Οι αλλαγές στα διπλώματα οδήγησης επηρεάζουν ιδιαίτερα την ασφαλιστική αγορά

Με επείγουσα εγκύκλιο που απέστειλε προς τις ασφαλιστικές εταιρείες η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος εφιστά την προσοχή των μελών της, με αφορμή τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης.

Η εγκύκλιος αναφέρει μεταξύ άλλων:

Σας ενημερώνουμε ότι στις 4.3.2019 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α ́ 40/4.3.2019) ο ν. 4599/2019 «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις».

Το σύνολο των ρυθμίσεων του νέου νόμου μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, www.et.gr.

Με τις διατάξεις του νέου νόμου επέρχονται αναμφισβήτητα σημαντικές αλλαγές στο μέχρι πρότινος ισχύον σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων για την  απόκτηση ή ανανέωση του διπλώματος οδήγησης οδηγών.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών που καθιερώνονται με τον νέο νόμο και επηρεάζουν ιδιαίτερα την ασφαλιστική αγορά και τις παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις είναι:

α) η πρόβλεψη για τη διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων (ή αλλιώς της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς) των υποψήφιων οδηγών για την απόκτηση όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή στο εκπαιδευτικό του όχημα, το οποίο σημειωτέον ο εκπαιδευτής οφείλει να παραχωρήσει για τη διενέργεια των εξετάσεων (άρθρο 4νέου νόμου) και β) η καθιέρωση συστήματος συνοδευόμενης οδήγησης για ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της  ηλικίας τους (άρθρο 14 νέου νόμου).

Κατ’ ακολουθία τούτων και ως αποτέλεσμα (εκτιμούμε) της διάταξης που προβλέπει τη διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή στο εκπαιδευτικό του όχημα, η Πολιτεία προχώρησε στη θέσπιση νέας ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης (άρθρο 4 παρ. 10 του νέου νόμου) που συγκεκριμένα προβλέπει την υποχρέωση ασφάλισης των υποψήφιων οδηγών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής εξέτασής τους, για τυχόν ευθύνη τους έναντι του κυρίου ή κατόχου των εκπαιδευτικών οχημάτων, καθώς και έναντι των τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες , περιλαμβανομένης της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Η ειδική αυτή ασφάλιση θα πρέπει σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διεξαγωγή της εξέτασης να καλύπτει επιπλέον τουλάχιστον ένα (1) μήνα απώλεια εισοδήματος για τον εκπαιδευτή για την επισκευή του οχήματός του.

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται επιπλέον ότι την ανωτέρω ειδική ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει είτε να προσκομίζουν οι υποψήφιοι στον εκπαιδευτή τους πριν τη διενέργεια της πρακτικής τους εξέτασης είτε να αποτελεί πρόσθετη κάλυψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του εκπαιδευτικού οχήματος.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο ΕΔΩ.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]