Γιατί τα ξενοδοχεία πρέπει να κάνουν «κράτηση» στην ασφαλιστική αγορά

Του Δημήτρη Μάνου, Προϊστάμενου Ανάληψης Κινδύνων, ERGO Ασφαλιστική ΑΕ για το περιοδικό Broker’s Time

Βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι γνωστό σε όλους, είναι ο τουρισμός τόσο ο εσωτερικός αλλά κυρίως ο εξωτερικός. Ο τουρισμός που εξυπηρετείται τόσο από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και από πληθώρα μικρών ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων αλλά και μεμονωμένων τουριστικών κατοικιών. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η συνολική προσφορά του τουρισμού στην εθνική οικονομία φτάνει στο 27,3% του ΑΕΠ συνυπολογίζοντας και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη. Το 2018 υπολογίζεται ότι ο συνολικός τουρισμός στην Ελλάδα (εσωτερικός και εξωτερικός) έφτασε τα 33 εκατ. επισκέπτες, με ταυτόχρονη αύξηση στην πληρότητα των ξενοδοχειακών μονάδων κατά 14% συγκριτικά με το 2017.

Η ασφάλιση μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης συνδέεται με κινδύνους και ευθύνες. Οι συνεχώς εντονότερες φυσικές καταστροφές, λόγω των κλιματικών μεταβολών και των ακραίων καιρικών φαινομένων, ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς και η έντονη σεισμική δραστηριότητα που υπάρχει στη χώρα μας, αποτελούν διαρκή απειλή για κάθε είδος τουριστικής επιχείρησης. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και τα αποτελέσματά της έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, με άγνωστα αποτελέσματα καθώς η χώρα μας τα τελευταία χρόνια γίνεται μάρτυρας φυσικών φαινομένων, τα οποία δεν προϋπήρχαν, τουλάχιστον στην ένταση και συχνότητα που εμφανίζονται τώρα.

Ταυτόχρονα το γεγονός πως μια ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει πελατεία με πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά (όπως, εθνικότητες με διαφορετικό μορφωτικό-κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο κ.λπ.), απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων, μοιραία αποτελεί δραστηριότητα έντασης κινδύνων και ευθυνών. Δεν είναι καθόλου σπάνιο να παρουσιαστούν ανεπιθύμητες καταστάσεις σε μία τουριστική μονάδα – όπως κρούσματα κλοπών στους κοινόχρηστους χώρους από κάποιους που εκμεταλλεύονται την πολυκοσμία για να δράσουν, παράπονα των πελατών ή ακόμα και του προσωπικού για τραυματισμούς, για αλλοιωμένα προϊόντα, αλλά και πλήθος παραπόνων και διεκδικήσεις αποζημιώσεων – που συχνά προκαλούν στην ομαλή λειτουργία ενός ξενοδοχείου αναπάντεχα προβλήματα.

Επιπλέον νέοι κίνδυνοι εμφανίζονται, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίοι εμπίπτουν στη σφαίρα του αγνώστου και του ανησυχητικού, όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους, αλλά και όσον αφορά την ασφαλιστική αντιμετώπιση και διαχείρισή τους.

Παρά το γεγονός ότι μία ξενοδοχειακή μονάδα αντιμετωπίζει πολλές απειλές, ένα μικρό μόνο μέρος τους είναι ασφαλισμένο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ για το 2018, μόλις 11.540 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διατηρούσαν ασφαλιστήριο περιουσίας και 13.010 ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης, ήτοι ποσοστό ασφάλισης 28% και 32% αντίστοιχα.

Κατά βάση φαίνεται ότι ασφαλίζονται οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και αλυσίδες (ελληνικές ή διεθνή brands), καθώς και αυτές που συνάπτουν συμφωνίες με μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα αναφορικά με τις ασφαλίσεις περιουσίας η ασφάλιση των ξενοδοχειακών μονάδων αντιπροσωπεύει (πλην κατοικιών) το 5% των ασφαλιστηρίων του κλάδου και το 10,50% των ασφαλισμένων κεφαλαίων. Ακολούθως η αντίστοιχη συμμετοχή του ξενοδοχειακού κλάδου στο σύνολο των ασφαλισμένων ζημιών (πλην κατοικιών) είναι 7% σε επίπεδο πλήθους ζημιών και 5,5% σε επίπεδο αποζημιώσεων.

Αντίστοιχα, για τις ασφαλίσεις γενικής αστικής ευθύνης η ασφάλιση των ξενοδοχειακών μονάδων αντιπροσωπεύει το 20% τόσο των ασφαλιστηρίων του κλάδου όσο και σε επίπεδο αποζημιώσεων.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ευρύ πεδίο ανάπτυξης της ασφάλισης στον τουριστικό κλάδο. Και μη λησμονούμε τη νέα μόδα που σίγουρα τη γνωρίζουμε όλοι μας, τη βραχυχρόνια μίσθωση. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται μια σειρά από πλατφόρμες όπως η Airbnb, Tripadvisor, trivago, κ.ά. Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμ­ματισμού και Οικονομικών Ερευνών) από τα 132 καταλύματα το 2010 έχουμε φτάσει στο 2018 να προσφέρονται πάνω από 126.000, και ακολουθεί συνεχώς αυξητική τάση.

Επιπλέον σύμφωνα με τον ΕΣΥΕ υπήρξε αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 – Αυγούστου 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (2016-2017). Συγκεκριμένα κατά 19,1% αυξήθηκε ο όγκος των κατασκευών, κατά 18,7% της επιφάνειας των κτισμάτων και κατά 8,5% στον αριθμό αδειών, στο σύνολο της χώρας, εξαιτίας των επενδύσεων σε νέες τουριστικές υποδομές.
Στην ERGO θεωρούμε τον ξενοδοχειακό χώρο ως σημαντικό πυλώνα εμπορικών ασφαλίσεων και έχουμε αναπτύξει ως εκ τούτου ποικίλες προσεγγίσεις για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών του, όπως προτιμολογημένα ασφαλιστικά προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις (μικρά ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης) αλλά και corporate customized λύσεις για μεγαλύτερες μονάδες, στις οποίες πέραν των παραδοσιακών προσεγγίσεων περιουσίας και αστικής ευθύνης προσφέρονται και λύσεις για διακοπή λειτουργίας, οικονομικές και χρηματικές απώλειες, εργοδοτικής αστικής ευθύνης.

Η ασφάλιση ενοικιαζόμενων δωματίων & ξενοδοχείων είναι μια από τις πλέον απαραίτητες επενδύσεις κάθε τουριστικής επιχείρησης. Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης παρέχοντας χρηματοδότηση των οικονομικών συνεπειών μιας ζημιάς ή μίας απαίτησης. Ενώ παράλληλα, διασφαλίζει τη φήμη και το όνομα της επιχείρησης, το οποίο πολλές φορές είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της. Τέλος, αποτελεί κομμάτι της κοινωνικής ευθύνης κάθε επιχείρησης, καθώς αποτελεί στοιχείο αξιοπιστίας τόσο έναντι των εργαζομένων όσο και της κοινωνίας γενικότερα.

Η ασφάλιση μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης συνδέεται με κινδύνους και ευθύνες. Οι συνεχώς εντονότερες φυσικές καταστροφές, λόγω των κλιματικών μεταβολών και των ακραίων καιρικών φαινομένων, ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς και η έντονη σεισμική δραστηριότητα που υπάρχει στη χώρα μας, αποτελούν διαρκή απειλή για κάθε είδος τουριστικής επιχείρησης. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και τα αποτελέσματά της έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, με άγνωστα αποτελέσματα καθώς η χώρα μας τα τελευταία χρόνια γίνεται μάρτυρας φυσικών φαινομένων, τα οποία δεν προϋπήρχαν, τουλάχιστον στην ένταση και συχνότητα που εμφανίζονται τώρα.

αυτόχρονα το γεγονός πως μια ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει πελατεία με πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά (όπως, εθνικότητες με διαφορετικό μορφωτικό-κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο κ.λπ.), απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων, μοιραία αποτελεί δραστηριότητα έντασης κινδύνων και ευθυνών. Δεν είναι καθόλου σπάνιο να παρουσιαστούν ανεπιθύμητες καταστάσεις σε μία τουριστική μονάδα – όπως κρούσματα κλοπών στους κοινόχρηστους χώρους από κάποιους που εκμεταλλεύονται την πολυκοσμία για να δράσουν, παράπονα των πελατών ή ακόμα και του προσωπικού για τραυματισμούς, για αλλοιωμένα προϊόντα, αλλά και πλήθος παραπόνων και διεκδικήσεις αποζημιώσεων – που συχνά προκαλούν στην ομαλή λειτουργία ενός ξενοδοχείου αναπάντεχα προβλήματα.

Επιπλέον νέοι κίνδυνοι εμφανίζονται, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίοι εμπίπτουν στη σφαίρα του αγνώστου και του ανησυχητικού, όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους, αλλά και όσον αφορά την ασφαλιστική αντιμετώπιση και διαχείρισή τους.
Παρά το γεγονός ότι μία ξενοδοχειακή μονάδα αντιμετωπίζει πολλές απειλές, ένα μικρό μόνο μέρος τους είναι ασφαλισμένο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ για το 2018, μόλις 11.540 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διατηρούσαν ασφαλιστήριο περιουσίας και 13.010 ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης, ήτοι ποσοστό ασφάλισης 28% και 32% αντίστοιχα.

Κατά βάση φαίνεται ότι ασφαλίζονται οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και αλυσίδες (ελληνικές ή διεθνή brands), καθώς και αυτές που συνάπτουν συμφωνίες με μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα αναφορικά με τις ασφαλίσεις περιουσίας η ασφάλιση των ξενοδοχειακών μονάδων αντιπροσωπεύει (πλην κατοικιών) το 5% των ασφαλιστηρίων του κλάδου και το 10,50% των ασφαλισμένων κεφαλαίων. Ακολούθως η αντίστοιχη συμμετοχή του ξενοδοχειακού κλάδου στο σύνολο των ασφαλισμένων ζημιών (πλην κατοικιών) είναι 7% σε επίπεδο πλήθους ζημιών και 5,5% σε επίπεδο αποζημιώσεων.
Αντίστοιχα, για τις ασφαλίσεις γενικής αστικής ευθύνης η ασφάλιση των ξενοδοχειακών μονάδων αντιπροσωπεύει το 20% τόσο των ασφαλιστηρίων του κλάδου όσο και σε επίπεδο αποζημιώσεων.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ευρύ πεδίο ανάπτυξης της ασφάλισης στον τουριστικό κλάδο. Και μη λησμονούμε τη νέα μόδα που σίγουρα τη γνωρίζουμε όλοι μας, τη βραχυχρόνια μίσθωση. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται μια σειρά από πλατφόρμες όπως η Airbnb, Tripadvisor, trivago, κ.ά. Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμ­ματισμού και Οικονομικών Ερευνών) από τα 132 καταλύματα το 2010 έχουμε φτάσει στο 2018 να προσφέρονται πάνω από 126.000, και ακολουθεί συνεχώς αυξητική τάση.

Επιπλέον σύμφωνα με τον ΕΣΥΕ υπήρξε αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 – Αυγούστου 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (2016-2017). Συγκεκριμένα κατά 19,1% αυξήθηκε ο όγκος των κατασκευών, κατά 18,7% της επιφάνειας των κτισμάτων και κατά 8,5% στον αριθμό αδειών, στο σύνολο της χώρας, εξαιτίας των επενδύσεων σε νέες τουριστικές υποδομές.
Στην ERGO θεωρούμε τον ξενοδοχειακό χώρο ως σημαντικό πυλώνα εμπορικών ασφαλίσεων και έχουμε αναπτύξει ως εκ τούτου ποικίλες προσεγγίσεις για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών του, όπως προτιμολογημένα ασφαλιστικά προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις (μικρά ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης) αλλά και corporate customized λύσεις για μεγαλύτερες μονάδες, στις οποίες πέραν των παραδοσιακών προσεγγίσεων περιουσίας και αστικής ευθύνης προσφέρονται και λύσεις για διακοπή λειτουργίας, οικονομικές και χρηματικές απώλειες, εργοδοτικής αστικής ευθύνης.

Η ασφάλιση ενοικιαζόμενων δωματίων & ξενοδοχείων είναι μια από τις πλέον απαραίτητες επενδύσεις κάθε τουριστικής επιχείρησης. Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης παρέχοντας χρηματοδότηση των οικονομικών συνεπειών μιας ζημιάς ή μίας απαίτησης. Ενώ παράλληλα, διασφαλίζει τη φήμη και το όνομα της επιχείρησης, το οποίο πολλές φορές είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της. Τέλος, αποτελεί κομμάτι της κοινωνικής ευθύνης κάθε επιχείρησης, καθώς αποτελεί στοιχείο αξιοπιστίας τόσο έναντι των εργαζομένων όσο και της κοινωνίας γενικότερα.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]