Η σχέση της ιδιωτικής ασφάλισης με τους καταναλωτές χρειάζεται να επαναδομηθεί επάνω σε νέες βάσεις που θα διακρίνονται από εμπιστοσύνη και αμοιβαία παραδοχή

Απευθυνθήκαμε στις ενώσεις καταναλωτών ΙΝΚΑ, ΚΕΠΚΑ και  ΕΚΠΟΙΖΩ καθώς αγωνίζονται για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών  και θέσαμε κάποιες ερωτήσεις  σχετικά με την την ημέρα της ιδιωτικής ασφάλισης και τι πιστεύουν πως πρέπει να αλλάξει μελλοντικά για να βελτιστοποιηθούν κάποια πράγματα στο χώρο.

Από τις ενώσεις καταναλωτών, η μόνη που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα μας ήταν η ΕΚΠΟΙΖΩ καθώς από τις υπόλοιπες είχαμε αρνητική απάντηση θέλοντας (ίσως) να κρατήσουν κάποια ουδέτερη στάση.

Η κα. Παναγιώτα Καλαποθαράκου, Γενική Διευθύντρια της ΕΚΠΟΙΖΩ, μας μίλησε για την Ιδιωτική ασφάλιση και με ποιόν τρόπο συμβάλλει η ΕΚΠΟΙΖΩ στην αναβάθμιση της, για τη σχέση των καταναλωτών με τις ασφαλιστικές εταιρείες και ιδιαιτέρως τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, έθεσε στατιστικά από έρευνες που έχουν διεξαχθεί, επεκτάθηκε παίρνοντας θέση και για το φλέγον ζήτημα του σκανδάλου του ομίλου Ασπίς αλλά και για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις πωλήσεις μέσω του internet και των τραπεζών.

Σήμερα είναι η Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης. Ως φορέας, πιστεύετε στην Ιδιωτική Ασφάλιση και αν ναι, με ποιόν τρόπο μπορείτε να συμβάλλετε στην αναβάθμισή της;

Η ΕΚΠΟΙΖΩ πιστεύει ότι η  ιδιωτική ασφάλιση είναι ένα κοινωνικό αγαθό, είναι αγαθό ζωής και αποτελεί παράγοντα απορρόφησης της ανασφάλειας των καταναλωτών, προστασίας και υποστήριξής τους. Ο ρόλος της  γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός όσο το οικονομικό περιβάλλον παραμένει δύσκολο και τα οικογενειακά εισοδήματα βάλλονται.

Δεδομένου  ότι, η ιδιωτική ασφάλιση είναι μια επένδυση στη ζωή μας, επένδυση στην προοπτική μιας καλύτερης ζωής. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια του σπιτιού μας, της περιουσίας μας, του αυτοκινήτου μας, του επαγγέλματός μας, αλλά και του μέλλοντος των παιδιών μας.

Στην κοινωνία της διακινδύνευσης που χαρακτηρίζεται η σημερινή, η ιδιωτική ασφάλιση συνεπώς έχει να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, καλύπτοντας την ανθρώπινη ανάγκη για ασφάλεια. Έτσι, η ανάγκη των ανθρώπων για ασφάλεια ολοένα και αυξάνεται και γίνεται πιο επιτακτική και πρέπει να ικανοποιηθεί. Και για να γίνει σωστά, η ασφαλιστική αγορά  οφείλει να ανταποκριθεί γρήγορα, αποτελεσματικά, με βεβαιότητα διαφάνεια και επαγγελματισμό.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ ως φορέας εκπροσώπησης των καταναλωτών με τις δράσεις που έχει αναπτύξει, συμβάλει τόσο ως προς την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, όσο και ως προς την ενημέρωση, εκπαίδευση των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους και τους τρόπους προάσπισης, αλλά και στην διαμεσολάβηση για την ικανοποίηση των οικονομικών τους συμφερόντων όταν αυτά καταστρατηγούνται, στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Ποια είναι η σχέση των καταναλωτών που εκπροσωπείτε με τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και ιδιαίτερα με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές; Έχετε στατιστικά;

Είναι γεγονός ότι η κινητήριος δύναμη της ασφαλιστικής αγοράς είναι οι καταναλωτές, όπου, σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς συμβούλους και διαμεσολαβούντες,  στο χώρο αυτό, μπορούν και πρέπει να θέσουν τους κανόνες ώστε σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, η ιδιωτική ασφάλιση και στη χώρα μας να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο.

Από τις καταγγελίες που λαμβάνουμε, πιστεύουμε ότι στο σχεδιασμό του ασφαλιστικού προϊόντος δεν λαμβάνονται σήμερα επαρκώς υπόψη τα συμφέροντα των ασφαλισμένων.

Τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στην ΕΚΠΟΙΖΩ, διαχρονικά, μιλούν από μόνα τους. Ο  τομέας της ιδιωτικής ασφάλισης, κρίνεται, ως ο πιο σημαντικός μετά τις τράπεζες, δεδομένου ότι συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό καταγγελιών, 2ος στον πίνακα παραπόνων για το 2014 και 2015, με 3.910 και 4.200  καταγγελίες αντίστοιχα.

Ειδικότερα για το έτος 2015, τα παράπονα των καταναλωτών αφορούν στα παρακάτω προβλήματα:

-Αυθαίρετες, μονομερείς, αδιαφανείς και αδικαιολόγητες (υψηλές) αναπροσαρμογές ασφαλίστρων

 (σε συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης)– 65%,

– Άρνηση καταβολής αποζημίωσης –15 %

-Υποχρέωση ασφάλισης σε συγκεκριμένη εταιρεία με την αγορά αυτοκινήτου ή ακινήτου – 20%

– Ελλιπής πληροφόρηση & Αδιαφάνεια όρων – 20%

– Λοιπές αθέμιτες και καταχρηστικές πρακτικές – 15%

Τα ως άνω ποσοστά υπερβαίνουν το 100, δεδομένου ότι  πολλές καταγγελίες αναφέρονται σε  περισσότερες από μία κατηγορίες.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, το κυριότερο πρόβλημα που καταγράφεται διαχρονικά στην ΕΚΠΟΙΖΩ από τις καταγγελίες, διαμαρτυρίες, ερωτήματα των καταναλωτών, είναι η αυθαίρετη, μονομερής, αδιαφανής αναπροσαρμογή ασφαλίστρων, στα ασφαλιστήρια συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης.

Δυστυχώς το πρόβλημα της αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί, παρόλο που αφορά στο μεγαλύτερο μέρος των παραπόνων που λαμβάνουμε. Η πρακτική αυτή πλήττει όχι μόνο τα συμφέροντα των καταναλωτών αλλά και την αξιοπιστία του ασφαλιστικού χώρου. Η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει επανειλημμένα προτείνει να ρυθμιστεί νομοθετικά το συγκεκριμένο ζήτημα προς το συμφέρον και των δύο πλευρών.

Η αγορά έχει «στοιχειωθεί» με το σκάνδαλο του ομίλου Ασπίς. Από τότε έχουν περάσει πάνω από 7 χρόνια. Πιστεύετε ότι θα πρέπει επιτέλους να γυρίσουμε σελίδα και να δούμε το μέλλον;

Ασφαλώς και θα πρέπει να γυρίσουμε σελίδα, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι χιλιάδες ασφαλισμένοι βίωσαν τις επιπτώσεις από την πλημμελή άσκηση εποπτείας από την πολιτεία,  που δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στην κοινωνία αλλά και στην ασφαλιστική αγορά, με την πτώχευση ασφαλιστικών εταιρειών, όπου οι ασφαλισμένοι έμειναν μετέωροι και απώλεσαν τις οικονομίες τους και όχι μόνο που είχαν τοποθετήσει σε αυτές.

Για να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον χρειάζεται ουσιαστική και αποτελεσματική εποπτεία από την πολιτεία, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των  καταναλωτών, αλλά και η λειτουργία του υγειούς ανταγωνισμού προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων.

Οι πωλήσεις μέσω internet αλλά και μέσω τραπεζών, συνήθως σε χαμηλότερες τιμές, πιστεύετε ότι είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών ή τους εκθέτουν σε μεγαλύτερους κινδύνους;

 Και στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης έχουν υπάρξει μεγάλες αλλαγές στην ψηφιακή εποχή που ζούμε. Έτσι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους καταναλωτές, όταν επιλέγουν να αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες στην προκειμένη περίπτωση ασφαλιστικού χαρακτήρα, μέσα από το διαδίκτυο. Γνώμονάς τους δεν πρέπει να είναι μόνο το “φθηνό ασφάλιστρο” αλλά η αξιοπιστία και φερεγγυότητα του προμηθευτή. Συνεπώς με μεγάλη προσοχή, σύνεση και μετά από έρευνα και μελέτη να αποφασίζουν για την εταιρεία που θα επιλέξουν.

Θεωρώ ότι σήμερα οι  προκλήσεις είναι πολλές για τις ασφαλιστικές εταιρείες, μιας  και τα ασφαλιστικά προϊόντα πωλούνται και από τράπεζες και μέσω διαδικτύου. Οφείλουν συνεπώς, να ανταποκριθούν σε αυτές και να διαμορφώσουν το ασφαλιστικό προϊόν τους κατά τρόπο που θα το κάνει να είναι πιο ελκυστικό και ανταγωνιστικό απέναντι και στις «μη ασφαλιστικές» επενδυτικές επιλογές του καταναλωτή.

Δεν πρέπει εξάλλου να ξεχνάμε ότι η ιδιωτική ασφάλιση, έχοντας στην συνείδηση του καταναλωτή την παράδοση της σιγουριάς, οφείλει να αναπτύξει την υπεροχή της, να εκσυγχρονίσει τα προϊόντα της, να μειώσει το λειτουργικό τους κόστος, να το κατανέμει δικαιότερα, και να προσφέρει σταθερότητα.

Τελειώνοντας, πιστεύω ότι σήμερα χρειάζεται να επαναδομηθεί η σχέση της ιδιωτικής ασφάλισης με τους καταναλωτές επάνω σε νέες βάσεις που θα διακρίνονται από εμπιστοσύνη και αμοιβαία παραδοχή πως εταιρείες και ασφαλισμένοι πρέπει να συνεργάζονται ώστε να απολαμβάνουν οφέλη από τη σωστή, και ισόποσα ανταποδοτική λειτουργία της αγοράς.  Η διαφάνεια για παράδειγμα, είναι η ελάχιστη αναγκαία προϋπόθεση για να αποκτήσει η ιδιωτική ασφάλιση την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού και να οδηγηθεί σε σταθερή ανάπτυξη.

 

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]