Εθνική Ασφαλιστική: Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων για το έτος 2021, με γνώμονα τις δυσκολίες των ασφαλισμένων λόγω συνθηκών

Η Εθνική Ασφαλιστική με εγκύκλιο ενημερώνει τους συνεργάτες της σχετικά με τις αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων στα προγράμματα Νοσοκομειακής Περίθαλψης που θα ισχύσουν για το έτος 2021. Επισημαίνεται ότι η εταιρία αναγνωρίζει τις δυσκολίες και οι αναπροσαρμογές θα είναι ελάχιστου ύψους ενώ στο 2021 τα ασφάλιστρα προγραμμάτων Full Health δε θα αλλάξουν.

Διαβάστε την εγκύκλιο:

“Αγαπητοί Συνεργάτες,

Όπως κάθε χρόνο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων στα προγράμματα Νοσοκομειακής Περίθαλψης που θα ισχύσουν για το έτος 2021.

Η Εταιρία μας, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί από τους ασφαλισμένους μας λόγω των υφιστάμενων συνθηκών, θα προχωρήσει σε ελάχιστου ύψους και απολύτως απαραίτητες αναπροσαρμογές ασφαλίστρων στα νοσοκομειακά της προγράμματα για το έτος 2021.

Να σημειωθεί πως για το έτος 2021 δεν θα γίνει καμία αλλαγή στον πίνακα των ασφαλίστρων όλων των προγραμμάτων της κατηγορίας Full Health καθώς και των προγραμμάτων Προνομιακή Προστασία και Βασική Προστασία.

Ο πίνακας με τα αναλυτικά ποσοστά αναπροσαρμογής ανά πρόγραμμα θα αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Γραφείο Συνεργατών μαζί με τον Πίνακα ανωτάτων ορίων Καλύψεων και Παροχών και τους Πίνακες των ανωτάτων ορίων Ιατρικών Αμοιβών για το 2021.

Τα ασφάλιστρα των Προγραμμάτων Νοσοκομειακό Επίδομα και Νοσοκομειακό και Χειρουργικό Επίδομα παραμένουν τα ίδια.

Σε όσα Προγράμματα Νοσοκομειακής Περίθαλψης γίνει αναπροσαρμογή, θα αυξηθούν κατά το ποσοστό της αναπροσαρμογής όλα τα Ανώτατα Όρια Καλύψεων, όπως το Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας, το ποσό της Απαλλαγής, το Ημερήσιο Επίδομα μη χρήσης και τα ανώτατα όρια των Ιατρικών Αμοιβών.

Ιδιαίτερα για τα προγράμματα Πλεονεκτικό και Νέο Πλεονεκτικό, για άλλη μια χρονιά και μόνο προς όφελος των ασφαλισμένων μας, το Ποσό της Απαλλαγής ανά Νοσηλεία δεν θα αυξηθεί.

Διευκρινίζεται ότι η αναπροσαρμογή Ανωτάτων Ορίων Κάλυψης στα προγράμματα Απεριόριστο, Απόλυτη Προστασία και Ολοκληρωμένη Προστασία δεν αφορά στο επίδομα τοκετού του προγράμματος, το οποίο παραμένει σταθερό.
Για κάθε διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας.”

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]