Σημαντικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το No Deal Brexit

Το ΕΚ ενέκρινε αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τη στήριξη των εργαζομένων που θα πληγούν σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση χρηματοδοτεί εργασιακές πολιτικές όπως o επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός, η παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας, η κατάρτιση, τα επιδόματα μετεγκατάστασης και η στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων.

Οι προτεινόμενες αλλαγές ορίζουν ότι απολύσεις οι οποίες μπορεί να πραγματοποιηθούν ως αποτέλεσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία θα εμπίπτουν επίσης στην αρμοδιότητα του Ταμείου.

Μέχρι τώρα, οι κυβερνήσεις της ΕΕ μπορούσαν να ζητήσουν οικονομική στήριξη από το Ταμείο για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους που έχαναν τη δουλειά τους λόγω της παγκοσμιοποίησης ή κάποιας οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τις αλλαγές που ενέκρινε σήμερα το Κοινοβούλιο, μελλοντικοί απολυμένοι και αυτοαπασχολούμενοι που δεν θα έχουν πια κύκλο εργασιών ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων στα επιχειρηματικά μοντέλα, την ανάπτυξη και την απασχόληση που θα προκαλέσει μια πιθανή αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, θα εμπίπτουν επίσης στην αρμοδιότητα του EGF.

Η νομοθεσία εγκρίθηκε με 516 ψήφους υπέρ, 23 κατά και 17 αποχές.

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ την επόμενη ημέρα από αυτήν κατά την οποία θα πάψουν να ισχύουν οι Συνθήκες της ΕΕ στο ΗΒ και μόνο σε περίπτωση αποχώρησής του χωρίς την επίτευξη συμφωνίας.

Ερευνητές, σπουδαστές και αγρότες θα συνεχίσουν να στηρίζονται οικονομικά από την ΕΕ σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία, σύμφωνα με προτάσεις που υιοθέτησε το ΕΚ την Τρίτη.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε μέτρα για να διασφαλίσει ότι πόροι της ΕΕ για το 2020 θα παραμείνουν διαθέσιμοι αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς την επίτευξη συμφωνίας.

Το σχέδιο κανονισμού επεκτείνει μέχρι το 2020 το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που ενέκρινε το ΕΚ στις 17 Απριλίου 2019, το οποίο έληγε το 2019.

Σκοπός είναι να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις του Brexit στους δικαιούχους και για τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε περίπτωση αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία. Τα μέτρα αφορούν προγράμματα όπως το Horizon 2020, το Erasmus+ και αγροτικές και περιφερειακές πολιτικές.

Η πρόταση αυτή θα καταστήσει δυνατή τη συνέχιση των πληρωμών προς δικαιούχους στο Ηνωμένο Βασίλειο για όλο το 2020, αν αυτό συνεχίσει να καταβάλει τις εισφορές του και αποδεχθεί τους απαραίτητους ελέγχους.

Το σχέδιο σύστασης με εισηγητή τον πρόεδρο της επιτροπής Προϋπολογισμών Johan Van Overtveldt (Συντηρητικοί, Βέλγιο) εγκρίθηκε με 543 ψήφους υπέρ, 30 κατά και 46 αποχές.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]