Στην 4η θέση παγκοσμίως το 2018 η βρετανική ασφαλιστική αγορά

H ασφαλιστική αγορά του Η. Βασιλείου το 2018 σύμφωνα με την έκθεση World Insurance: the great pivot east continues της Swiss Re, κατέλαβε την τέταρτη θέση παγκοσμίως, κατέχοντας το 6,48% της παγκόσμιας αγοράς, ενώ βρίσκεται στην πρώτη θέση της ευρωπαικής ασφαλιστικής αγοράς.

Η ανάλυση που ακολουθεί αποτελείται από δύο ενότητες:

1. στην πρώτη παρατίθενται τα highlights της συγκεκριμένης αγοράς για το 2018  και

2. στη δεύτερη παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σύμφωνα με την έκθεση UK Insurance & Long Savings/Key Facts της Ένωσης Βρετανικών Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΑΒΙ/Association of British Insurers) του Δεκεμβρίου 2019.

Αναλυτικά

1. Ηighlights 2018

H παραγωγή του κλάδου Ζωής ανήλθε στο 8,35% του παγκόσμιου συνόλου και στους κλάδους ασφαλίσεων στο 4,26% του αντίστοιχου συνόλου. Η ασφαλιστική διείσδυση υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο (10,61%), ενώ η ασφαλιστική πυκνότητα ανέρχεται στα 4.503$, ποσό πολλαπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Παραγωγή ασφαλίστρων(σε εκ. $ Η.Π.Α.)
Συνολικά% παγκόσμιας αγοράς

Παγκόσμια κατάταξη

336.510

6,48%

#4#

Ζωή (καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα)% παγκόσμιας αγοράς

Παγκόσμια κατάταξη

235.501

8,35%

#4#

Γενικοί Κλάδοι (μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα)% παγκόσμιας αγοράς

Παγκόσμια κατάταξη

101.009

4,26%

#5#

Ασφαλιστική διείσδυση

(% ασφαλίστρων επί ΑΕΠ)

ΣυνολικάΠαγκόσμιος μ.o.

Παγκόσμια κατάταξη

10,61%

6,09%

#6#

Ζωή

8,32%

Γενικοί Κλάδοι

2,29%

Ασφαλιστική πυκνότητα(κατά κεφαλήν ασφάλιστρα σε $ Η.Π.Α.)
ΣυνολικάΠαγκόσμιος μ.ο.

Παγκόσμια κατάταξη

4.503

682

#11#

Ζωή

3.532

Γενικοί Κλάδοι

971

Πηγή: Swiss Re, Sigma Series 3/2109, World Insurance: the great pivot east continues

2. Η ακτινογραφία της αγοράς
2.1 Oικονομικά στοιχεία

Η ασφαλιστική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της οικονομικής ζωής της χώρας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη και στην ευημερία του πληθυσμού (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Εταιρείες

Στην ασφαλιστική αγορά της χώρας δραστηριοποιούνται 1259 εταιρείες, εκ των οποίων 332 στους κλάδους Ζωής & Υγείας, και 927 στος κλάδους κατά Ζημιών.

Εργαζόμενοι

Στην ασφαλιστική βιομηχανία απασχολούνται 307.000 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 113.600 σε σχέση εξηρτημένης εργασίας και 193.400 ως συνεργάτες σε επιμέρους τομείς .

Επενδύσεις

Οι επενδύσεις της ασφαλιστικής βιομηχανίας το 2017 ανήλθαν σε 29,1 δισ. λίρες.

Φόροι

Η ασφαλιστική αγορά κατέβαλε 11,8 δισ. λίρες υπό μορφή φόρων στο κράτος (στοιχεία 2014).

Απάτη

Το 2018 αποκαλύφτηκαν 98.000 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης ύψους 1,18 δισ. λιρών (μείωση κατά 6% έναντι του 2017), εκ των οποίων 54.000 περιπτώσεις (ύψους 628 εκ. λιρών) αφορούσαν απάτες στον κλάδο αυτοκινήτου και 19.000 περιπτώσεις (ύψους 416 εκ. λιρών) σε επιμέρους κλάδους της αστικής ευθύνης.

Κανάλια διανομής

Κλάδος Ζωής & Υγείας-71% ανεξάρτητα δίκτυα,

-9% δίκτυα αποκλειστικής συνεργασίας,

-20% προσωπική έρευνα.

Κλάδοι κατά Ζημιών

-33% ανεξάρτητα δίκτυα,

-3% δίκτυα αποκλειστικής συνεργασίας,

-8% τρτάπεζες,

-48% direct πωλήσεις,

-8% λοιποί.

2.2 Ασφαλιστικά στατιστικά

Yψηλή διείσδυση/αποδοχή και υψηλές αποζημιώσεις αποτελούν τα χαρακτηριστικά της βρετανικής ασφαλιστικής αγοράς (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 3).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Νοικοκυριά & Ασφάλιση Υπάρχουν 26,5 εκ. νοικοκυριά εκ των οποίων έχουν-20 εκ. ασφάλιση αυτοκινήτου,

-16,5 εκ. ασφάλιση ακινήτου (κτίριο),

-19,3 εκ. ασφάλιση περιεχομενου,

-2,8 εκ. εξασφάλιση υποθήκης,

-1,6 εκ. ασφάλιση υγείας,

-4,8 εκ. Ισόβιο ασφάλιση,

-0,6 εκ. απλή ασφάλιση,

-0,2 εκ. ασφάλιση προστασίας εισοδήματος.

Κλάδοι κατά Ζημιών
Ασφάλιση αυτοκινήτου -μέσος όρος ασφαλίστρου 468 λίρες (στοιχεία 3ου τριμήνου 2019),-μέσος όρος υλικής ζημίας 3.082, μέσος όρος για σωματικές βλάβες 10.454 λίρες,

-δεκτό το 98,4% των υποβληθεισών αιτήσεων αποζημίωσης,

-πληρωμή σε καθημερινή βάση 29 εκ. λιρών για αποζημιώσεις.

Ασφάλιση περιουσίας (κτίριο & περιεχόμενο) -μέσος όρος ασφαλίστρου 315 λίρες (στοιχεία 3ου τριμήνου 2019)-δεκτό το 82,8% ων υποβληθεισών αιτήσεων αποζημίωσης

-πληρωμή σε καθημερινή βάση 17 εκ. λιρών για αποζημιώσεις

Ταξειδιωτική ασφάλιση

το 2018 πληρώθηκαν 399 εκ. λίρες για 498.000 περιπτώσεις, εκ των οποίων τα 209 εκ. αφορούσαν περιπτώσεις επείγουσας μεταφοράς και τα 145 εκ. περιπτώσεις ακυρώσεων/καθυστερήσεων, ενώ έγινε δεκτό το 87,6% ων υποβληθεισών αιτήσεων αποζημίωσης.

Ασφάλιση ιατρικών εξόδων Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της συγκεκριμένης κατηγορίας ανήλθαν το 2018 σε 4,7 δισ. λίρες, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες κατέβαλαν κατά μέσο όρο 7 εκ. λίρες ημερησίως για αποζημιώσεις.
Ασφάλιση αστικής ευθύνης πληρωμή κατά μέσο όρο 5,9 εκ. λιρών για αποζημιώσεις σε επιμέρους κλάδους.
Ασφάλιση πιστώσεων τα συμβόλαια σε ισχύ της συγκεκριμένης κατηγορίας ανήλθαν σε 13.727, ενώ η ασφαλιστιές εταιρείες κατέβαλαν κατά μέσο όρο ημερησίως 690 χιλ. λίρες για αποζημιώσεις.
Ασφάλιση κατοικιδίων οι ασφαλισμένοι της συγκεκριμένης ακτηγορίας ανήλθαν σε 3,6 εκ., ενώ ο μέσος όρος ζημίας ανήλθε σε 793 λίρες.
Προιόντα προστασίας
Ισόβιες & ασφαλίσεις, ασφαλίσεις προστασίας εισοδήματος, σοβαρών ασθενειών, ομαδικές -5,3 δισ. λίρες καταβλήθηκαν σε 189.000 ασφαλισμένους (κατά μέσο όρο 14,5 εκ. λίρες ημερησίως),-δεκτό το 98% ων υποβληθεισών αιτήσεων αποζημίωσης,

-11,6 εκ. ασφαλισμένοι με ομαδικά ασφαλιστήρια, εκ των οποίων 8,56 εκ. με κάλυψη ασφάλιση ζωής.

Ασφαλίσεις συνταξιοδότησης
Οι σχετικές ανάγκες καλύπτονται μέσα από ευρείαα γκάμα συνταξιοδοτικών προγραμμάτων παντός τύπου (ατομικά, ομαδικά, εργοδοτικά [επαγγελματικά ταμεία], σταθερής & μεταβλητής απόδοσης κλπ.).Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν καταστήσει την αγορά εργασίας περισσότερο ελαστική/ευέλικτη, στυντελούν στην περαιτέρω »ιδιωτικοποίηση» του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Πηγή: ABI, UK Insurance & Long Savings  Key Facts, December 2019

Δρ. Γιώργος Κ. Κασάπης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]