – Ασφαλισμένος (Πελάτης). Με τελικό αποτέλεσμα το Κοινό όφελος όλων των εμπλεκομένων. Ο Ασφαλιστικός Συνεταιρισμός “Πάνορμος” έχει σκοπό να καλύψει το κενό που υπάρχει στην Ελληνική αγορά των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με διασφαλισμένη:

  • την ποιότητα των προς διάθεση υπηρεσιών
  • την εκπαίδευση και κατάρτιση
  • την καινοτομία και τεχνολογία
  • τις εμπορικές συνεργασίες
  • την επέκταση του συνεργατικού πνεύματος
  • την εταιρική κοινωνική ευθύνη
  • την επιχειρησιακή έρευνα και δικτύωση
Το Συνεργατικό Σχήμα “ΠΑΝΟΡΜΟΣ” είναι μία ώριμη πρωτοβουλία «από τα κάτω δικτύωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών», και θέλει να αποτελέσει ξεκάθαρη, αξιόπιστη εναλλακτική λύση συνεργασίας απευθυνόμενο στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης της χώρας. Αυτό θα συμβεί επενδύοντας σε καινοτομία και τεχνολογία, εκπαίδευση και κατάρτιση, επιχειρησιακή έρευνα και δικτύωση, επέκταση συνεργατικού πνεύματος και βέβαια εταιρική κοινωνική ευθύνη, αφού η όποια κερδοφορία θέλουμε να συνοδεύεται από σεβασμό προς τον Άνθρωπο, την Κοινωνία & το Περιβάλλον.
Περισσότερες πληροφορίες για τον “Πάνορμο” μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: panormosins.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]