ΑΜ Best: ESG ατζέντα και (αντ)ασφαλιστική αγορά

Γράφει ο Δρ. Γιώργος Κ. Κασάπης

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Έννοια-Σημασία

Τα λεγόμενα ESG criteria (environmental, social and governance criteria)(1), είναι τα κριτήρια για την περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση που αναφέρονται στους παράγοντες τους οποίους εξετάζουν οι επενδυτές όσον αφορά το ηθικό βάρος και τις πρακτικές μιας επιχείρησης(2).

ESG ατζέντα και (αντ)ασφαλιστική αγορά

Οι φορείς της (αντ)ασφαλιστικής αγοράς διεθνώς αναδεικνύονται σε  βασικούς υποστηρικτές και διαμορφωτές της εκστρατείας για την προώθηση της ατζέντας για το περιβάλλον, την κοινωνία και την διακυβέρνηση.

Σύμφωνα με τoν οίκο αξιολόγησης AM Best(3), οι εκπρόσωποι της (αντ)ασφαλιστικής αγοράς, ως θεσμικοί επενδυτές και διαχειριστές κινδύνου, έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο στη προώθηση της ESG ατζέντας, στη προσπάθεια τους

-να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή,

-να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της κάλυψης του λεγόμενου χάσματος προστασίας (protection gap) και

-να ισορροπήσουν  μεταξύ της ικανοποίησης των προσδοκιών των μετόχων τους και της αυξημένης ευαισθητοποίησης του κοινού απέναντι σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.

Η ΑΜ Best με νέα (επίκαιρη) έκθεση(4) επανέρχεται στο θέμα, εστιάζοντας στoυς κινδύνους που συνεπάγεται η καθυστέρηση υιοθέτησης των ESG κριτηρίων για τη φήμη των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Οι εκτιμήσεις, οι οποίες διατυπώνονται στη συγκεκριμένη έκθεση, βασίζονται σε σχετική έρευνα 100 (αντ)ασφαλιστικών εταιρειών διεθνώς και αναλύθηκαν και σε πρόσφατο webinar της ΑΜ Best(5).

Ειδικότερα:

– η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναγνωρίζει ότι η σωστή κατανόηση και ενσωμάτωση της ESG ατζέντας καθίσταται όλο και πιο κρίσιμη παράμετρος για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τους, ωστόσο, συνολικά υπάρχει σημαντική καθυστέρηση μεταξύ της αναγνώρισης των σχετικών κινδύνων και της ανάληψης δράσης για τον μετριασμό τους,

– ποσοστό 56% των ερωτηθέντων εκτιμά, ότι η καθυστέρηση ενσωμάτωσης της ESG ατζέντας στη στρατηγική των επιχειρήσεων τους συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους για την εταιρική τους φήμη,

– ποσοστό 48% των ερωτηθέντων ανέφερε, ότι οι κατά τόπους εποπτικές αρχές ασκούν ισχυρές πιέσεις, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ενσωμάτωσης της ESG ατζέντας στις εταιρικές στρατηγικές,

– η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκτιμά ως ιδιαίτερα σημαντική την εμπλοκή, εκτός της διοίκησης, εργαζομένων και κοινωνικών εταίρων στην εκστρατεία προώθησης της ESG ατζέντας,

– τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και διακυβερνητικά ζητήματα αποτελούν θέματα πρώτης προτεραιότητας,

ενώ αξιοσημείωτο είναι, ότι η ΑΜ Best στη στρατηγική αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των (αντ)ασφαλιστικών εταιρειών  εφαρμόζει το λεγόμενο ‘’building block approach”, το οποίο αποτελείται από 4 πυλώνες: ισχύς ισολογισμού, λειτουργική απόδοση, επιχειρηματικό προφίλ και διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων.


(1) Investopedia, ESG Criteria

    Market Business News, What is ESG? Definition and meaning

    OECD, (ESG) Investing, (ESG) Investing

(2Βusiness Insider, How ESG Metrics Work And Why All Invtors Should Care

    CNBC, The Rise of ESG Investing

(3) ΑΜ Best (Οκτώβριος 2018), Insurance Industry Becomes Active in the Development of the ESG Agenda

(4) ΑΜ Best (Νοέμβριος 2020), Ignoring ESG Factors Poses Reputational Risk

(5) ΑΜ Best (Νοέμβριος 2020), ESG a Growing Concern for Insurance Executives in Europe, Asia-Pacific

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]