Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών της KPMG για το 2019 – τάσεις και κύρια ευρήματα

Υψηλότερος ρυθμός αυξήσεων το 2019 σε σχέση με το 2018, συγκρατημένες αλλά κοντά στις αρχικές προβλέψεις οι μισθολογικές αυξήσεις το 2020 και καθιέρωση της εξ’ αποστάσεως εργασίας

Για εικοστή έκτη συνεχή χρονιά διεξήχθη η Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών για το 2019 της KPMG και τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην Ετήσια Συνάντηση Αποδοχών και Παροχών που έλαβε χώρα διαδικτυακά την Τρίτη 26 Μαΐου 2020. H έρευνα διεξάγεται από την KPMG σε συνεργασία με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς. Γενικοί Διευθυντές, Οικονομικοί Διευθυντές, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλα στελέχη που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποιούν την έρευνα για τη διαμόρφωση πολιτικής αποδοχών και παροχών για τους εργαζομένους τους, για την αντικειμενική αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος αποδοχών και παροχών, καθώς και για τον καθορισμό των ετήσιων αυξήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 149 θέσεις εργασίας και για το 2019 βασίστηκε σε δείγμα 114 εταιρειών.

Κύρια ευρήματα έρευνας:

  • 80% των εταιρειών έδωσαν αυξήσεις το 2019 σε τουλάχιστον μια κατηγορία εργαζομένων. Το ποσοστό των αυξήσεων που δόθηκαν το 2019 στο σύνολο του δείγματος κινήθηκε στο 1.8% (διάμεσος).
  • Το ποσό που αποδόθηκε ως bonus απόδοσης συνολικά το 2019, ανήλθε κατά μέσο όρο στο 6.3% των συνολικών ετήσιων βασικών αποδοχών.
  • 19% των εταιρειών προχώρησε σε μείωση θέσεων εργασίας μέσα στο 2019. Η μείωση αυτή επηρέασε κυρίως εργαζομένους 36-55 ετών.
  • 6 στις 10 εταιρείες παρέχουν ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων είναι καθορισμένης συνεισφοράς και προβλέπουν δυνατότητα προαιρετικής συνεισφοράς και από την πλευρά του εργαζομένου.
  • Αυξημένες, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, οι προσλήψεις αποφοίτων, με την πλειοψηφία αυτών να έχει απορροφηθεί σε εξειδικευμένες θέσεις τεχνολογίας. Ο μέσος όρος των αρχικών αποδοχών για τις θέσεις αυτές είναι στα ΕΥΡΩ 15 700 (χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές).
  • 24% των εταιρειών προσφέρουν προγράμματα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.

Με στόχο τη διαρκή επικαιροποίηση και ανανέωση των στοιχείων της έρευνας, διεξήγαμε μέσα στον Μάιο μια σύντομη έρευνα στοχευμένη στις αλλαγές που έφερε η πανδημία COVID-19 σε θέματα αποδοχών και παροχών. Στην έρευνα αυτή το 68% του δείγματος συμμετείχε και στην Γενική έρευνα. Τα κύρια ευρήματα ήταν:

  • 7 στις 10 εταιρείες δώσανε αυξήσεις το 2020, 81% εκ των οποίων όπως είχαν προϋπολογίσει πριν την πανδημία (διάμεσος 2%).
  • Όλες σχεδόν οι εταιρείες εφάρμοσαν την εξ αποστάσεως εργασία σε τουλάχιστον μια θέση, 39% των εταιρειών προέβησαν σε αναστολή συμβάσεων, ενώ το 26% εφάρμοσαν την εκ περιτροπής εργασία.
  • 28% των εταιρειών προχώρησε/θα προχωρήσει σε μειώσεις προσωπικού μέσα στο 2020 και για το 76% αυτών ήταν μια απόφαση που λήφθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

Όπως ανέφερε και η κ. Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια του τμήματος Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG στη διαδικτυακή συνάντηση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στα 200 υψηλόβαθμα στελέχη Ελληνικών και Πολυεθνικών εταιρειών, «το 2019 ολοκληρώθηκε με θετικές προβλέψεις για την πλειοψηφία των εταιρειών και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διατήρηση αυτής της εικόνας ανά κλάδο μέσα στο 2020. Οι εταιρείες που δεν είναι στους κλάδους που έχουν δεχτεί την μεγάλη πίεση από τη νόσο COVID-19 προσπαθούν να λειτουργήσουν στη νέα πραγματικότητα και να συνεχίσουν τα πλάνα τους κάνοντας τις απαραίτητες προσαρμογές όπου απαιτείται. Παραμένουν αισιόδοξες ότι οι προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία θα ξεπεραστούν και για να τα καταφέρουν θα πρέπει το ανθρώπινο δυναμικό τους να παραμείνει σε καλή κατάσταση υγείας σωματικής και ψυχικής».

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]