Αναγκαίο το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης από ελαττωματικό τρόφιμο;

Η βιομηχανία τροφίμων, με κύκλο εργασιών 14 δις και 360.000 εργαζόμενους, αποτελεί από τους πιο θεμελιώδεις κλάδους του δευτερογενούς τομέα και δείχνει το δρόμο για τη μετάβαση σε ένα υγιές μοντέλο ανάπτυξης πρωτοστατώντας στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Τα εμπόδια όμως, στην επίτευξη του στόχου αυτού είναι πολλά και μάλιστα πολλές φορές επισκιάζουν την προσπάθεια των ανθρώπων που επιχειρηματικά δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων.

Η διεθνής οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών, ως αποτέλεσμα της υπερβολικής μόχλευσης, απογύμνωσε τις αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και κλόνισε τα καταναλωτικά πρότυπα.

Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος-συνέπεια της εφαρμογής αυστηρών μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής- υποχρέωσε τους Έλληνες καταναλωτές να μειώσουν τη δαπάνη ακόμα και σε βασικές κατηγορίες τροφίμων. Το 2017 σημαντικές απώλειες σημείωσαν οι κατηγορίες του γάλακτος (8,60%) και του συσκευασμένου ψωμιού (5,30%).

Συνάμα όμως, αυξήθηκε η ευαισθησία των καταναλωτών οι οποίοι γίνονται ολοένα και πιο διεκδικητικοί. Παρόλα αυτά, οι αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών – το διάστημα 2013-2017- αυξήθηκαν κατά 215%. Το 2018 (βάσει στοιχείων του ΕΦΕΤ) έγιναν 164 πράξεις κατασχέσεων μη ασφαλών τροφίμων και ανεστάλη η άδεια σε 4 επιχειρήσεις. Τα παραπάνω υποδεικνύουν ότι ο Έλληνας καταναλωτής έχει γίνει πιο ευαίσθητος σε θέματα διεκδικήσεων αποζημιώσεων συνεπεία ελαττωματικού προϊόντος.

Το βέλτιστο εργαλείο για την αντιστάθμιση του κινδύνου από ένα ελαττωματικό τρόφιμο είναι η σύναψη σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η κάλυψη αυτή δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και το πλήθος των σχετικών ασφαλιστηρίων περιορισμένο όμως, αναμφίβολα τα περιθώρια διεύρυνσης αυτής της αγοράς είναι εξαιρετικά σημαντικά.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΦΙΜΟ

 1. Η πλήρης αναμόρφωση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, απόρροια της Λευκής Βίβλου, για την ασφάλεια των τροφίμων οδήγησε στην έκδοση του κανονισμού 178/2002 που επιβάλει υψηλότερα & αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και αύξησης των υποχρεωτικών ελέγχων σε αυτά.

Το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης από ελαττωματικό τρόφιμο, είναι μια ανελαστική λειτουργική δαπάνη στην οποία επιβάλλεται να προβεί κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής και διανομής τροφίμων καθώς με αμελητέο ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της και την απρόσκοπτη λειτουργία της σε περιπτώσεις που κληθεί να καταβάλλει αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες /υλικές ζημίες προκληθούν από την κατανάλωση ελαττωματικού τροφίμου.

 1. Ο κλάδος τροφίμων αποτελεί έναν από τους πλέον εξαγωγικούς κλάδους της οικονομίας μας. Η ύπαρξη ενός τέτοιου συμβολαίου αποτελεί τεκμήριο αξιοπιστίας, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία σε κάθε ελληνική εταιρεία επιθυμεί να διεισδύσει  σε πιο ώριμες καταναλωτικά αγορές όπου η ύπαρξη ενός τέτοιου ασφαλιστηρίου αποτελεί θεσμική απαίτηση και επιταγή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΦΙΜΟ

 1. Είναι DUTY TO DEFEND συμβόλαιο δηλαδή αναλαμβάνει τη δέσμευση να καλύψει το κόστος υπεράσπισης του ασφαλισμένου για τυχόν απαιτήσεις που θα εγερθούν.
 2. Το δικαίωμα αναγωγής είναι βασικό χαρακτηριστικό ενός τέτοιου συμβολαίου. Πολλές φορές μέχρι να φτάσει ένα προϊόν στον τελικό καταναλωτή εμπλέκονται δύο ή και περισσότεροι φορείς. Σε περίπτωση ζημιογόνου γεγονότος η ευθύνη των συνυπεύθυνων είναι αντικειμενική και εις ολόκληρον. Η ρύθμιση αυτή είναι βοηθητική για τον τελικό καταναλωτή προκειμένου να επιλέξει τον πιο φερέγγυο ή προσιτό (κοντινό) υπεύθυνο.

Ο ζημιωθείς δικαιούται να εισπράξει μόνο μία φορά και εν συνεχεία αυτός που υποχρεώθηκε σε αποζημίωση έχει δικαίωμα αναγωγής κατά των υπολοίπων.

RATING FACTORS

 1. H φύση του ίδιου του τροφίμου.
 2. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της ασφαλιζόμενης επωνυμίας.
 3. Η κατανομή των πωλήσεων σε εγχώρια και ξένη αγορά.
 4. Τα αιτούμενα όρια ευθύνης.
 5. Το πιθανό ιστορικό ζημιών.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 1. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η διείσδυση του bancassurance στην πώληση συμβολαίων ευθύνης από ελαττωματικό τρόφιμο είναι μόλις 0,20% όταν το αντίστοιχο ποσοστό στις ασφαλίσεις ζωής τον Ιούλη του 2018 ξεπερνούσε το 35%. Η direct πώληση προσεγγίζει το 15% ενώ το λοιπό τεράστιο ποσοστό ανήκει στα παραδοσιακά δίκτυα πωλήσεων (agents-μεσίτες-πράκτορες).
 2. Εξαιρετικά ελκυστικό επίπεδο προμηθειών που φτάνει έως και 30% και κυρίως λαμπρές προοπτικές διεύρυνσης της βάσης αμοιβών καθώς τα περιθώρια τόσο του cross selling όσο και του up selling είναι σημαντικά.

Τριάδης Τσαμολιάς

Underwriter Third Party Liability- Διεύθυνση Αναλήψεων Πυρός και Λοιπών Γενικών Κλάδων Εθνικής Ασφαλιστικής

MSc στις “Στατιστικές Μεθόδους στη Διαχείριση των Ασφαλιστικών Οργανισμών “

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]