Κορυφαία αναδείχτηκε η KPMG μεταξύ των Εταίρων Εφαρμογής της Workday από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών 

Διάκριση της KPMG σύμφωνα με την έκθεση “The Forrester New Wave™: Workday Implementation Partners, Q3 2019”

Η KPMG International ανακοίνωσε την ανακήρυξή της ως κορυφαία εταιρεία, (Leader) από την έκθεση “The Forrester New Wave™: Workday Implementation Partners, Q3 2019”. H KPMG, η οποία βρίσκεται μεταξύ των τριών κορυφαίων εταιρειών «…διαπρέπει στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό – με εμβάθυνση τόσο στον χρηματοοικονομικό τομέα όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό», σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης της Forrester. Στην έκθεση επίσης σημειώνεται πως «Η KPMG δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο μοντέλο Powered Enterprise που εφαρμόζει για να μειώσει σημαντικά τον χρόνο και τον κίνδυνο της υλοποίησης των εφαρμογών της Workday, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τα αποτελέσματα».

«Στο σημερινό περιβάλλον της αγοράς, η ευελιξία δεν κάνει απλώς τη διαφορά, αλλά αποτελεί επιχειρηματική αναγκαιότητα», σημειώνει ο David Zinn, Principal της KPMG των ΗΠΑ και global Workday Alliance leader. «Ως πάροχοι της Workday, οι εταιρείες-μέλη της KPMG έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών τους μέσω τεχνολογικών, οργανωτικών και επιχειρηματικών διαδικασιών δίνοντας τη δυνατότητα στις ομάδες των χρηματοοικονομικών τμημάτων, ανθρώπινου δυναμικού και εφοδιαστικής αλυσίδας να μετασχηματιστούν πιο ομαλά και με ταχύτητες μιας σύγχρονης επιχείρησης.»

Η έκθεση Forrester New Wave™ εξέτασε 10 ξεχωριστούς δείκτες, μεταξύ των οποίων τα επιχειρηματικά αποτελέσματα, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μετασχηματισμού, ο οδικός χάρτης (ενσωμάτωση καινοτομίας και αναδυόμενων τεχνολογιών) και η προσέγγιση αγοράς αξιολογώντας τους ως «Διαφοροποιημένος», «Ίδιο Επίπεδο» ή «Χρήζει Βελτίωσης». Οι εταιρείες μέλη της KPMG αξιολογήθηκαν ως «Διαφοροποιημένες» στους δείκτες: επιχειρηματικά αποτελέσματα, χρηματοοικονομικός μετασχηματισμός, οδικός χάρτης και προσέγγιση αγοράς. Στην έκθεση επιπλέον σημειώνεται, ότι «Η KPMG λειτουργεί με γνώμονα και εστίαση στα αποτελέσματα. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι στοχεύει στην ανάληψη έργων που θα βοηθήσουν τους πελάτες με τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό τους και δεν αποσκοπεί απλώς στην είσπραξη της αμοιβής».

O Jens Rassloff, Global head of Alliances της KPMG International, αναφέρει σχετικά «Όταν συνδυάζουμε την τεχνολογία της Workday με την τεχνογνωσία των επαγγελματιών της KPMG στον κλάδο και το πλαίσιο Powered Enterprise που εφαρμόζουμε, οι εταιρείες-μέλη μας είναι σε θέση να προσφέρουν μια διαφοροποιημένη λύση στους πελάτες. Μας προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση το γεγονός ότι η έκθεση της Forrester αναγνωρίζει την παγκόσμια συμμαχία μας με την Workday και την KPMG ως κορυφαία σε αυτόν τον τομέα».

Διαβάστε την έκθεση εδώ: The Forrester New Wave™: Workday Implementation Partners, Q3 2019.

      

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]