Η συνεισφορά του ασφαλιστικού κλάδου δεν περιορίζεται στην ασφάλιση

Προσφορά δεν είναι μόνο η ασφάλιση. Η συνεισφορά των ασφαλιστικών εταιρειών στην κοινωνία και στην οικονομία είναι πολυδιάστατη. Πέρα από την προστασία των καταναλωτών έναντι των κινδύνων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή ζωή, την υγεία και την επιχειρηματικότητα, ο ασφαλιστικός κλάδος συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην αγορά εργασίας, λειτουργώντας σε ένα ιδιαίτερα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες επενδύουν σημαντικά κεφάλαια στην οικονομία, απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους, πληρώνουν μεγάλα ποσά σε φόρους και στηρίζουν γεγονότα και εκδηλώσεις που προάγουν την κοινωνική συνείδηση. Ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί να διαθέσει μακροπρόθεσμα και σταθερά κεφάλαια για να στηρίξει τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς από τη φύση τους οι επενδύσεις στις οποίες τοποθετείται είναι μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

Για παράδειγμα, γνωρίζατε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές στην Ευρώπη; Σύμφωνα με την Insurance Europe, οι ασφαλιστικές εταιρείες επένδυσαν 9,8 τρισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία το 2015.

Επενδύσεις

Η μεγάλη συνεισφορά των ασφαλιστικών εταιρειών μέσω των επενδύσεών τους, ισχύει και στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος στην Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, το σύνολο του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα, στο τέλος του 2016, ανήλθε σε 15,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 13,4 δισ. ευρώ αφορούν επενδύσεις.

Είναι λοιπόν σαφές πως όσο αναπτύσσεται ο κλάδος, τόσο αυξάνονται οι επενδύσεις, ενώ όσο αυξάνονται τα ασφάλιστρα, ήτοι η διείσδυση του κλάδου στην κοινωνία, τόσο θα μεγαλώνει το συνολικό ποσό των φόρων που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές. Βάσει των ανωτέρω, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό άξονα ώθησης της ανάπτυξης.

Φερεγγυότητα – Διαφάνεια

Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου Solvency II ενισχύει το βαθμό διαφάνειας της λειτουργίας του κλάδου και θωρακίζει τους καταναλωτές, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο χρεοκοπίας.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η εγχώρια ασφαλιστική αγορά έχει επιδείξει υψηλό βαθμό συνέπειας και προσαρμοστικότητας στις εποπτικές απαιτήσεις του νέου πλαισίου. Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η ελληνική ασφαλιστική αγορά εμφανίζει επάρκεια κεφαλαίων καλής ποιότητας, καθώς το 92% των επιλέξιμων κεφαλαίων ταξινομούνται στην υψηλότερη κατηγορία ποιότητας (Κατηγορία 1).

Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) για το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς στις 31.12.2016 διαμορφώθηκε σε 1,73 δισ. ευρώ, με τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 2,72 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας αφορά στο επιθυμητό κεφάλαιο που θα πρέπει να κατέχει μια ασφαλιστική εταιρεία προκειμένου να μην κινδυνεύει με χρεοκοπία με ποσοστό εμπιστοσύνης 99,5% σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους, ή αλλιώς μία χρεοκοπία στα 200 χρόνια.

Επιπροσθέτως, η συνολική Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) διαμορφώθηκε σε 634 εκατ. ευρώ, με τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 2,55 δισ. ευρώ και να αφορούν εξολοκλήρου κεφάλαια Κατηγορίας 1.

Αγορά εργασίας

Τα χαμηλά ποσοστά διείσδυσης της ασφαλιστικής αγοράς στην ελληνική κοινωνία σε συνδυασμό με τις εξελίξεις σε μία σειρά πεδίων όπως η υγεία, το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό, υποδεικνύουν τα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης του κλάδου τα επόμενα χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ασφαλιστική αγορά δεν απασχολούνται μόνο οι εργαζόμενοι στις ασφαλιστικές εταιρείες. Ο κλάδος έχει σημαντική συνεισφορά στην αγορά εργασίας μέσω διαφορετικών επαγγελματικών ομάδων όπως πρακτόρες και μεσίτες, πραγματογνώμονες κ.ά., στηρίζοντας αρκετές χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά, μετά τις εξελίξεις στις αρχές του 2017, αριθμεί πλέον 43 εποπτευόμενες από την Τράπεζα της Ελλάδος ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων 3 δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις ασφαλίσεις ζωής, 23 στις ασφαλίσεις κατά ζημιών και 17 ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής και κατά ζημιών. Παράλληλα, στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά δραστηριοποιούνται 20 υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, καθώς και 16 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές επιχειρήσεις με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Το liberal.gr παρουσιάζει ενδιαφέροντα χρηστικά θέματα που αφορούν την ιδιωτική ασφάλιση, με την υποστήριξη και συνεισφορά της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ».

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]