Διαβούλευση της ΕIOPA σχετικά με τα τεχνικά πρότυπα για τα προϊόντα PEPP

Η ΕΑΕΕ με εγκύκλιο ενημερώνει τις ασφαλιστικές εταιρίες – μέλη της ότι στις 2 Δεκεμβρίου, η EIOPA δημοσίευσε διαβούλευση για τα τεχνικά πρότυπα που αφορούν τα πανευρωπαϊκά ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα PEPP, με την οποία καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να σχολιάσουν τις σχετικές προτάσεις της.

To κείμενο διαβούλευσης περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις σχετικά με τα ακόλουθα πλαίσια του Κανονισμού που ρυθμίζει τη διάθεση των προϊόντων PEPP:

  • Έγγραφα πληροφοριών για τα PEPP
  • To όριο του κόστους για το βασικό PEPP
  • Τεχνικές μείωσης του κινδύνου
  • Εποπτικές αναφορές και συνεργασία μεταξύ της EIOPA και των εθνικών εποπτικών αρχών
  • Οι απευθείας εξουσίες παρέμβασης της EIOPA για την απαγόρευση ή τον περιορισμό εμπορίας/διανομής προϊόντος PEPP

Το κείμενο διαβούλευσης συνοδεύεται από δύο προσχέδια εγγράφων βασικών πληροφοριών – (mock up ΚID) για τα PEPP και ένα προσχέδιο για τη Δήλωση Παροχών PEPP.

H προθεσμία για την υποβολή των θέσεων των ενδιαφερομένων φορέων λήγει στις 2 Μαρτίου 2020 ενώ η υποβολή των σχεδίων των τεχνικών προτύπων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την EIOPA αναμένεται έως τις 15 Αυγούστου 2020.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]