Αγωγή €100 εκατ. κατά της Εθνικής Ασφαλιστικής από θυγατρική της ΕΤΕ

Η Γενική Αποθηκών στρέφεται κατά της Εθνικής Ασφαλιστικής για την υπόθεση της Καπνικής Μιχαηλίδη.

Αγωγή κατά της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την οποία ζητά 100 εκατ. ευρώ για την υπόθεση της Καπνικής Μιχαηλίδη, κατέθεσε προ ολίγων ημερών η Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος (ΠΑΕΓΑΕ). Πιο αναλυτικά, ενόσω η διοίκηση της ΕΤΕ βρίσκεται ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον του ασφαλιστικού της «βραχίονα», με τις πληροφορίες να θέλουν το deal με τη CVC να είναι επί της ουσίας κλεισμένο, όπως προκύπτει από το δικόγραφο που έχει στη διάθεσή του το ΝΜ η κατά 100% θυγατρική της τράπεζας ζητά όπως αναγνωρισθεί:

  • Ότι συντρέχει περίπτωση και υφίσταται δικαίωμα ασφαλιστικής κάλυψης για την ιστορούμενη ανωτέρω αιτία – επίδικο ζημιογόνο γεγονός, δυνάμει του συμβολαίου (πολυασφαλιστήριο, επιγραφόμενο Bankers Blanket Bond Policy) που αφορά στους επίδικους τίτλους αποθήκευσης, τους οποίους έχει εκδώσει η ΠΑΕΓΑΕ για εμπορεύματα της Καπνικής και
  • Η υποχρέωση της Εθνικής Ασφαλιστικής να καταβάλει συνολικά και κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 100 εκατ. ευρώ για την ιστορούμενη ανωτέρω αιτία – επίδικο ζημιογόνο γεγονός, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής κάλυψης για τους επίδικους τίτλους αποθήκευσης, συνολικού ύψους 228 εκατ. ευρώ.

«Ζητούμε την αναγνώριση της υποχρέωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής έναντι της εταιρείας μας να καταβάλλει – στο πλαίσιο σχετικής ασφαλιστικής κάλυψης – το ποσό της αποζημίωσης που η ΠΑΕΓΑΕ προσκλήθηκε και ενδέχεται να υποχρεωθεί (ή να αναγνωρισθεί δικαστικώς ότι υποχρεούται) να καταβάλλει προς οκτώ ενεχυρούχες εταιρείες (σ.σ. μεταξύ των οποίων η Deutsche Bank, FBN Bank και αρκετές εγχώριες τράπεζες), εξαιτίας της παράνομης απομάκρυνσης μέρους ενεχυρασμένων υπέρ αυτών εμπορευμάτων, τα οποία η εταιρεία μας είχε τιτλοποιήσει και βρίσκονταν σε δύο κτηριακά συγκροτήματα αποθηκών που αποτελούν ιδιωτικά παραρτήματα της ΠΑΕΓΑΕ/εγκαταστάσεις της Καπνικής Μιχαηλίδη στη Σιταριά του Ν. Κιλκίς και στη Σίνδο του Ν. Θεσσαλονίκης», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση με τα καπνά που έγιναν… καπνός

Η ΠΑΕΓΑΕ εκ του Νόμου έχει δικαίωμα να εκδίδει τίτλους αποθήκευσης. Το ίδιο έπραξε και στην περίπτωση της Καπνικής Μιχαηλίδη, η οποία έλαβε ένα σημαντικό ποσό δανειοδοτήσεων (περίπου 215,7 εκατ. ευρώ). Σε έλεγχο, ωστόσο, που πραγματοποιήθηκε στις 17/10/2016 στην αποθήκη Σιταριάς διαπιστώθηκε έλλειμμα, εκτιμώμενο περί τα 14 εκατομμύρια κιλά καπνού.

«Αυτό σήμαινε ότι η εταιρεία μας είχε αποθηκεύσει και είχε εκδώσει τίτλους αποθήκευσης, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα για 14 εκατομμύρια κιλά περισσότερα από αυτά που διαπιστώθηκε ότι πραγματικώς υπήρχαν τον Οκτώβριο του 2016 κατά την ως άνω έκτακτη καταμέτρηση.

Συνεπώς, είχαν παρανόμως και εν πλήρη αγνοία μας απομακρυνθεί από τις αποθήκες μας περί τα 14 εκατομμύρια κιλά ενεχυρασμένου αποθέματος καπνού, αφαίρεση που έλαβε χώρα αυτοβούλως εκ της Καπνικής, αφού αφενός μεν, μόνο αυτή διέθετε τα μέσα, για να απομακρύνει μία τόσο μεγάλη ποσότητα καπνών, αφετέρου δε, είχε όλη την ευχέρεια όπως πράξει τούτο το χρονικό διάστημα των απεντομώσεων τον Αύγουστο – Σεπτέμβριο του 2016, ότε και δεν ήταν δυνατή για λόγους υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού η ημετέρα πρόσβαση στις αποθήκες», τονίζεται στο δικόγραφο.

Την ίδια ημέρα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Καπνικής, κ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, απέστειλε επιστολή, στην οποία παραδέχεται ότι λόγω οικονομικών δυσχερειών και σύμφωνα με τις εντολές του δημιουργήθηκε σταδιακά σε διάστημα ετών έλλειμμα άνω των οκτώ εκατομμυρίων κιλών. «Δεσμεύομαι και σας δηλώνω ότι οι ανωτέρω ποσότητες καπνών, όποια και εάν είναι η τελική διαφορά, θα καλυφθεί μέσα σε διάστημα 110 ημερών από σήμερα», κατέληγε.

Κατόπιν της… ομολογίας του και ενόσω έχει μεσολαβήσει σχετικός έλεγχος από την TUV Hellas, η ΠΑΕΓΑΕ καταθέτει έγκλιση στις 7/11/2016 ενώπιον του εισαγγελέα πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, με τον κ. Μιχαηλίδη να παραπέμπεται σε δίκη για τις 19/4/2021.

Τρεις ημέρες αργότερα και αφού είχε προηγηθεί σχετική ενημέρωση των οκτώ εταιρειών, η ΕΤΕ εκδίδει ανακοίνωση, στην οποία κάνει λόγο για εντοπισμό αξιόποινης πράξης που φέρεται να τελέστηκε από πελάτη σε παράρτημα της θυγατρικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.

Στις 24/11/2016 η ΠΑΕΓΑΕ φέρεται να ενημερώνει την Εθνική Ασφαλιστική για την επέλευση γεγονότος, εκ του οποίου δύναται να απορρεύσει ζημιά και αποζημιωτική ευθύνη της εταιρείας έναντι των δανειστών. Ταυτόχρονα, η διοίκηση της ΕΤΕ προχωρά στην αντικατάσταση του ΔΣ της, τοποθετώντας στη θέση του προέδρου τον κ. Παναγιώτη Γεωργίου και του διευθύνοντος συμβούλου τον κ. Γεώργιο Σκοτίδα.

Από τον Οκτώβριο του 2016 έως και τις αρχές Μαρτίου του 2017 η Καπνική εναπόθεσε περίπου 4,5 εκατομμύρια κιλά καπνού, προκειμένου να καλύψει το έλλειμμα. Στις σχετικές συζητήσεις, ωστόσο, που έγιναν μεταξύ των «8» και της ΠΑΕΓΑΕ οι πρώτες καταλόγισαν – πέραν της ευθύνης της ίδιας της Καπνικής για το έλλειμμα – ευθύνη και της ίδιας για πλημμελή φύλαξη του αποθέματος των ενεχυρασμένων καπνών, για το οποίο είχε προβεί σε στην έκδοση τίτλων αποθήκευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέθεσαν σε έναν τρίτο – την Drum – να καταμετρήσει όλα τα εμπορεύματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από τις τράπεζες – διαδικασία, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα. Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή, με τη μία μετά την άλλη τις τράπεζες να αναλαμβάνουν δράση.

Καλύψεις στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Σύμφωνα με το δικόγραφο, η ΠΑΕΓΑΕ «πατάει» στα εξής σημεία του ασφαλιστήριου συμβολαίου, προκειμένου να αιτιολογήσει την καταβολή από πλευράς της Εθνικής Ασφαλιστικής του ποσού των 100 εκατ. ευρώ.

Α) Στην ασφαλιστική κάλυψη ζημίας εξ εγκληματικής ενέργειας υπαλλήλων της εταιρείας. Όπως επισημαίνεται, «ο επιφορτισμένος με τον έλεγχο του αποθέματος υπάλληλός μας ανέφερε εκ των υστέρων αδυναμία να διεξαγάγει καταμέτρηση εξαιτίας της διεξαγωγής απεντομώσεων από την Καπνική από τον Αύγουστο 2016».

Β) Ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης της εταιρείας.

«Αθροιστικά, το σύνολο της ενδεχόμενης ζημίας μας/των ποσών που ενδέχεται να κληθούμε να καταβάλουμε προς τις ενεχυρούχες εταιρείες ως αποζημίωσή τους για την ζημία που έχουν υποστεί ανέρχεται στο ποσό των 228 εκατ. ευρώ», σημειώνει η ΠΑΕΓΑΕ και καταλήγει:

«Δεδομένου ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο προβλέπει ότι αφενός, τα πρώτα 10 εκατ. ευρώ ζημιάς από ζημιογόνο γεγονός επιβαρύνουν την εταιρεία, αφετέρου, τίθεται το ποσό των 100 εκατ. ευρώ ως ανώτατο όριο στην ευθύνη της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρείας απέναντί μας, η ευθύνη της ασφαλιστικής προς αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 100 εκατ. ευρώ».

Πηγή: newmoney.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]