Διασυνοριακή συγχώνευση της AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ με την AIG Europe S.A

Σε ανακοίνωση της AIG δια στόματος Giuseppe Zorgno, AIG Europe SA, Greek Branch, Country Manager, αναφέρεται :

“Σε συνέχεια της από 1η Δεκεμβρίου 2018 αναδιάρθρωσης της AIG λόγω Brexit με την έναρξη της λειτουργίας της AIG Europe S.A. (“AESA”) – η νέα ασφαλιστική οντότητα του Ομίλου AIG για όλη την Ευρώπη με υποκαταστήματα σε 19 χώρες του ΕΟΧ (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) -, καθώς και της ολοκλήρωσης της εξαγοράς του 100% της AIG ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Αντιπροσώπευσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (“AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ”) από την AESA, σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία διασυνοριακής συγχώνευσης της AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ με την AESA.

Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3777/2009 και του Ν. 4172/2013 (ή της κατά καιρούς ισχύουσας εσωτερικής νομοθεσίας στην Ελλάδα, που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με ορισμένες πτυχές του δικαίου των εταιριών συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής συγχώνευσης των κεφαλαιουχικών εταιρειών).

Μετά την ολοκλήρωση της σχεδιαζόμενης συγχώνευσης, η οποία προγραμματίζεται στις 30 Νοεμβρίου 2019, όλα τα δικαιώματα, στοιχεία, υποχρεώσεις, λειτουργίες, προσωπικό και το σύνολο των δραστηριοτήτων της AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ μεταφέρονται στο σύνολό τους στην AESA (για τη χρήση και τις ανάγκες του Υποκαταστήματος της AESA στην Ελλάδα).

Συνακόλουθα, από την ανωτέρω ημερομηνία, η AESA υπεισέρχεται αυτοδικαίως, ως  καθολική διάδοχος σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ και, ως εκ τούτου, η συγχώνευση δεν θα επηρεάσει τις σχέσεις της εταιρίας.”

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]