Ασφαλιστικές ενώσεις διεθνώς ενώνουν τη φωνή τους για τις αλλαγές στο IFRS 17

Ένα ευρύ δίκτυο ασφαλιστικών ενώσεων διεθνώς -συμπεριλαμβανομένης και της Insurance Europe – ζήτησε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) να προβεί σε περαιτέρω βελτιώσεις αναφορικά με το νέο λογιστικό πρότυπο IFRS 17 και να αλλάξει την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του έως την 1η Ιανουαρίου 2023.

Την ώρα που αναγνωρίζουν ότι το IASB έχει προχωρήσει σε βελτιώσεις σε μια σειρά θεμάτων, οι ενώσεις προειδοποιούν ότι πολλά ακόμη σημαντικά θέματα δεν έχουν διευθετηθεί, ενώ προσθέτουν ότι πρέπει να γίνουν επιπρόσθετες αλλαγές προκειμένου να επιτευχθεί ένα υψηλής ποιότητας πρότυπο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί με λογικό κόστος.

Οι ενώσεις ζήτησαν από το IASB να αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο για να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές προκειμένου να εξασφαλίσει μια ισχυρή παγκόσμια δέσμευση για το νέο πρότυπο.Επιπλέον, οι σημαντικές ανησυχίες ως προς την εφαρμογή του προτύπου που έχει παραθέσει ο κλάδος, εξακολουθούν να υπάρχουν και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ως εκ τούτου, οι ενώσεις ζήτησαν καθυστέρηση στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του IFRS 17 παγκοσμίως (και του IFRS 9 – χρηματοπιστωτικά μέσα – για τους ασφαλιστές) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή του.Oι υπόλοιπες ασφαλιστικές ενώσεις που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία είναι οι εξής:

  • Canadian Life & Health Insurance Association
  • Financial Service Council of New Zealand
  • Insurance Bureau of Canada
  • Insurance Council of New Zealand
  • Insurance Council of Australia
  • Korea Life Insurance Association
  • National Association of Mutual Insurance Companies

Πηγή: insuranceworld.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]